../../Up/ARTICLES/b_C_xnez3heg.jpg

מי אני? זחל או פרפר?

הרבה פעמים אנחנו, בני האדם, עוברים תהליכי התפתחות...

אך לרוב שומרים על מי שהיינו בעבר בתור ה-"מי שאנחנו" במקור. 
 
שלמעשה, אין הדבר הוא כך. 
 
אנו יצורים חיים.

כיצורים חיים אנו מתפתחים כל הזמן. 
 
אין רגע שבו אנו נשארים זהים למי שהיינו. 
 
אין רגע בו ה-"מי שאנחנו" או ה-"מה שאנחנו" לא משתנה. 
 
כל עוד הכרנו אותנו דרך החושים שלנו - הכרנו את עצמנו רק על פי המידה בה חיינו בפועל את עצמנו. 
 
כל עוד לא חיינו באופן חופשי את עצמנו בעולם - לא הכרנו מי אנחנו עצמנו אלא מי אנחנו כשאנחנו לא כל עצמנו. 

ככל שאנו נפתחים לעצמנו ואז לחיות את עצמנו ברמה שלמה יותר:

אז ורק אז אנו נפתחים לזהות שאנחנו לא התפתחות של העבר שלנו, אלא חיים בגילוי עצמי מתרחב באופן אינסופי בו אנו מגלים שבעצמנו יש את כל היש - ואנו מכירים בכל היש שבנו - בהתאם למידה בה נחשפנו לעצמנו השלם. 

אל תתנו לעבר שלכם לעצור את מי שאתם זכאים לגלות בהווה שלכם ובעתיד שלכם...

כן, יש עוד גילויים אדירים לאורך הדרך שמחכים לנו, וכל רגע הוא הרגע בו אנו מגלים מחדש מי אנחנו עכשיו, ממש עכשיו. 

להמשך גילוי עצמי טבעי ושלם - מוזמנים להתקשר אלינו!

נשמח לעזור! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_xnez3heg.jpg

מי אני? זחל או פרפר?

הרבה פעמים אנחנו, בני האדם, עוברים תהליכי התפתחות...

אך לרוב שומרים על מי שהיינו בעבר בתור ה-"מי שאנחנו" במקור. 
 
שלמעשה, אין הדבר הוא כך. 
 
אנו יצורים חיים.

כיצורים חיים אנו מתפתחים כל הזמן. 
 
אין רגע שבו אנו נשארים זהים למי שהיינו. 
 
אין רגע בו ה-"מי שאנחנו" או ה-"מה שאנחנו" לא משתנה. 
 
כל עוד הכרנו אותנו דרך החושים שלנו - הכרנו את עצמנו רק על פי המידה בה חיינו בפועל את עצמנו. 
 
כל עוד לא חיינו באופן חופשי את עצמנו בעולם - לא הכרנו מי אנחנו עצמנו אלא מי אנחנו כשאנחנו לא כל עצמנו. 

ככל שאנו נפתחים לעצמנו ואז לחיות את עצמנו ברמה שלמה יותר:

אז ורק אז אנו נפתחים לזהות שאנחנו לא התפתחות של העבר שלנו, אלא חיים בגילוי עצמי מתרחב באופן אינסופי בו אנו מגלים שבעצמנו יש את כל היש - ואנו מכירים בכל היש שבנו - בהתאם למידה בה נחשפנו לעצמנו השלם. 

אל תתנו לעבר שלכם לעצור את מי שאתם זכאים לגלות בהווה שלכם ובעתיד שלכם...

כן, יש עוד גילויים אדירים לאורך הדרך שמחכים לנו, וכל רגע הוא הרגע בו אנו מגלים מחדש מי אנחנו עכשיו, ממש עכשיו. 

להמשך גילוי עצמי טבעי ושלם - מוזמנים להתקשר אלינו!

נשמח לעזור! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת