../../Up/ARTICLES/b_C_o0m9aaw3.jpg

הקול של עצמנו

כמה קולות יש לאדם עצמו? אחד! 
כמה קולות הוא יכול לשמוע בו זמנית? מלא! 
 
מסתבר שהאדם שומע בצורה מוגבלת את הקול של מי שהוא חי בפועל. 
 
אז מה הבעיה? 
 
שרוב רובם של אנשי העולם לא חיים בפועל את עצמם אלא את מי שהם הגדירו כ'עצמם'.
 
ואז, בין אם הם הופכים להיות כמו כולם, ובין אם הם מנסים להיות יותר מכולם, ובין אם בשונה מכולם, ובין אם הם חיים להפך מכולם- הם לא שומעים את הקול של עצמם, אלא את הקול של מי שהם הפכו להיות. 
כל עוד האדם חי בהתאם לאנשים שסביבו- אז הקול שלו ייצג את הקשר שלו עם האנשים הקרובים לו. 
כל עוד האדם חי את מטרותיו – אז הקול שלו ייצג את הגשמת המטרות ויהי מה. 
כל עוד האדם חי את הייחודיות והנפרדות שלו- אז הקול שלו ייצג את הגשמת הנבדלות שלו. 
 
מכך נבין שכל עוד לא חיינו באמת את עצמנו לא יכולנו לשמוע את עצמנו. 
 
יתרה מכך, לא הצלחנו לזהות את ההבדל בין הקול של הרצון שלנו, לבין הקול של הפחד שלנו, לבין הקול של אמא שלנו, לבין הקול של התרבות שלנו, לבין הקול שמייצג את הלמידות אותן חווינו בעבר,  לבין הקול שלנו, לבין הקול של עצמנו! 
 
כל עוד אין קול אחד דומיננטי - קשה לנו לסמוך על הקול של עצמנו לא כי אנו לא סומכים על עצמנו אלא כי לא ברור לנו מה מבין הקולות הוא הקול האמיתי שלנו! 
 
בנוסף, לא ברור לנו האם בעבר כשפעלנו על פי הקול הדומיננטי שעלה בנו- האם זו באמת הייתה הכוונה מתוך עצמנו? או הטעיה של הפחד שלנו? 
איזה קול יצר בכלל את העבר שלנו? ואת כל הבחירות שלנו עד כה? 
 
למה הדבר דומה? 
דמיינו שלחבר הכי קרוב לכם יש מספר כפילים זהים לחלוטין, בעלי אותו קול ובעלי אותו מראה. איך היינו יכולים לזהות מי הוא החבר שלנו ומי הוא המתחזה? 
בעייתי?
זה מה קורה לנו לגבי הקול שלנו.
אין לנו בעיה לסמוך על הקול שלנו אלא יש לנו בעיה לסמוך על עצמנו שנצליח לזהות את הקול של עצמנו מבין כל הקולות! 
 
זו הסיבה שב-NYE נגלה דרך בה נוכל להגביר את הקול של עצמנו. 
ככל שהקול של עצמנו הופך להיות נוכח ודומיננטי יותר אנו שומעים את הקול שלנו ואנו חשים את הקול שלנו בצורה ברורה. 
 
דרך טכניקה ייחודית העוקפת את התודעה נוכל לאפשר לקול של עצמנו להיות ברור, ויחד עם הידע שלנו, העוסקים ב-NYE נוכל לתרגם כל דבר שיבקע מתוך עצמנו ישירות אלינו! 
 
מזמינה אתכם להכיר את הקול שלכם ולגלות את הדרך לעצמכם! זוהי דרך לחיים!
 
נועה יהושע אביוני- להקשיב, להבין, להתחבר! 
 

שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_o0m9aaw3.jpg

הקול של עצמנו

כמה קולות יש לאדם עצמו? אחד! 
כמה קולות הוא יכול לשמוע בו זמנית? מלא! 
 
מסתבר שהאדם שומע בצורה מוגבלת את הקול של מי שהוא חי בפועל. 
 
אז מה הבעיה? 
 
שרוב רובם של אנשי העולם לא חיים בפועל את עצמם אלא את מי שהם הגדירו כ'עצמם'.
 
ואז, בין אם הם הופכים להיות כמו כולם, ובין אם הם מנסים להיות יותר מכולם, ובין אם בשונה מכולם, ובין אם הם חיים להפך מכולם- הם לא שומעים את הקול של עצמם, אלא את הקול של מי שהם הפכו להיות. 
כל עוד האדם חי בהתאם לאנשים שסביבו- אז הקול שלו ייצג את הקשר שלו עם האנשים הקרובים לו. 
כל עוד האדם חי את מטרותיו – אז הקול שלו ייצג את הגשמת המטרות ויהי מה. 
כל עוד האדם חי את הייחודיות והנפרדות שלו- אז הקול שלו ייצג את הגשמת הנבדלות שלו. 
 
מכך נבין שכל עוד לא חיינו באמת את עצמנו לא יכולנו לשמוע את עצמנו. 
 
יתרה מכך, לא הצלחנו לזהות את ההבדל בין הקול של הרצון שלנו, לבין הקול של הפחד שלנו, לבין הקול של אמא שלנו, לבין הקול של התרבות שלנו, לבין הקול שמייצג את הלמידות אותן חווינו בעבר,  לבין הקול שלנו, לבין הקול של עצמנו! 
 
כל עוד אין קול אחד דומיננטי - קשה לנו לסמוך על הקול של עצמנו לא כי אנו לא סומכים על עצמנו אלא כי לא ברור לנו מה מבין הקולות הוא הקול האמיתי שלנו! 
 
בנוסף, לא ברור לנו האם בעבר כשפעלנו על פי הקול הדומיננטי שעלה בנו- האם זו באמת הייתה הכוונה מתוך עצמנו? או הטעיה של הפחד שלנו? 
איזה קול יצר בכלל את העבר שלנו? ואת כל הבחירות שלנו עד כה? 
 
למה הדבר דומה? 
דמיינו שלחבר הכי קרוב לכם יש מספר כפילים זהים לחלוטין, בעלי אותו קול ובעלי אותו מראה. איך היינו יכולים לזהות מי הוא החבר שלנו ומי הוא המתחזה? 
בעייתי?
זה מה קורה לנו לגבי הקול שלנו.
אין לנו בעיה לסמוך על הקול שלנו אלא יש לנו בעיה לסמוך על עצמנו שנצליח לזהות את הקול של עצמנו מבין כל הקולות! 
 
זו הסיבה שב-NYE נגלה דרך בה נוכל להגביר את הקול של עצמנו. 
ככל שהקול של עצמנו הופך להיות נוכח ודומיננטי יותר אנו שומעים את הקול שלנו ואנו חשים את הקול שלנו בצורה ברורה. 
 
דרך טכניקה ייחודית העוקפת את התודעה נוכל לאפשר לקול של עצמנו להיות ברור, ויחד עם הידע שלנו, העוסקים ב-NYE נוכל לתרגם כל דבר שיבקע מתוך עצמנו ישירות אלינו! 
 
מזמינה אתכם להכיר את הקול שלכם ולגלות את הדרך לעצמכם! זוהי דרך לחיים!
 
נועה יהושע אביוני- להקשיב, להבין, להתחבר! 
 

שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת