../../Up/ARTICLES/b_C_78o8ucce.jpg

לגלות את עצמי מחדש!

איזה מזל שהפרפר חי כפרפר?

ויודע שהוא במהותו מעולם לא באמת היה זחל, אלא הזחל היה רק אחד משלבי ההתפתחות שלו?
 
הוא לא שבוי בהכרות שלו את עצמו ואת העולם עוד מהתקופה שבו היה בשלב הזחל, הוא גם לא מנסה לדעת מי הוא ומי העולם דרך שלב הגולם, אלא הוא נפתח לגלות מי הוא ומי עולמו מחדש בשלב הפרפר! 
 
כשהפרפר נפתח לחיות כפרפר, העבר שלו כזחל וכגולם כבר לא מעיד על מי שהוא כעת בהווה בשלב הפרפר.
 
גילוי זה מאפשר לו לחיות באופן הרחב ביותר שניתן ולהכיר הכרות מחודשת לחלוטין את עצמו ואת עולמו! 
 
חשבתם פעם איזה עולם מכיר הזחל? לעומת הפרפר? 
 
חשבתם פעם איך מרגיש הזחל שהוא חי בהתאמה ישירה למציאות חייו כעת, על פי תנאי השטח ותנאי המחייה, לעומת פרפר שלא מוגבל לתנאי השטח ותנאי המחייה, אלא בוחר את מיקומו על פי בחירתו? 
 
שאנו, כמו הפרפר חיים בשלב בו אנו חיים את עצמנו בחיים ולא בהתאם לחיים עצמם - אנו מבינים שהעבר שלנו לא מספר לנו עלינו, על מי שאנחנו במהותנו, אלא על מי היינו כשלא חיינו את מלוא מהותנו השלמה. 
 
כן, גם לפרפר יש עבר, אך העבר שלו בשלב הזחל והגולם לא מעיד על מי שהוא ועל מי עולמו כשהוא חי כפרפר.

כך גם אנחנו.

אם הפרפר היה חי את עצמו כפי שחי עד שלב הפרפר - הוא לא היה עף... אלא זוחל על האדמה. 

אתם יכולים לדמיין איזה עצוב זה לראות פרפר שבמקום לעוף - הולך או זוחל? אתם יכולים לדמיין עד כמה זה יכול היה להראות מגוחך ולא הגיוני?

כך גם אנחנו!

אנו נבראנו לעולם זה כדי לחיות ולהגשים באופן מלא את עצמנו השלם - זה הזמן לחיות כך!

אחרת חיים שלמים ממשיכים לעבור מבלי שנחיה כפי שאנו אמורים לחיות... את עצמנו במלואנו!

נשמח לגלות בפניך את הדרך בסדנת הפרפר!

אם תבחר, רגע זה יכול להיות הצעד הראשון שלך לגילוי עצמי אמיתי!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_78o8ucce.jpg

לגלות את עצמי מחדש!

איזה מזל שהפרפר חי כפרפר?

ויודע שהוא במהותו מעולם לא באמת היה זחל, אלא הזחל היה רק אחד משלבי ההתפתחות שלו?
 
הוא לא שבוי בהכרות שלו את עצמו ואת העולם עוד מהתקופה שבו היה בשלב הזחל, הוא גם לא מנסה לדעת מי הוא ומי העולם דרך שלב הגולם, אלא הוא נפתח לגלות מי הוא ומי עולמו מחדש בשלב הפרפר! 
 
כשהפרפר נפתח לחיות כפרפר, העבר שלו כזחל וכגולם כבר לא מעיד על מי שהוא כעת בהווה בשלב הפרפר.
 
גילוי זה מאפשר לו לחיות באופן הרחב ביותר שניתן ולהכיר הכרות מחודשת לחלוטין את עצמו ואת עולמו! 
 
חשבתם פעם איזה עולם מכיר הזחל? לעומת הפרפר? 
 
חשבתם פעם איך מרגיש הזחל שהוא חי בהתאמה ישירה למציאות חייו כעת, על פי תנאי השטח ותנאי המחייה, לעומת פרפר שלא מוגבל לתנאי השטח ותנאי המחייה, אלא בוחר את מיקומו על פי בחירתו? 
 
שאנו, כמו הפרפר חיים בשלב בו אנו חיים את עצמנו בחיים ולא בהתאם לחיים עצמם - אנו מבינים שהעבר שלנו לא מספר לנו עלינו, על מי שאנחנו במהותנו, אלא על מי היינו כשלא חיינו את מלוא מהותנו השלמה. 
 
כן, גם לפרפר יש עבר, אך העבר שלו בשלב הזחל והגולם לא מעיד על מי שהוא ועל מי עולמו כשהוא חי כפרפר.

כך גם אנחנו.

אם הפרפר היה חי את עצמו כפי שחי עד שלב הפרפר - הוא לא היה עף... אלא זוחל על האדמה. 

אתם יכולים לדמיין איזה עצוב זה לראות פרפר שבמקום לעוף - הולך או זוחל? אתם יכולים לדמיין עד כמה זה יכול היה להראות מגוחך ולא הגיוני?

כך גם אנחנו!

אנו נבראנו לעולם זה כדי לחיות ולהגשים באופן מלא את עצמנו השלם - זה הזמן לחיות כך!

אחרת חיים שלמים ממשיכים לעבור מבלי שנחיה כפי שאנו אמורים לחיות... את עצמנו במלואנו!

נשמח לגלות בפניך את הדרך בסדנת הפרפר!

אם תבחר, רגע זה יכול להיות הצעד הראשון שלך לגילוי עצמי אמיתי!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת