תחנה 5 - בדרך למקור האחד

תחנת מעבר בדרך להמשך הדרך.
 
מעבר לטיפולים שערכתי בקליניקה בתחום זה לימדתי נושא זה בקורסים שבהם השתתפו אנשים מרקעים שונים, ביניהם מורים ומטפלים בשיטות הטיפול השונות. החיבור שלי איתם איפשר לי להכיר עוד ועוד שיטות, ואת מקור תפיסתן. 
 
בדקתי את כל הידע שקיים עד כה ואת כל השיטות הטיפוליות כולל הנחת היסוד עליהן מושתתות בשתי רמות:
 
האחת - במקור כל אחת מהשיטות היתה הצעה למקור היוצר את מצבו של האדם (בכל שיטה האמונה לגבי מקור מצבו של האדם היתה שונה) - אז בדקתי האם המקור היוצר הנטען בשיטה הוא אכן המקור היוצר בפועל... בדקתי האם אותו גורם מוצע, אם בכלל, יכל ליצור את מי שאנחנו כעת ואת כל אשר אנו חווים בנו ובחיינו.

בדקתי את כל הנחות היסוד המוצעות: 

האם זו הגנטיקה? האם בית הילדות? האם הסביבה? האם המחשבות? האם זוית הראייה שלי? האם הזיכרונות שלי? האם התחושות שלי? האם האנשים שהיו בחיי והאנשים כיום בחיי? האם זו תפאורת חיי? או תפיסת האנשים אותי והפידבק שאני מקבל מהסביבה? האם גלגולי חיים? האם זו הדרך בה אני רואה את העולם שיוצרת את חיי כפי שהם כעת? האם זה כל מה שקרה לי באירועי חיי בעבר עם עולמי החיצוני? האם זה האמונות בתת המודע שלי? האם זו הגישה שלי?
 
עוד ועוד מקרים הובאו אלי על מנת שאוכל להבין בבהירות איפה לא נמצאת התשובה. עוד ועוד מקרים הראו לי שבאותן סיטואציות חיים יש תוצרים כל כך שונים והוכיחו שסיטואציות החיים הן אינן המקור שיצר את הכל... 
 
בכל אחד מאלה בו חיפשתי את המקור שיוצר את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם לא מצאתי את המקור שיצר את הכל... 
 
אולי הוא בכלל לא קיים? 
 
השנייה - האם תפיסה זו מושתתת על אותה תקרת זכוכית שרציתי לפרוץ, כלומר האם היא מושתתת על היות האדם יוצר או תוצר. אם האדם הוא תוצר של מצב חיצוני - תקרת הזכוכית בעינה עומדת. 
 
אם תקרת הזכוכית נפרצת - כאן אנו פותחים שער לאנושות כולה!