../../Up/ARTICLES/b_C_9dg665q6.jpg

איינשטיין ו-NYE - הדרך לפתרון

"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן."

למה איינשטיין התכוון? 

נוצרו בעיות. 


אנו רואים את הבעיות הללו וחושבים שהן הבעיות עצמן. 

כשבעצם - העובדה שהן הבעיות לא אומר שיש לפתור את הבעיות אלא לאתר את מקור הבעיה שבגינה נוצרו הבעיות המתגלות לפני השטח. 

דוגמא טובה לכך היא - פיצוץ של צינור. 

כשצינור מתפוצץ זה יוצר המון בעיות - רטיבות מתחת לבלטות, עובש לקיר, רטיבות של ארונות, פגיעה ברובה, ומה לא. 

אבל - אם נראה את הבעיה בתור הבעיות שהתגלו- נפתור את הבעיות שהתגלו אך הפתרון יהיה זמני, כי לא פתרנו במה שיצר את הבעיות עצמן שהוא - פיצוץ הצינור. 

לכן, רק כשאנו מבינים שהבעיה היא פיצוץ הצינור וכי כל שאר הבעיות הן תופעות לוואי של אותה תופעה - נעסוק בפתרון הבעיה עצמה (ואם צריך לתקן משהו נקודתי שנוצר מתוך אותה בעיה אז גם בסדר) וכך נבטיח שבאמת אין בעיה. 

לעומת זאת, אם היינו פותרים את הבעיות שהתגלו מבלי לטפל במקור הבעיה שיצרה את הבעיות שהתגלו - גם אם היינו פותרים את הבעיות שהתגלו (תיקון העובש, החלפת ארונות, השלמת רובה וכו') - הבעיה היתה נשארת בעיני וחוזרת להתבטא שוב ושוב בבעיות נוספות שעתידות להתגלות... 

כך גם NYE. 

NYE מבוססת על ההבנה כי לאדם יש בעיות רבות הנוצרות ממקור אחד ולכן גם הפיתרון שלהן נמצא במקום אחד. 

ב-NYE אנו פותרים את כל הבעיות דרך המקור האחד שבהתאם אליו נוצרות הבעיות כולן. כשהוא משתנה - כל הבעיות כולן משתנות מעצמן. 


במצב זה, רוב הבעיות תפתרנה מעצמן, וגם אם נבחר לטפל במשהו נקודתי כדי להאיץ תהליך זה או אחר (כמו שבדוגמא הקודמת המים יכלו להתאדות מעצמן וניתן לאסוף אותם עם מגב בצורה מהירה יותר) זה לא יחזור להיווצר כי אין בעיה שורשית שתיצור את היווצרות הבעיה והבעיות.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_9dg665q6.jpg

איינשטיין ו-NYE - הדרך לפתרון

"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן."

למה איינשטיין התכוון? 

נוצרו בעיות. 


אנו רואים את הבעיות הללו וחושבים שהן הבעיות עצמן. 

כשבעצם - העובדה שהן הבעיות לא אומר שיש לפתור את הבעיות אלא לאתר את מקור הבעיה שבגינה נוצרו הבעיות המתגלות לפני השטח. 

דוגמא טובה לכך היא - פיצוץ של צינור. 

כשצינור מתפוצץ זה יוצר המון בעיות - רטיבות מתחת לבלטות, עובש לקיר, רטיבות של ארונות, פגיעה ברובה, ומה לא. 

אבל - אם נראה את הבעיה בתור הבעיות שהתגלו- נפתור את הבעיות שהתגלו אך הפתרון יהיה זמני, כי לא פתרנו במה שיצר את הבעיות עצמן שהוא - פיצוץ הצינור. 

לכן, רק כשאנו מבינים שהבעיה היא פיצוץ הצינור וכי כל שאר הבעיות הן תופעות לוואי של אותה תופעה - נעסוק בפתרון הבעיה עצמה (ואם צריך לתקן משהו נקודתי שנוצר מתוך אותה בעיה אז גם בסדר) וכך נבטיח שבאמת אין בעיה. 

לעומת זאת, אם היינו פותרים את הבעיות שהתגלו מבלי לטפל במקור הבעיה שיצרה את הבעיות שהתגלו - גם אם היינו פותרים את הבעיות שהתגלו (תיקון העובש, החלפת ארונות, השלמת רובה וכו') - הבעיה היתה נשארת בעיני וחוזרת להתבטא שוב ושוב בבעיות נוספות שעתידות להתגלות... 

כך גם NYE. 

NYE מבוססת על ההבנה כי לאדם יש בעיות רבות הנוצרות ממקור אחד ולכן גם הפיתרון שלהן נמצא במקום אחד. 

ב-NYE אנו פותרים את כל הבעיות דרך המקור האחד שבהתאם אליו נוצרות הבעיות כולן. כשהוא משתנה - כל הבעיות כולן משתנות מעצמן. 


במצב זה, רוב הבעיות תפתרנה מעצמן, וגם אם נבחר לטפל במשהו נקודתי כדי להאיץ תהליך זה או אחר (כמו שבדוגמא הקודמת המים יכלו להתאדות מעצמן וניתן לאסוף אותם עם מגב בצורה מהירה יותר) זה לא יחזור להיווצר כי אין בעיה שורשית שתיצור את היווצרות הבעיה והבעיות.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת