../../Up/ARTICLES/b_C_4rwgsdqq.jpg

בחן את עצמך - האם אתה באמת חופשי?

 • האם חשוב לך לא להיות מנוהל?
 • לא להיות כמו כולם?
 • האם חשוב לך להיות ייחודי?
 • האם חשוב לך להיות יצירתי?
 • האם נכון שחשוב לך לחיות מתוך חופש ומרחב?
 • האם נכון שאתה לא אוהב מסגרות?
 • ולא אוהב שגרה?
 • האם נכון שחשוב לך הלבד שלך?
 • ובלעדיו ממש קשה לך?
 • האם זה מרגיש לך גאווה כשאתה לא חושב כמו כולם
 • האם אדם שלא חושב כמוך נתפס בעינייך כמטומטם?
 • נכון שאתה הכי שונא מטומטמים?
 • האם אתה סולד ממסגרות ומכללים שנראים לך מטופשים?
 • האם אתה שוחר צדק, הגינות ושלום?
 • האם נכון שאתה מעריך אנשים שהם לא מקובעים ואוהב אנשים שחיים מחוץ לקופסא?
 • האם נכון שכשאתה חושב על להתחבר עם אדם אחר בקשר של שותפות או של נישואין הוא חייב להיות או ממש זורם איתך או שאתה מפחד לעשות את זה שמא תאבד את החופש שלך? ולכן מעדיף לבד על פני מחוייבות?
 • נכון שחשוב לך שלא יחשבו שאתה מטומטם? או שטחי?
 • האם זה נכון שאתה הכי מפחד להיות כלוא? סגור? או מוגבל?
 
אם רוב הקריטריונים נכונים לך - אז אתה עונה לקריטריונים של Free Spirit.
 
החדשות הטובות הן שהכיוון שלך הוא מעולה. נאמנות עצמית ועצמאות מקודשים ברמה רעיונית עבורך ואתה אכן חופשי ממחוייבות לעולם.
 
חדשות טובות נוספות שיש לי עבורך הן שיש ביכולתך לחיות ברמה עוד יותר גבוהה את עצמך באופן חופשי וטבעי בכל מקום שבו אתה נמצא ובכל תחום חיים שבחייך.
 
אילו רק היית חופשי להיות יותר אתה ופחות מה שמצופה ממך להיות, לא רק בזמן שאתה לבד עם עצמך, אלא גם בזמן שאתה עם אנשי עולמך - היית המאושר והמוגשם באדם!
 
כשאדם בוחר לחיות כרוח חופשית הוא שוכח שהמטרה לא היתה יצירת חופש מהעולם המגדיר, אלא לחיות את עצמי בחופשיות ולגלות שהעולם אף פעם לא הגדיר אותי בהגדרות שאני בעצמי לא התנדבתי מסיבות אלו ואחרות לקחת.
 
לכן, ההצעה שלי אליכם אנשי הרוח והחופש היא - לגלות איך לחיות את עצמכם בצורה חופשית ושלמה יותר תוך כדי חיבור שלם יותר עם אנשים ועם מציאות החיים ואז לא תצטרכו להתנתק מדבר, אלא החופש ינבע מתוך החיבור.
 
כן, אני יודעת מה אתה אומר כעת, אבל לא רע לי ככה. נכון, לא רע לך ככה, אבל יכול להיות לך הרבה יותר טוב אחרת. מציעה לך לבחון את ההצעה של NYE יש להציע עבורך.
 
אני בטוחה שנפתיע אותך לטובה!
 
מגיע לך טוב יותר! 
 
אז במקום לחיות מתוך החופש ממה שאתה לא רוצה להיות אתה מוזמן להתחיל לחיות מתוך החופש להיות אתה עצמך בחיי היום יום שלך בכל מערכות היחסים שלך ובכל תחומי חייך. 
 
כשזה יקרה אני מבטיחה שלא תצטרך להשתחרר משום דבר כי תהיה משוחרר בכל דבר!  
 
מוזמן לגלות שיש דבר כזה!
 
