NYE - השיטה

ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיטת NYE.
 
שיטת NYE הינה שיטה שפותחה על ידי נועה יהושע אביוני ומבוססת על ידע חדשני ומרגש שנצבר במהלך מחקר אוטודידקטי של כעשור. 
 
שיטת NYE מבוססת על ההבנה כי האדם מורכב משני מרכיבים עיקריים – האני הפיזי והעצמי האנרגטי ומההוכחה כי המידה והאופן בו האני הפיזי חי את העצמי האנרגטי – יוצרת את כל שהאדם חווה ברמה הנפשית, רגשית, מחשבתית, תחושתית, התנהגותית, חברתית ועוד. 
 
מסיבה זו, שיטת NYE אינה עוסקת בשינוי ישיר בכל אחד מאלו אלא בהרחבת החיבור בין חי ה'אני' את ה'עצמי', הרובד הפיזי את הרובד האנרגטי, הרובד את המודע את הרובד הלא מודע. 
 
ככל שהחיבור הזה מתרחב – כל רגשותיו, תחושותיו, מחשבותיו, זיכרונותיו, תפיסותיו, התנהגויותיו של האדם ועוד משתנים באופן טבעי. 
 
בדרך זו מצליחה שיטת NYE לטפל באדם באופן שלם דרך חיבור אחד בלבד – בין ה'אני' ל'עצמי' ודרכו – מתרחבים גם כל שאר חיבורי חייו של האדם – הן בתחומי חייו והן במערכות היחסים שבחייו.
 
בדרך זו מצליחה שיטת NYE גם לחסוך את הטיפול האינסופי בעברו של האדם ומשפרת את מצבו הכולל של האדם לא דרך עבודה על אירועי חייו ועל האנשים שבעולמו החיצוני אלא ישירות דרך עצמו.
 
ככל ששיפור מצבו של האדם נוצר דרך עצמו ולא דרך עברו ולא דרך עבודה ישירה עם רבדיו השונים – הטיפול הופך להיות שלם, יעיל ומדויק יותר מאי פעם.
 
ככל שהאדם חווה את האנרגיה הטבעית שלו ברמה שלמה יותר – כל כולו חוזר לאיזון ולעצמו השלם.

ובנימה אישית - אני מרגישה שכל מי שחווה את עצמו ברמה גבוהה יותר דרך השיטה - חווה את הזכות לחוות ולחיות את עצמו, להרגיש חי יותר, ולחיות כפי שנועדנו לחיות - כבעלי הדבר האדיר הזה שנקרא - חיים. 

וזו זכות אדירה עבורי להעניק אותה אליכם ולעולם. 
 
שתף אותי