../../Up/ARTICLES/b_C_bkfv112f.jpg

הבחירה ב-NYE - הבחירה בביטחון!

בקורס נלמד איך לאתר את המקור האחד היוצר באופן ישיר את מצבו הרגשי, הנפשי, התודעתי המודע והלא מודע, התפיסתי, הבריאותי, התקשורתי, התפקודי, החברתי של כל אדם, ואיך באמצעות שינוי שלו - אנו מצליחים להעניק פתרון שלם לכל שחש וחווה האדם ומובילים אותו לחווית חיים כוללת שלמה טובה יותר.
 
בזכות הידע עליו מבוססת טכניקת האבחון שפותחה באקדמיית NYE - מצליחים העוסקים בשיטה לאבחן ולאתר בצורה מהירה ויסודית את שורש השורשים, את סיבת הסיבות לכל שחווה האדם בו ובחייו. 
 
כן, ממש כך!

יכולת זו מעניקה ביטחון עצום - הן למחבר והן למתחבר:
 
 • למחבר - ביטחון רב ביכולת שלו להבין ולעזור לאדם בצורה אמיתית וכוללת, מעבר לכל מה שהכיר עד כה.
   
 • למתחבר - ביטחון רב שסוף סוף הוא מצא איש מקצוע שמצליח להכיר ולהבין אותו בזמן מאוד קצר ברמה מאוד רחבה ועמוקה.
   
גם אם עבר דרך ארוכה של אינסוף טיפולים מתחומים שונים ירגיש שהוא "הגיע לעולם אחר" וכבר בפגישה הראשונה או השנייה תשמעו את המשפט "וואוו, בחיים אף אחד לא דייק ככה לגבי ועוד כל כך מהר!"
 
ומה הסוד שלנו?
 
הידע וטכניקת האבחון הייחודית ל-NYE.
 
באמצעות הידע האבחוני - אנו מכירים את האדם בצורה כל כך מדויקת שרבים מהאנשים שסובבים אותו לא מכירים אותו ברמה הזו!

וכך חוסכים בזמן, כסף וטיפולים.
 
אז מה איתנו?

אל דאגה, אנחנו בישראל, כשמשהו טוב - כולם הולכים ומספרים לחבר'ה.


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_bkfv112f.jpg

הבחירה ב-NYE - הבחירה בביטחון!

בקורס נלמד איך לאתר את המקור האחד היוצר באופן ישיר את מצבו הרגשי, הנפשי, התודעתי המודע והלא מודע, התפיסתי, הבריאותי, התקשורתי, התפקודי, החברתי של כל אדם, ואיך באמצעות שינוי שלו - אנו מצליחים להעניק פתרון שלם לכל שחש וחווה האדם ומובילים אותו לחווית חיים כוללת שלמה טובה יותר.
 
בזכות הידע עליו מבוססת טכניקת האבחון שפותחה באקדמיית NYE - מצליחים העוסקים בשיטה לאבחן ולאתר בצורה מהירה ויסודית את שורש השורשים, את סיבת הסיבות לכל שחווה האדם בו ובחייו. 
 
כן, ממש כך!

יכולת זו מעניקה ביטחון עצום - הן למחבר והן למתחבר:
 
 • למחבר - ביטחון רב ביכולת שלו להבין ולעזור לאדם בצורה אמיתית וכוללת, מעבר לכל מה שהכיר עד כה.
   
 • למתחבר - ביטחון רב שסוף סוף הוא מצא איש מקצוע שמצליח להכיר ולהבין אותו בזמן מאוד קצר ברמה מאוד רחבה ועמוקה.
   
גם אם עבר דרך ארוכה של אינסוף טיפולים מתחומים שונים ירגיש שהוא "הגיע לעולם אחר" וכבר בפגישה הראשונה או השנייה תשמעו את המשפט "וואוו, בחיים אף אחד לא דייק ככה לגבי ועוד כל כך מהר!"
 
ומה הסוד שלנו?
 
הידע וטכניקת האבחון הייחודית ל-NYE.
 
באמצעות הידע האבחוני - אנו מכירים את האדם בצורה כל כך מדויקת שרבים מהאנשים שסובבים אותו לא מכירים אותו ברמה הזו!

וכך חוסכים בזמן, כסף וטיפולים.
 
אז מה איתנו?

אל דאגה, אנחנו בישראל, כשמשהו טוב - כולם הולכים ומספרים לחבר'ה.


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת