../../Up/ARTICLES/b_C_axchfso5.jpg

ההבדל בין האדם לבין הפרפר

מה ההבדל המשמעותי בין בן האדם לבין הפרפר?  
 
ההבדל הוא שהפרפר מבין שהוא פרפר, אנחנו עוד לא.
 
למזלו של הפרפר - הוא לא חושב שהוא זחל שהתפתח, אלא כפרפר חופשי, המבין שהזחל והגולם מעולם לא היו מי שהוא... אלא היוו את השלבים בדרך שלו לגלות ולהיות מי שהוא - פרפר. 
 
כל עוד חיינו בתפיסה שאומרת שמי שהכרנו כ-'אנחנו' - זה כל מי שאנחנו באמת - לא היינו פתוחים לגלות את כל המעבר שקיים בנו באופן טבעי. 

כל עוד חיינו במצב בו אנו חיים בהתאם לעולם החיצוני לנו, בהתאם לחברה שסביבנו, בהתאם למטרות שהצבנו לעצמנו, בהתאם למציאות שלנו, לא יכולנו להכיר מי אנחנו כשאנו חיים את עצמנו... 
 
כל עוד חיינו כתוצר של מציאות חיינו ולא כיוצרים שלה - לא הכרנו את עצמנו בשלב החיות, היצירה וההגשמה. 

אם את או אתה הקוראים כעת את השורות הללו אנשים פתוחים, המבקשים להפתח לגלות את המעבר שקיים בכם ובעולם - סדנת הפרפר היא הדבר הכי טוב שיכול להיות השלב הראשון לתחושת חיים שלמים יותר - מבפנים מבחוץ!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_axchfso5.jpg

ההבדל בין האדם לבין הפרפר

מה ההבדל המשמעותי בין בן האדם לבין הפרפר?  
 
ההבדל הוא שהפרפר מבין שהוא פרפר, אנחנו עוד לא.
 
למזלו של הפרפר - הוא לא חושב שהוא זחל שהתפתח, אלא כפרפר חופשי, המבין שהזחל והגולם מעולם לא היו מי שהוא... אלא היוו את השלבים בדרך שלו לגלות ולהיות מי שהוא - פרפר. 
 
כל עוד חיינו בתפיסה שאומרת שמי שהכרנו כ-'אנחנו' - זה כל מי שאנחנו באמת - לא היינו פתוחים לגלות את כל המעבר שקיים בנו באופן טבעי. 

כל עוד חיינו במצב בו אנו חיים בהתאם לעולם החיצוני לנו, בהתאם לחברה שסביבנו, בהתאם למטרות שהצבנו לעצמנו, בהתאם למציאות שלנו, לא יכולנו להכיר מי אנחנו כשאנו חיים את עצמנו... 
 
כל עוד חיינו כתוצר של מציאות חיינו ולא כיוצרים שלה - לא הכרנו את עצמנו בשלב החיות, היצירה וההגשמה. 

אם את או אתה הקוראים כעת את השורות הללו אנשים פתוחים, המבקשים להפתח לגלות את המעבר שקיים בכם ובעולם - סדנת הפרפר היא הדבר הכי טוב שיכול להיות השלב הראשון לתחושת חיים שלמים יותר - מבפנים מבחוץ!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת