../../Up/ARTICLES/b_C_a4qfq8k1.jpg

הגשמה בעולם הקואוצ'ינג

רובנו חיים בהתאם להגדרה עצמית דרכה אנו לא מכירים את כל מי שאנחנו, ואז במקום לגלות את המעבר שקיים בנו - אנו מנסים להוכיח דרך מציאות חיים שקיים בנו מעבר. 
 
עולם הקואוצ'ינג אימן אותנו כדי להצליח להגיע למטרות שלנו, מבלי להבין מה מקור המטרות הללו...
 
 • האם הן נועדו לבטא ולהגשים את מי שאנחנו?

  או
   
 • לעזור לנו לגלם מציאות המוכיחה שאנחנו מי שהיינו רוצים שיחשבו שאנחנו?
 
רוב המטרות של רובנו נוצרות מתוך הניסיון להיות... 
 
להיות מי שאנו בוחרים ורוצים וחולמים להיות...
 
בפועל אנחנו מנסים להיות כל כך הרבה דברים ששכחנו שכדי להיות הכל כל שעלינו להיות זה - עצמנו. 
 
רק כשאנחנו נפתחים לעצמנו השלם  הכל נפתח - והכל מתקיים.

הגשמה עצמית לא נוצרת באמצעות מציאות חיינו, אלא מתבטאת בה.

הגשמה עצמית, מעצם שמה חייבת לכלול לאורך כל הדרך מרכיב אחד עיקרי - והוא העצמי השלם.
 
כל עוד כדי להגשים את המטרה הפכתי להיות אמצעי של המטרה והפסקתי להיות אני עצמי - אני חי, אבל לא את עצמי. 

במצב זה אולי אני אתקדם, אך עצמי ישאר מאחור... זה הזמן להגשים את עצמך ומכאן ליצור כל שתבחר בחייך! 

איך?

נשמח לגלות בפניך את הדרך בסדנת הפרפר! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_a4qfq8k1.jpg

הגשמה בעולם הקואוצ'ינג

רובנו חיים בהתאם להגדרה עצמית דרכה אנו לא מכירים את כל מי שאנחנו, ואז במקום לגלות את המעבר שקיים בנו - אנו מנסים להוכיח דרך מציאות חיים שקיים בנו מעבר. 
 
עולם הקואוצ'ינג אימן אותנו כדי להצליח להגיע למטרות שלנו, מבלי להבין מה מקור המטרות הללו...
 
 • האם הן נועדו לבטא ולהגשים את מי שאנחנו?

  או
   
 • לעזור לנו לגלם מציאות המוכיחה שאנחנו מי שהיינו רוצים שיחשבו שאנחנו?
 
רוב המטרות של רובנו נוצרות מתוך הניסיון להיות... 
 
להיות מי שאנו בוחרים ורוצים וחולמים להיות...
 
בפועל אנחנו מנסים להיות כל כך הרבה דברים ששכחנו שכדי להיות הכל כל שעלינו להיות זה - עצמנו. 
 
רק כשאנחנו נפתחים לעצמנו השלם  הכל נפתח - והכל מתקיים.

הגשמה עצמית לא נוצרת באמצעות מציאות חיינו, אלא מתבטאת בה.

הגשמה עצמית, מעצם שמה חייבת לכלול לאורך כל הדרך מרכיב אחד עיקרי - והוא העצמי השלם.
 
כל עוד כדי להגשים את המטרה הפכתי להיות אמצעי של המטרה והפסקתי להיות אני עצמי - אני חי, אבל לא את עצמי. 

במצב זה אולי אני אתקדם, אך עצמי ישאר מאחור... זה הזמן להגשים את עצמך ומכאן ליצור כל שתבחר בחייך! 

איך?

נשמח לגלות בפניך את הדרך בסדנת הפרפר! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת