../../Up/ARTICLES/b_C_1wndk3x8.jpg

אפקט הפרפר

חשבתם פעם איך אפקט הפרפר יכול להשפיע עלינו ועל החיים שלנו? של בני האדם? 
 
אפקט הפרפר (מתוך ויקיפדיה):
 
"הביטוי "אפקט הפרפר" מייצג מקרה פרטי בו משק כנפי פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספירה שבסופו של דבר יגרמו להופעת סופת טורנדו (או ימנעו את הופעתה)."
 
מרתק, נכון? 
 
איזו יכולת השפעה מדהימה יש לכל פרפר!

הוא גם משפיע על כל העולם דרך תנועותיו, ובנוסף הוא יכול להשפיע בכל רגע מחדש על מיקומו, על הגובה בו חי, רואה וחווה את הנוף אליו יכול להתקרב או להתרחק כרצונו, מדהים! 
 
כעת דמיינו שהפרפר לא היה הופך לפרפר כי בעודו זחל הוא היה מתייאש מכך שאין לו השפעה על עולמו, וכי נמאס לו מכך שעולמו משפיע עליו וקובע את תנאי השטח על פיהם הוא חי, את מקורות המזון והמים, ועוד! 

איזה פספוס, הא?
 
לכולנו השפעה על עולמנו.

נכון, לא בשלב הזחל, ונכון גם שלא בשלב הגולם, אבל...

בשלב הפרפר אנו משפיעים על הכל!

על כל מה שקשור אלינו ולעולמנו וללא מאמץ! 

לכן, במקום להתייאש מחוסר ההשפעה ולהסגר כגולם, בואו נעבור כל אחד מאיתנו לשלב הפרפר! 

איך?

מוזמנות ומוזמנים לגלות בסדנת הפרפר! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_1wndk3x8.jpg

אפקט הפרפר

חשבתם פעם איך אפקט הפרפר יכול להשפיע עלינו ועל החיים שלנו? של בני האדם? 
 
אפקט הפרפר (מתוך ויקיפדיה):
 
"הביטוי "אפקט הפרפר" מייצג מקרה פרטי בו משק כנפי פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספירה שבסופו של דבר יגרמו להופעת סופת טורנדו (או ימנעו את הופעתה)."
 
מרתק, נכון? 
 
איזו יכולת השפעה מדהימה יש לכל פרפר!

הוא גם משפיע על כל העולם דרך תנועותיו, ובנוסף הוא יכול להשפיע בכל רגע מחדש על מיקומו, על הגובה בו חי, רואה וחווה את הנוף אליו יכול להתקרב או להתרחק כרצונו, מדהים! 
 
כעת דמיינו שהפרפר לא היה הופך לפרפר כי בעודו זחל הוא היה מתייאש מכך שאין לו השפעה על עולמו, וכי נמאס לו מכך שעולמו משפיע עליו וקובע את תנאי השטח על פיהם הוא חי, את מקורות המזון והמים, ועוד! 

איזה פספוס, הא?
 
לכולנו השפעה על עולמנו.

נכון, לא בשלב הזחל, ונכון גם שלא בשלב הגולם, אבל...

בשלב הפרפר אנו משפיעים על הכל!

על כל מה שקשור אלינו ולעולמנו וללא מאמץ! 

לכן, במקום להתייאש מחוסר ההשפעה ולהסגר כגולם, בואו נעבור כל אחד מאיתנו לשלב הפרפר! 

איך?

מוזמנות ומוזמנים לגלות בסדנת הפרפר! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת