../../Up/ARTICLES/b_C_9lfiumnr.jpg

להגיע לאן שהלב שלנו נמצא!

התבוננתם פעם על פרפר? 
 
חשבתם פעם איך מזחל שנגרר על האדמה הנאבק להתקדם כמו במסלול מכשולים הוא הפך לחיות במרחבים פתוחים ואינסופיים? 
 
מסתבר ששלבי הפרפר זהים לשלבי ההתפתחות שקיימים עבור האדם.

יש את שלב הביצה (ברחם), שלב הזחל (אני חי את החיים), שלב הגולם (אני לא חי את החיים) ושל הפרפר (אני חי את עצמי בחיים). 
 
גם כאן, בדיוק כמו בקורס טיס, בכל שלב יורדים עוד ועוד אנשים... ואלו שמגיעים לשלב הפרפר הם מתי מעט.
 
והאנשים האלו שעוברים את כל השלבים כדי להגיע לשלב ההכשרה לטיס - לא נותנים לשלבים להחליש אותם, הם בוחרים להתקדם ולהתקדם עד למקום אליו הם אמורים להגיע. 
 
הם לא מסתפקים להיות בשום שלב למעט - שלב הפרפר.

הם אינם מסתפקים בלחיות כפרפר מדומה - כזחל עם כנפיים מלאכותיות, הם אינם מסתפקים בשלב הגולם - באלא מגיעים עד לשלב הפרפר עם כנפיים טבעיות! ויכולת אמיתית לעוף! 

ואיך זה קשור אלינו?

אחד הדברים המופלאים שאנו באקדמיית NYE מוכיחים כיום, הוא שכל החוויה של כל אדם את עצמו וכל החוויה שלו את עולמו נוצרת בהתאם לשלב ההתפתחות בו הוא חי: שלב התגובה - הזחל, שלב הנמנעות - הגולם, או שלב החיות וההגשמה העצמית - הפרפר. 

כעת, במקום לשנות את כל שחווה האדם בעולמו הפנימי ובעולמו החיצוני נרצה לשנות דבר אחד - את השלב בו אנו חיים. 

כל עוד חיינו כזחל לא יכולנו לחוות את עצמנו כחופשיים ואת העולם כמאפשר... כל עוד חיינו כגולם לא יכולנו לחוות את עצמנו כפתוחים ואת העולם ככזה הרואה אותנו.

כשנבין את שלבי ההתפתחות השונים ואת השלב בו חיינו - פתאום נוכל להבין עד כמה הגיוני כל מה שחווינו, ועד כמה שלב ההתפתחות בו חיינו יצר את אותה זווית ראייה דרכה ראינו את עצמנו ואת מציאות חיינו. 

פתאום נוכל להרגיש איך זה מרגיש לחיות במקום שבו הלב שלנו נמצא, וליצור עולם המגשים את עצמנו ואת הלב שלנו. 

הבטחה לי אליכם - מנקודת המבט של הפרפר הכל נראה ומרגיש כל כך אחרת!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_9lfiumnr.jpg

להגיע לאן שהלב שלנו נמצא!

התבוננתם פעם על פרפר? 
 
חשבתם פעם איך מזחל שנגרר על האדמה הנאבק להתקדם כמו במסלול מכשולים הוא הפך לחיות במרחבים פתוחים ואינסופיים? 
 
מסתבר ששלבי הפרפר זהים לשלבי ההתפתחות שקיימים עבור האדם.

יש את שלב הביצה (ברחם), שלב הזחל (אני חי את החיים), שלב הגולם (אני לא חי את החיים) ושל הפרפר (אני חי את עצמי בחיים). 
 
גם כאן, בדיוק כמו בקורס טיס, בכל שלב יורדים עוד ועוד אנשים... ואלו שמגיעים לשלב הפרפר הם מתי מעט.
 
והאנשים האלו שעוברים את כל השלבים כדי להגיע לשלב ההכשרה לטיס - לא נותנים לשלבים להחליש אותם, הם בוחרים להתקדם ולהתקדם עד למקום אליו הם אמורים להגיע. 
 
הם לא מסתפקים להיות בשום שלב למעט - שלב הפרפר.

הם אינם מסתפקים בלחיות כפרפר מדומה - כזחל עם כנפיים מלאכותיות, הם אינם מסתפקים בשלב הגולם - באלא מגיעים עד לשלב הפרפר עם כנפיים טבעיות! ויכולת אמיתית לעוף! 

ואיך זה קשור אלינו?

אחד הדברים המופלאים שאנו באקדמיית NYE מוכיחים כיום, הוא שכל החוויה של כל אדם את עצמו וכל החוויה שלו את עולמו נוצרת בהתאם לשלב ההתפתחות בו הוא חי: שלב התגובה - הזחל, שלב הנמנעות - הגולם, או שלב החיות וההגשמה העצמית - הפרפר. 

כעת, במקום לשנות את כל שחווה האדם בעולמו הפנימי ובעולמו החיצוני נרצה לשנות דבר אחד - את השלב בו אנו חיים. 

כל עוד חיינו כזחל לא יכולנו לחוות את עצמנו כחופשיים ואת העולם כמאפשר... כל עוד חיינו כגולם לא יכולנו לחוות את עצמנו כפתוחים ואת העולם ככזה הרואה אותנו.

כשנבין את שלבי ההתפתחות השונים ואת השלב בו חיינו - פתאום נוכל להבין עד כמה הגיוני כל מה שחווינו, ועד כמה שלב ההתפתחות בו חיינו יצר את אותה זווית ראייה דרכה ראינו את עצמנו ואת מציאות חיינו. 

פתאום נוכל להרגיש איך זה מרגיש לחיות במקום שבו הלב שלנו נמצא, וליצור עולם המגשים את עצמנו ואת הלב שלנו. 

הבטחה לי אליכם - מנקודת המבט של הפרפר הכל נראה ומרגיש כל כך אחרת!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת