../../Up/ARTICLES/b_C_pl9apq7k.jpg

התפתחות אישית

'התפתחות אישית' - איזה ביטוי מקסים נכון? מי מאיתנו לא רוצה התפתחות אישית?
 
רבים מאיתנו רוצים להיות אנשים מצליחים יותר, חכמים יותר, חופשיים יותר, משוחררים יותר, מבטאים יותר, בטוחים יותר, מוגשמים יותר, יותר ויותר ויותר!!
 
לשם כך אנו מנסים להיות מודעים לעצמנו ולשנות את ההתנהגות שלנו, את הדיבור שלנו, את האמונות שלנו, את המחשבות שלנו, את הפרשנות שלנו, את התקשורת שלנו, את התקשורת כלפינו, את האסרטיביות שלנו, לשפר תנאי עבודה, תנאי מגורים, נראות, מצב משפחתי ועוד.
 
כעת חשבו שוב על המושג 'התפתחות אישית'.

מאין היא אמורה להגיע אותה התפתחות? מהמודעות שלנו? או מהטבע שלנו?
 
כל עוד אנו מתפתחים דרך מודעות - אנו חיים יותר בשליטה עצמית במקום ב-חיות עצמית ואז אני הופך לשולט ועצמי ל-נשלט
 
כל עוד אנו מתפתחים דרך המודעות שלנו - המוח והגוף שלנו אולי עובדים קשה יותר, אך מידת החיות שלנו - אינה גדלה. 

כן, אנו מרגישים כביכול חזקים יותר, אך דרך דריכות. דרך הישרדות. והישרדות זה לא חיים. 

אז בהתחלה זה נעים לנו, כי במקום לחיות כ-חלשים אנו מרגישים יותר חזקים, ובמקום לחיות כ-שותקים - אנו לא שותקים יותר! 

אך עם הזמן - החוזק מרגיש לנו מדומה ודורש מאמץ... וזה עדיין לא מרגיש טבעי... ואז החוסר חוזר לכרסם בנו... ואז... מגיעים הפחדים, החרדות, חוסר הביטחון, הביקורת, חוסר היציבות, ועוד חוויות קשות.

כן, התפתחות זה דבר נפלא וחשוב, אך חשוב שהיא תעשה דרך היפתחות שלנו לעצמנו ומעצמנו ועולמנו.

ככל שזה קורה - אנו מתחילים לחיות את עצמנו ברמה שלמה יותר ובאופן מוגשם יותר. 

ככל שזה קורה - הכל נפתח ומתפתח בנו ובחיינו באופן טבעי וללא ממאץ!

אז אם הבנתם שאתם רוצים להתפתח דרך הטבע שלכם - ל-NYE הפתרון!

מוזמנים להתחיל - הגיע זמן הפרפר! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_pl9apq7k.jpg

התפתחות אישית

'התפתחות אישית' - איזה ביטוי מקסים נכון? מי מאיתנו לא רוצה התפתחות אישית?
 
רבים מאיתנו רוצים להיות אנשים מצליחים יותר, חכמים יותר, חופשיים יותר, משוחררים יותר, מבטאים יותר, בטוחים יותר, מוגשמים יותר, יותר ויותר ויותר!!
 
לשם כך אנו מנסים להיות מודעים לעצמנו ולשנות את ההתנהגות שלנו, את הדיבור שלנו, את האמונות שלנו, את המחשבות שלנו, את הפרשנות שלנו, את התקשורת שלנו, את התקשורת כלפינו, את האסרטיביות שלנו, לשפר תנאי עבודה, תנאי מגורים, נראות, מצב משפחתי ועוד.
 
כעת חשבו שוב על המושג 'התפתחות אישית'.

מאין היא אמורה להגיע אותה התפתחות? מהמודעות שלנו? או מהטבע שלנו?
 
כל עוד אנו מתפתחים דרך מודעות - אנו חיים יותר בשליטה עצמית במקום ב-חיות עצמית ואז אני הופך לשולט ועצמי ל-נשלט
 
כל עוד אנו מתפתחים דרך המודעות שלנו - המוח והגוף שלנו אולי עובדים קשה יותר, אך מידת החיות שלנו - אינה גדלה. 

כן, אנו מרגישים כביכול חזקים יותר, אך דרך דריכות. דרך הישרדות. והישרדות זה לא חיים. 

אז בהתחלה זה נעים לנו, כי במקום לחיות כ-חלשים אנו מרגישים יותר חזקים, ובמקום לחיות כ-שותקים - אנו לא שותקים יותר! 

אך עם הזמן - החוזק מרגיש לנו מדומה ודורש מאמץ... וזה עדיין לא מרגיש טבעי... ואז החוסר חוזר לכרסם בנו... ואז... מגיעים הפחדים, החרדות, חוסר הביטחון, הביקורת, חוסר היציבות, ועוד חוויות קשות.

כן, התפתחות זה דבר נפלא וחשוב, אך חשוב שהיא תעשה דרך היפתחות שלנו לעצמנו ומעצמנו ועולמנו.

ככל שזה קורה - אנו מתחילים לחיות את עצמנו ברמה שלמה יותר ובאופן מוגשם יותר. 

ככל שזה קורה - הכל נפתח ומתפתח בנו ובחיינו באופן טבעי וללא ממאץ!

אז אם הבנתם שאתם רוצים להתפתח דרך הטבע שלכם - ל-NYE הפתרון!

מוזמנים להתחיל - הגיע זמן הפרפר! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת