../../Up/ARTICLES/b_C_7oar2ikp.PNG

החיבור בין ה-'אני' ל-'עצמי'

ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיטת NYE.
 
שיטת NYE הינה שיטה שפותחה על ידי נועה יהושוע אביוני ומבוססת על ידע חדשני ומרגש שנצבר במהלך מחקר עצמאי אוטודידקטי של כעשור, המבוססת על הבנת האדם השלם המורכב מ-'אני' פיזי ו-'עצמי' אנרגטי ומההוכחה כי מידת הנוכחות העצמית אותה חווה ובה חי ה-'אני' הפיזי - יוצרת את כל שהאדם חווה ברמה הנפשית, רגשית, מחשבתית, תחושתית, התנהגותית, חברתית ועוד.
 
לכן, שיטת NYE מצליחה לחסוך את ההתעסקות בשינוי ישיר בכל אחד מאלו דרך בהרחבת הנוכחות העצמית בה חי האדם.
 
בדרך זו מתאפשר גם חיבור בין הרובד המודע של האדם לרובד הלא מודע היוצר שינוי והתחדשות נעימה כוללת.

ככל שהחיבור העצמי מתרחב ואיתה גם תחושת החיות העצמית - כל רגשותיו, תחושותיו, מחשבותיו, זיכרונותיו, תפיסותיו, התנהגויותיו של האדם ועוד משתנים באופן טבעי.
 
כך מצליחה שיטת NYE לטפל באדם באופן שלם דרך חיבור אחד בלבד - בין ה-'אני' ל-'עצמי' ודרכו - מתרחבים גם כל שאר חיבורי חייו של האדם - הן בתחומי חייו והן במערכות היחסים שבחייו.

בדרך זו מצליחה שיטת NYE גם לחסוך את הטיפול האינסופי בעברו של האדם ומשפרת את מצבו הכולל של האדם לא דרך עבודה על אירועי חייו ועל האנשים שבעולמו החיצוני, אלא ישירות דרך עצמו.שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_7oar2ikp.PNG

החיבור בין ה-'אני' ל-'עצמי'

ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיטת NYE.
 
שיטת NYE הינה שיטה שפותחה על ידי נועה יהושוע אביוני ומבוססת על ידע חדשני ומרגש שנצבר במהלך מחקר עצמאי אוטודידקטי של כעשור, המבוססת על הבנת האדם השלם המורכב מ-'אני' פיזי ו-'עצמי' אנרגטי ומההוכחה כי מידת הנוכחות העצמית אותה חווה ובה חי ה-'אני' הפיזי - יוצרת את כל שהאדם חווה ברמה הנפשית, רגשית, מחשבתית, תחושתית, התנהגותית, חברתית ועוד.
 
לכן, שיטת NYE מצליחה לחסוך את ההתעסקות בשינוי ישיר בכל אחד מאלו דרך בהרחבת הנוכחות העצמית בה חי האדם.
 
בדרך זו מתאפשר גם חיבור בין הרובד המודע של האדם לרובד הלא מודע היוצר שינוי והתחדשות נעימה כוללת.

ככל שהחיבור העצמי מתרחב ואיתה גם תחושת החיות העצמית - כל רגשותיו, תחושותיו, מחשבותיו, זיכרונותיו, תפיסותיו, התנהגויותיו של האדם ועוד משתנים באופן טבעי.
 
כך מצליחה שיטת NYE לטפל באדם באופן שלם דרך חיבור אחד בלבד - בין ה-'אני' ל-'עצמי' ודרכו - מתרחבים גם כל שאר חיבורי חייו של האדם - הן בתחומי חייו והן במערכות היחסים שבחייו.

בדרך זו מצליחה שיטת NYE גם לחסוך את הטיפול האינסופי בעברו של האדם ומשפרת את מצבו הכולל של האדם לא דרך עבודה על אירועי חייו ועל האנשים שבעולמו החיצוני, אלא ישירות דרך עצמו.שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת