../../Up/ARTICLES/b_C_vxniunmy.jpg

יש יש, אין אין - בסיס תורתה של NYE.

יש יש, אין אין - על כך עומדת כל תורת NYE כולה! 
 
ההבנה שיש רק יש, ושאין אין- משנה את התפיסה בכלל ואת התפיסה הטיפולית באדם בפרט. 
 
בתחילת הקריאה זה ישמע לכם מסובך, אך מבטיחה שברגע שתקלטו את הרעיון- תפתח בכם ראייה רחבה יותר מזו שהצלחתם לראות בה את עצמכם ואת עולמכם עד כה! 
 
מוכח שבקיימות יש רק יש ואין קיימות של אין, כלומר, הקיימות היא מלאה אך באה לידי ביטוי ברמות שונות ולכן נוצרת אשליה חושית של אין. 
 
להלן מספר דוגמאות:
 
 • אין מצב של יש חושך, אלא חושך הוא מצב של חוסר נוכחות זמינה של מקור האור (כמו בלילה). 
 • אין מצב של יש חולשה, אלא חולשה היא מצב של חוסר נוכחות /ביטוי של מקור העוצמה. 
 • אין מצב של יש תקיעות, אלא תקיעות היא מצב של חוסר תנועה. 
 • אין מצב של חוסר ביטחון עצמי, אלא יש אדם שלא חי בביטוי חופשי ושלם את עצמו השלם.  
   
וכהנה וכהנה דוגמאות. 
 
כפי שנוכל לראות, המקור של הכל- מקור האור, מקור התנועה, מקור העוצמה, מקור הביטוי, מקור הביטחון הוא אחד בלבד, שהוא המקור לכל היש, הלוא הוא - העצמי.  
 
העצמי- הוא הסיבה והפיתרון לכל החוסרים אותם חווה האדם ברבדיו ובתחומי חייו השונים. 
 
העצמי הוא מקור אנרגיית החיים של האדם המאפשרת לו קיימות ממקור עצמי שאינו תלוי או מותנה בדבר. 

פילוסופיית NYE

 
שיטת NYE מוכיחה כשניתן לקבל את כל שאי פעם ביקשנו, וכל זאת ממקור עצמי אחד- אין צורך "להשלים" את האדם או "לתקן" אותו – אלא לעזור לו לחיות את עצמו השלם. 
 
"הכל עניין של סמנטיקה" תגידו כעת? 
 
ובכן, לא מדובר בסמנטיקה אלא בהבדל של חיים! 
 
ולמה?
 
כי ההבנה הזו משנה את כל התפיסה שלנו את עצמנו ואת הדרך שבה נוכל באמת לעזור לעצמנו ולשנות את מצבנו באופן אמיתי. 
 
בואו נבין, כל עוד תפסנו שקיימת חולשה- ניסינו למגר את החולשה, ולשחרר את החולשה, את כל האמונות והתפיסות שלנו לגבי היותנו חלשים ולהסתיר את עצמנו כדי שלא תתגלה החולשה. 
 
כשלמעשה- כדי שלא לחיות בחולשה כל שעלינו לעשות הוא – לחיות את מקור העוצמה של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
כל עוד תפסנו שקיים חוסר ביטחון באדם- לימדנו אותו דרכים להתמודד עם המצב ואיך לחזק את הביטחון שלו בו דרך הגנה עצמית ועוד. כשלמעשה, כל שהיה עלינו לעשות הוא- להנכיח את מקור הביטחון של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
כל עוד תפסנו שקיים עצב באדם- ניסנו להעלים את הרגש ואת הזיכרונות המעוררים את הרגשת העצב, ולמגר מחייו את האנשים המעוררים את הרגשת העצב. כשלמעשה כל שעלינו לעשות הוא- להנכיח את מקור האנרגיה והשמחה של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
המצחיק או הטראגי בכל הסיפור הוא שעד כה כל עוד חשב האדם שקיימת בו חולשה- הוא ניסה שלא להפתח לעצמו כדי שחולשה לא תפשוט על גופו! 
 
כל עוד חשב האדם שקיימת בו ריקנות – הוא ניסה שלא להפתח לעצמו כדי שריקנות לא תמלא את כולו ואת כל עולמו! 
 
כשבעצם- אם רק היה נפתח לעצמו- היה מצליח להתמלא בעצמו! וסוף סוף להרגיש מלא! 
 
כי בעצמו יש רק יש! 
 
כל עוד חי האדם בהתאם להגדרות שקבע לעצמו או שנקבע לתפיסתו על ידי עולמו, חי באופן מוגדר ומחושב ולכן באופן חלקי וחסר. 
 
כיום אנו יודעים ומוכיחים למעלה מכל ספק כי החוסר מעולם לא נבע מאישיותו של האדם או ממהותו אלא מהמידה החלקית בה חי את עצמו כל עוד חי בהגדרת עצמו. 
 
כל עוד חי האדם את מי שהוא קבע שהוא בוחר להיות הוא לא חי כלל את עצמו ומכך הרגיש אותו כריק בעצמו, ולכן חווה ריקנות!
 
מסיבה זו – NYE מצליחה לטפל בכל תחושה, הרגשה ומצב שקיימת לאדם דרך הנכחת מקור אחד בלבד- והוא עצמו!.  
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_vxniunmy.jpg

יש יש, אין אין - בסיס תורתה של NYE.

יש יש, אין אין - על כך עומדת כל תורת NYE כולה! 
 
ההבנה שיש רק יש, ושאין אין- משנה את התפיסה בכלל ואת התפיסה הטיפולית באדם בפרט. 
 
בתחילת הקריאה זה ישמע לכם מסובך, אך מבטיחה שברגע שתקלטו את הרעיון- תפתח בכם ראייה רחבה יותר מזו שהצלחתם לראות בה את עצמכם ואת עולמכם עד כה! 
 
מוכח שבקיימות יש רק יש ואין קיימות של אין, כלומר, הקיימות היא מלאה אך באה לידי ביטוי ברמות שונות ולכן נוצרת אשליה חושית של אין. 
 
להלן מספר דוגמאות:
 
 • אין מצב של יש חושך, אלא חושך הוא מצב של חוסר נוכחות זמינה של מקור האור (כמו בלילה). 
 • אין מצב של יש חולשה, אלא חולשה היא מצב של חוסר נוכחות /ביטוי של מקור העוצמה. 
 • אין מצב של יש תקיעות, אלא תקיעות היא מצב של חוסר תנועה. 
 • אין מצב של חוסר ביטחון עצמי, אלא יש אדם שלא חי בביטוי חופשי ושלם את עצמו השלם.  
   
וכהנה וכהנה דוגמאות. 
 
כפי שנוכל לראות, המקור של הכל- מקור האור, מקור התנועה, מקור העוצמה, מקור הביטוי, מקור הביטחון הוא אחד בלבד, שהוא המקור לכל היש, הלוא הוא - העצמי.  
 
העצמי- הוא הסיבה והפיתרון לכל החוסרים אותם חווה האדם ברבדיו ובתחומי חייו השונים. 
 
העצמי הוא מקור אנרגיית החיים של האדם המאפשרת לו קיימות ממקור עצמי שאינו תלוי או מותנה בדבר. 

פילוסופיית NYE

 
שיטת NYE מוכיחה כשניתן לקבל את כל שאי פעם ביקשנו, וכל זאת ממקור עצמי אחד- אין צורך "להשלים" את האדם או "לתקן" אותו – אלא לעזור לו לחיות את עצמו השלם. 
 
"הכל עניין של סמנטיקה" תגידו כעת? 
 
ובכן, לא מדובר בסמנטיקה אלא בהבדל של חיים! 
 
ולמה?
 
כי ההבנה הזו משנה את כל התפיסה שלנו את עצמנו ואת הדרך שבה נוכל באמת לעזור לעצמנו ולשנות את מצבנו באופן אמיתי. 
 
בואו נבין, כל עוד תפסנו שקיימת חולשה- ניסינו למגר את החולשה, ולשחרר את החולשה, את כל האמונות והתפיסות שלנו לגבי היותנו חלשים ולהסתיר את עצמנו כדי שלא תתגלה החולשה. 
 
כשלמעשה- כדי שלא לחיות בחולשה כל שעלינו לעשות הוא – לחיות את מקור העוצמה של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
כל עוד תפסנו שקיים חוסר ביטחון באדם- לימדנו אותו דרכים להתמודד עם המצב ואיך לחזק את הביטחון שלו בו דרך הגנה עצמית ועוד. כשלמעשה, כל שהיה עלינו לעשות הוא- להנכיח את מקור הביטחון של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
כל עוד תפסנו שקיים עצב באדם- ניסנו להעלים את הרגש ואת הזיכרונות המעוררים את הרגשת העצב, ולמגר מחייו את האנשים המעוררים את הרגשת העצב. כשלמעשה כל שעלינו לעשות הוא- להנכיח את מקור האנרגיה והשמחה של האדם, הלוא הוא עצמו. 
 
המצחיק או הטראגי בכל הסיפור הוא שעד כה כל עוד חשב האדם שקיימת בו חולשה- הוא ניסה שלא להפתח לעצמו כדי שחולשה לא תפשוט על גופו! 
 
כל עוד חשב האדם שקיימת בו ריקנות – הוא ניסה שלא להפתח לעצמו כדי שריקנות לא תמלא את כולו ואת כל עולמו! 
 
כשבעצם- אם רק היה נפתח לעצמו- היה מצליח להתמלא בעצמו! וסוף סוף להרגיש מלא! 
 
כי בעצמו יש רק יש! 
 
כל עוד חי האדם בהתאם להגדרות שקבע לעצמו או שנקבע לתפיסתו על ידי עולמו, חי באופן מוגדר ומחושב ולכן באופן חלקי וחסר. 
 
כיום אנו יודעים ומוכיחים למעלה מכל ספק כי החוסר מעולם לא נבע מאישיותו של האדם או ממהותו אלא מהמידה החלקית בה חי את עצמו כל עוד חי בהגדרת עצמו. 
 
כל עוד חי האדם את מי שהוא קבע שהוא בוחר להיות הוא לא חי כלל את עצמו ומכך הרגיש אותו כריק בעצמו, ולכן חווה ריקנות!
 
מסיבה זו – NYE מצליחה לטפל בכל תחושה, הרגשה ומצב שקיימת לאדם דרך הנכחת מקור אחד בלבד- והוא עצמו!.  
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת