../../Up/ARTICLES/b_C_jkluolei.jpg

3 שלבי ההתפתחות באדם

סדנת הפרפר מהווה פתח לעולם מופלא של ידע, חוויות ותחושות תוך הכרות עם שלושת שלבי ההתפתחות האפשריים עבורנו, בני האדם:
 
נתחיל עם שלב ה-'זחל', בו אנו מתחילים את חיינו וחיים בהתאם ובתגובה לעולמנו החיצוני, נמשיך את שלב ה-'גולם', שלב ההתכנסות, ההימנעות, ההתרחקות, אליו עברנו חלקנו, והכי חשוב - נכיר את שלב ה-'פרפר', שהוא שלב ההגשמה והיצירה! 
 
נכיר את הדרך להגיע לשלב ה-'פרפר' הן משלב ה-'זחל' והן משלב ה-'גולם'. 
 
כל אחת ואחד מאיתנו יכול לחיות בכל אחד משלושת השלבים הללו, זה הזמן להכיר אותם ואותנו!

כולנו ניסינו לחיות את עצמנו באופן שלם יותר, אך חיינו את עצמנו, באופן לא מודע, בהתאם למגבלות שלב ההתפתחות בו חיינו.
 
כך, מבלי לשים לב, ניסינו לחיות באופן שלם את הזחל או את הגולם מבלי להיות מודעים כלל לשלב ה-'פרפר' - בו נחשוף ונגלה שאנו הרבה יותר מכל מה שאי פעם חשבנו שקיים בנו.
 
הגיע הזמן לחיות באופן שלם את שלב הפרפר!

בסדנא תגלו איך על פי שלב ההתפתחות בו אתם חיים - נוצרת מציאות חייכם השלמה בכל תחומי חייכם, וכל חווית עצמכם וחווית כל אשר בעולמכם. ממש כך.
 
בדרך חדשה ומרתקת זו - תגלו שאין צורך לתקן בכם ובעולמכם דבר, אלא פשוט לחיות תוך פתיחות לשלב ההתפתחות הבא בטבע שלנו ואז הכל מתחדש מעצמו. 
 
כשהשינוי מתחולל מתוך הטבע שלנו - עולמות שלמים נפתחים בפנינו - ללא מאמץ!

וההתחדשות ממשיכה להתחולל גם הרבה אחרי שהסדנא נגמרת. 
 
כעת במקום לחיות חיים שלמים בשלב בו אנו מגיבים לכל מה שקורה בנו ובחיינו, או נמנעים מכל מה שקורה בנו ובחיינו - אני מזמינה אתכם להכיר את עצמכם בשלב הפרפר!
 
מזמינה אתכם לראות בדמיונכם - איך זחל חווה את עצמו ואת מציאות חייו... 
 
כעת דמיינו לעצמכם איך חווה הגולם את עצמו ואת עולמו...
 
וכעת הגיע שלב הפרפר, איך פרפר חווה את עצמו ואת מציאות חייו?
 
ואתם? 
 
איך אתם בוחרים לחיות כעת?
 
 • בשלב הזחל - המגיב?
   
 • בשלב הגולם - הנמנע?

  או
   
 • בשלב הפרפר - היוצר?
 
כמה עוד שנים תרצו להשאר בשלב ההתפתחות הנוכחי שלכם?

בסדנא תופתעו לגלות עד כמה הדרך פשוטה ונגישה ליצור חיים שלמים!

זו לא עוד סדנא... זו סדנא שפותחת אותך לחיים!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_jkluolei.jpg

3 שלבי ההתפתחות באדם

סדנת הפרפר מהווה פתח לעולם מופלא של ידע, חוויות ותחושות תוך הכרות עם שלושת שלבי ההתפתחות האפשריים עבורנו, בני האדם:
 
נתחיל עם שלב ה-'זחל', בו אנו מתחילים את חיינו וחיים בהתאם ובתגובה לעולמנו החיצוני, נמשיך את שלב ה-'גולם', שלב ההתכנסות, ההימנעות, ההתרחקות, אליו עברנו חלקנו, והכי חשוב - נכיר את שלב ה-'פרפר', שהוא שלב ההגשמה והיצירה! 
 
נכיר את הדרך להגיע לשלב ה-'פרפר' הן משלב ה-'זחל' והן משלב ה-'גולם'. 
 
כל אחת ואחד מאיתנו יכול לחיות בכל אחד משלושת השלבים הללו, זה הזמן להכיר אותם ואותנו!

כולנו ניסינו לחיות את עצמנו באופן שלם יותר, אך חיינו את עצמנו, באופן לא מודע, בהתאם למגבלות שלב ההתפתחות בו חיינו.
 
כך, מבלי לשים לב, ניסינו לחיות באופן שלם את הזחל או את הגולם מבלי להיות מודעים כלל לשלב ה-'פרפר' - בו נחשוף ונגלה שאנו הרבה יותר מכל מה שאי פעם חשבנו שקיים בנו.
 
הגיע הזמן לחיות באופן שלם את שלב הפרפר!

בסדנא תגלו איך על פי שלב ההתפתחות בו אתם חיים - נוצרת מציאות חייכם השלמה בכל תחומי חייכם, וכל חווית עצמכם וחווית כל אשר בעולמכם. ממש כך.
 
בדרך חדשה ומרתקת זו - תגלו שאין צורך לתקן בכם ובעולמכם דבר, אלא פשוט לחיות תוך פתיחות לשלב ההתפתחות הבא בטבע שלנו ואז הכל מתחדש מעצמו. 
 
כשהשינוי מתחולל מתוך הטבע שלנו - עולמות שלמים נפתחים בפנינו - ללא מאמץ!

וההתחדשות ממשיכה להתחולל גם הרבה אחרי שהסדנא נגמרת. 
 
כעת במקום לחיות חיים שלמים בשלב בו אנו מגיבים לכל מה שקורה בנו ובחיינו, או נמנעים מכל מה שקורה בנו ובחיינו - אני מזמינה אתכם להכיר את עצמכם בשלב הפרפר!
 
מזמינה אתכם לראות בדמיונכם - איך זחל חווה את עצמו ואת מציאות חייו... 
 
כעת דמיינו לעצמכם איך חווה הגולם את עצמו ואת עולמו...
 
וכעת הגיע שלב הפרפר, איך פרפר חווה את עצמו ואת מציאות חייו?
 
ואתם? 
 
איך אתם בוחרים לחיות כעת?
 
 • בשלב הזחל - המגיב?
   
 • בשלב הגולם - הנמנע?

  או
   
 • בשלב הפרפר - היוצר?
 
כמה עוד שנים תרצו להשאר בשלב ההתפתחות הנוכחי שלכם?

בסדנא תופתעו לגלות עד כמה הדרך פשוטה ונגישה ליצור חיים שלמים!

זו לא עוד סדנא... זו סדנא שפותחת אותך לחיים!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת