"אם אני חי את תפקידי חיי אני מגלה את יכולת המשחק שלי, אך לא את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"ב-NYE אתה מתחיל לחשוב אחרת כי אתה מרגיש אחרת ובכך הנתון העיקרי שיצר את הפרשנות - משתנה".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם בעל מצב נפשי ירוד, יש אדם שחי לא בהתאם לעצמו ומבין שזה לא הוא, אך לא יודע מי הוא כן..."

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הבנו את מקור קיומו של דבר מעולם לא העידה שאין מקור לקיומו של כל דבר. NYE מוכיחה את זה".

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"כפי שהעולם אותו אנו מכירים בחמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא העולם שקיים, כך ה'אני' אותו אנו מכירים דרך חמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא אני עצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"אם אתה רוצה לראות זריחות במקום שקיעות- זה הזמן להסתובב 180 מעלות - אל עבר עצמך".

נועה יהושע אביוני

"כשאנו מנסים לשחרר דבר כלשהו – אנו מאמינים כי הדבר קיים. אם אין אין ויש יש אז אין טעם לעסוק בשחרור האין אלא להביא לידי נוכחות וביטוי את מקור היש".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ-מי וממה שהוא היה - הוא לא חי את מי שהוא לא אך עדיין לא חי את מי שהוא כן..."

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לגרום לאדם להשתנות... אלא להתגלות!"

נועה יהושע אביוני

"אם אני חי את תפקידי חיי אני מגלה את יכולת המשחק שלי, אך לא את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"ב-NYE אתה מתחיל לחשוב אחרת כי אתה מרגיש אחרת ובכך הנתון העיקרי שיצר את הפרשנות - משתנה".

נועה יהושע אביוני

"אין אדם בעל מצב נפשי ירוד, יש אדם שחי לא בהתאם לעצמו ומבין שזה לא הוא, אך לא יודע מי הוא כן..."

נועה יהושע אביוני

"העובדה שעד כה לא הבנו את מקור קיומו של דבר מעולם לא העידה שאין מקור לקיומו של כל דבר. NYE מוכיחה את זה".

נועה יהושע אביוני

"אם אדם איבד את השמש בצד אחד, היא בהכרח תתגלה לו בצד השני - בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"כפי שהעולם אותו אנו מכירים בחמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא העולם שקיים, כך ה'אני' אותו אנו מכירים דרך חמשת חושינו קטן בהרבה ממלוא אני עצמי הקיים".

נועה יהושע אביוני

"אם אתה רוצה לראות זריחות במקום שקיעות- זה הזמן להסתובב 180 מעלות - אל עבר עצמך".

נועה יהושע אביוני

"כשאנו מנסים לשחרר דבר כלשהו – אנו מאמינים כי הדבר קיים. אם אין אין ויש יש אז אין טעם לעסוק בשחרור האין אלא להביא לידי נוכחות וביטוי את מקור היש".

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מתוך החופש מ-מי וממה שהוא היה - הוא לא חי את מי שהוא לא אך עדיין לא חי את מי שהוא כן..."

נועה יהושע אביוני

"יש רק דרך אחת בה אדם ירגיש טוב עם עצמו – דרך עצמו".

נועה יהושע אביוני

"החושים שלי לא יכולים לקלוט מי אני בשלמותי כל עוד אני לא חיה את עצמי בשלמותי".

נועה יהושע אביוני

"אין צורך לגרום לאדם להשתנות... אלא להתגלות!"

נועה יהושע אביוני