"אם עד כה לא באמת חיית בפועל את מי שאתה – זה הזמן לגלות מי אתה כשאתה כן אתה.."

נועה יהושע אביוני

"אל תשנא את עצמך ואל תאהב את עצמך - פשוט תחיה את עצמך! ואז תחווה אהבה אינסופית!"

נועה יהושע אביוני

"אדמה ריקה לא רואה בכל מה שבא עם הרוח הזדמנויות, כך גם האדם הריק בעצמו, ואדמה מלאה רואה בכל מה שבא עם הרוח הזדמנויות, כך גם האדם המלא בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"הידעת? כרגע יש סיכוי של 99.9% שאתה לא חי את מודל החיות שלך אלא את מודל ההישרדות שלך. חבל. נולדת לחיות".

נועה יהושע אביוני

"כשאתה רגיל לבלוע צפרדעים – אל תתפלא שכשאתה פותח את הפה – יוצאת לך צפרדע"

נועה יהושע אביוני

"הפתרון אינו טמון בהטמעה אל עצמי, אלא בנביעה של עצמי..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מטרות - המטרות הופכות למטרה והוא הופך לאמצעי בשירותה".

נועה יהושע אביוני

"הידיעה הרחבה ביותר - נמצאת בגילוי!"

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"כשהמטרה של האדם היא להגיע ל-שם - הוא שכח שההגשמה מתחילה מ-כאן..."

נועה יהושע אביוני

"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"האנושות עושה רציונליזציה לתחושה שלנו את עצמנו דרך הדברים האלה שנקראים 'רגשות'".

נועה יהושע אביוני

"אם עד כה לא באמת חיית בפועל את מי שאתה – זה הזמן לגלות מי אתה כשאתה כן אתה.."

נועה יהושע אביוני

"אל תשנא את עצמך ואל תאהב את עצמך - פשוט תחיה את עצמך! ואז תחווה אהבה אינסופית!"

נועה יהושע אביוני

"אדמה ריקה לא רואה בכל מה שבא עם הרוח הזדמנויות, כך גם האדם הריק בעצמו, ואדמה מלאה רואה בכל מה שבא עם הרוח הזדמנויות, כך גם האדם המלא בעצמו".

נועה יהושע אביוני

"הידעת? כרגע יש סיכוי של 99.9% שאתה לא חי את מודל החיות שלך אלא את מודל ההישרדות שלך. חבל. נולדת לחיות".

נועה יהושע אביוני

"כשאתה רגיל לבלוע צפרדעים – אל תתפלא שכשאתה פותח את הפה – יוצאת לך צפרדע"

נועה יהושע אביוני

"הפתרון אינו טמון בהטמעה אל עצמי, אלא בנביעה של עצמי..."

נועה יהושע אביוני

"כשאדם חי מטרות - המטרות הופכות למטרה והוא הופך לאמצעי בשירותה".

נועה יהושע אביוני

"הידיעה הרחבה ביותר - נמצאת בגילוי!"

נועה יהושע אביוני

"במקום לשחרר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם כדי לאפשר התחדשות באדם עצמו - נרצה לפתוח את האדם לעצמו – ואז עולמו הפנימי והחיצוני של האדם יתחדש מעצמו..."

נועה יהושע אביוני

"כשהמטרה של האדם היא להגיע ל-שם - הוא שכח שההגשמה מתחילה מ-כאן..."

נועה יהושע אביוני

"ההכרות שלי את עצמי היא בהתאם למידה בה אני חיה את עצמי".

נועה יהושע אביוני

"האנושות עושה רציונליזציה לתחושה שלנו את עצמנו דרך הדברים האלה שנקראים 'רגשות'".

נועה יהושע אביוני