אשמח להכירך.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_4rwgsdqq.jpg

בחן את עצמך - האם אתה באמת חופשי?

 • האם חשוב לך לא להיות מנוהל?
 • לא להיות כמו כולם?
 • האם חשוב לך להיות ייחודי?
 • האם חשוב לך להיות יצירתי?
 • האם נכון שחשוב לך לחיות מתוך חופש ומרחב?
 • האם נכון שאתה לא אוהב מסגרות?
 • ולא אוהב שגרה?
 • האם נכון שחשוב לך הלבד שלך?
 • ובלעדיו ממש קשה לך?
 • האם זה מרגיש לך גאווה כשאתה לא חושב כמו כולם
 • האם אדם שלא חושב כמוך נתפס בעינייך כמטומטם?
 • נכון שאתה הכי שונא מטומטמים?
 • האם אתה סולד ממסגרות ומכללים שנראים לך מטופשים?
 • האם אתה שוחר צדק, הגינות ושלום?
 • האם נכון שאתה מעריך אנשים שהם לא מקובעים ואוהב אנשים שחיים מחוץ לקופסא?
 • האם נכון שכשאתה חושב על להתחבר עם אדם אחר בקשר של שותפות או של נישואין הוא חייב להיות או ממש זורם איתך או שאתה מפחד לעשות את זה שמא תאבד את החופש שלך? ולכן מעדיף לבד על פני מחוייבות?
 • נכון שחשוב לך שלא יחשבו שאתה מטומטם? או שטחי?
 • האם זה נכון שאתה הכי מפחד להיות כלוא? סגור? או מוגבל?
 
אם רוב הקריטריונים נכונים לך - אז אתה עונה לקריטריונים של Free Spirit.
 
החדשות הטובות הן שהכיוון שלך הוא מעולה. נאמנות עצמית ועצמאות מקודשים ברמה רעיונית עבורך ואתה אכן חופשי ממחוייבות לעולם.
 
חדשות טובות נוספות שיש לי עבורך הן שיש ביכולתך לחיות ברמה עוד יותר גבוהה את עצמך באופן חופשי וטבעי בכל מקום שבו אתה נמצא ובכל תחום חיים שבחייך.
 
אילו רק היית חופשי להיות יותר אתה ופחות מה שמצופה ממך להיות, לא רק בזמן שאתה לבד עם עצמך, אלא גם בזמן שאתה עם אנשי עולמך - היית המאושר והמוגשם באדם!
 
כשאדם בוחר לחיות כרוח חופשית הוא שוכח שהמטרה לא היתה יצירת חופש מהעולם המגדיר, אלא לחיות את עצמי בחופשיות ולגלות שהעולם אף פעם לא הגדיר אותי בהגדרות שאני בעצמי לא התנדבתי מסיבות אלו ואחרות לקחת.
 
לכן, ההצעה שלי אליכם אנשי הרוח והחופש היא - לגלות איך לחיות את עצמכם בצורה חופשית ושלמה יותר תוך כדי חיבור שלם יותר עם אנשים ועם מציאות החיים ואז לא תצטרכו להתנתק מדבר, אלא החופש ינבע מתוך החיבור.
 
כן, אני יודעת מה אתה אומר כעת, אבל לא רע לי ככה. נכון, לא רע לך ככה, אבל יכול להיות לך הרבה יותר טוב אחרת. מציעה לך לבחון את ההצעה של NYE יש להציע עבורך.
 
אני בטוחה שנפתיע אותך לטובה!
 
מגיע לך טוב יותר! 
 
אז במקום לחיות מתוך החופש ממה שאתה לא רוצה להיות אתה מוזמן להתחיל לחיות מתוך החופש להיות אתה עצמך בחיי היום יום שלך בכל מערכות היחסים שלך ובכל תחומי חייך. 
 
כשזה יקרה אני מבטיחה שלא תצטרך להשתחרר משום דבר כי תהיה משוחרר בכל דבר!  
 
מוזמן לגלות שיש דבר כזה!
 
אשמח להכירך.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת