../../Up/ARTICLES/b_C_4sq7muyr.jpg

לעוף רחוק

אנו רגילים כיום לתפישה שאומרת שכדי שאדם יצליח הוא צריך להתקדם. 
 
חשבתם פעם להתקדם לאן?
 
להתקדם מתוך מה?

להתקדם לשם מה? 
 
כשאני שואלת את השאלות הללו יהיו שיאמרו - "מאיפה היא באה לנו זאת עם השאלות האלה?"

אבל מה עדיף?

לעוף כל החיים ואז לגלות שטעינו בדרך?

כל עוד ניסינו להתקדם עד כמה שאפשר - אין זה מעיד על כך שאנחנו התקדמנו ברמת החיות שלנו או ברמת ההגשמה העצמית שלנו, אלא רק במסלול החיים שלנו. 

וגם אם התפאורה שהצלחנו ליצור בהתקדמות הזו היא נפלאה ומכל העולם - אין זה אומר שאנו חווים שעולמנו השלם, גם אם ראינו את העולם הגדול השלם. 

כדי לחוות עולם שלם אמיתי - נרצה לחיות יותר את עצמנו, בדמותנו, באופן חופשי.

רק כך נוכל לנשום עמוק ולהרגיש את העולם כרחב באופן אמיתי!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_4sq7muyr.jpg

לעוף רחוק

אנו רגילים כיום לתפישה שאומרת שכדי שאדם יצליח הוא צריך להתקדם. 
 
חשבתם פעם להתקדם לאן?
 
להתקדם מתוך מה?

להתקדם לשם מה? 
 
כשאני שואלת את השאלות הללו יהיו שיאמרו - "מאיפה היא באה לנו זאת עם השאלות האלה?"

אבל מה עדיף?

לעוף כל החיים ואז לגלות שטעינו בדרך?

כל עוד ניסינו להתקדם עד כמה שאפשר - אין זה מעיד על כך שאנחנו התקדמנו ברמת החיות שלנו או ברמת ההגשמה העצמית שלנו, אלא רק במסלול החיים שלנו. 

וגם אם התפאורה שהצלחנו ליצור בהתקדמות הזו היא נפלאה ומכל העולם - אין זה אומר שאנו חווים שעולמנו השלם, גם אם ראינו את העולם הגדול השלם. 

כדי לחוות עולם שלם אמיתי - נרצה לחיות יותר את עצמנו, בדמותנו, באופן חופשי.

רק כך נוכל לנשום עמוק ולהרגיש את העולם כרחב באופן אמיתי!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת