../../Up/ARTICLES/b_C_9chkt9b9.jpg

שלב הפרפר - לחיות ללא תקרת זכוכית

לחיות בגילוי...
 
כבני אדם, אנו חיים כבעלי תודעה היוצרת הגדרות על מנת לקלוט נתונים, ולכן אנו מגדירים הכל! 
 
אנו מגדירים חפצים, אנו מגדירים אנשים, אנו מגדירים את עצמנו. 
 
ההגדרה העצמית שלנו נוצרת בשלב מוקדם בחיינו, ואנו חיים את אותה הגדרה לאורך חיינו. 
 
אותה הגדרה, גם אם התפתחה לאורך השנים לכאן או לכאן, תמיד מבוססת על ההגדרה הראשונית.
 
אנו מכירים את המשפטים שאומרים: "היום אני יותר פתוח/סגור ממה שהייתי", "היום אני יותר/פחות בריא ממה שהייתי" וכו...

כלומר, הכל מתבסס על מה שהכרנו בעבר.

גם את עולמנו אנו מזהים כלפינו בהתאם למצב שהיה: "היום הוא אוהב אותי יותר/פחות מבעבר", "בשנים האחרונות היא מתייחסת אלי יותר/פחות יפה", "היום אני מרוויח יותר/פחות מבעבר".
 
גם כאן נקודת ההתייחסות היא - מה שהיה בעבר.
 
כל עוד אנו חיים את עצמנו על בסיס הגדרה שנוצרה בעבר אנחנו לא מכירים את עצמנו, את המציאות ואת עולמנו בהווה, אלא רק את המרחק שיש בין ההווה לעבר.
 
כשנכיר את ההבדל בין להכיר את עצמנו באופן שלם בכל רגע ובין הכרות המתבססת על העבר - נפתח עולם שלם!


של ידע ושל תחושות!

נפתחים חיים שלמים בתוכנו ומחוצה לנו!

כשאנו לא חיים עם תקרת זכוכית שקופה שאולי נראית לא קיימת אך סוגרת כל העת - נרגיש איך זה מרגיש להנות משמיים פתוחים!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_9chkt9b9.jpg

שלב הפרפר - לחיות ללא תקרת זכוכית

לחיות בגילוי...
 
כבני אדם, אנו חיים כבעלי תודעה היוצרת הגדרות על מנת לקלוט נתונים, ולכן אנו מגדירים הכל! 
 
אנו מגדירים חפצים, אנו מגדירים אנשים, אנו מגדירים את עצמנו. 
 
ההגדרה העצמית שלנו נוצרת בשלב מוקדם בחיינו, ואנו חיים את אותה הגדרה לאורך חיינו. 
 
אותה הגדרה, גם אם התפתחה לאורך השנים לכאן או לכאן, תמיד מבוססת על ההגדרה הראשונית.
 
אנו מכירים את המשפטים שאומרים: "היום אני יותר פתוח/סגור ממה שהייתי", "היום אני יותר/פחות בריא ממה שהייתי" וכו...

כלומר, הכל מתבסס על מה שהכרנו בעבר.

גם את עולמנו אנו מזהים כלפינו בהתאם למצב שהיה: "היום הוא אוהב אותי יותר/פחות מבעבר", "בשנים האחרונות היא מתייחסת אלי יותר/פחות יפה", "היום אני מרוויח יותר/פחות מבעבר".
 
גם כאן נקודת ההתייחסות היא - מה שהיה בעבר.
 
כל עוד אנו חיים את עצמנו על בסיס הגדרה שנוצרה בעבר אנחנו לא מכירים את עצמנו, את המציאות ואת עולמנו בהווה, אלא רק את המרחק שיש בין ההווה לעבר.
 
כשנכיר את ההבדל בין להכיר את עצמנו באופן שלם בכל רגע ובין הכרות המתבססת על העבר - נפתח עולם שלם!


של ידע ושל תחושות!

נפתחים חיים שלמים בתוכנו ומחוצה לנו!

כשאנו לא חיים עם תקרת זכוכית שקופה שאולי נראית לא קיימת אך סוגרת כל העת - נרגיש איך זה מרגיש להנות משמיים פתוחים!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת