../../Up/ARTICLES/b_C_46fjwh6f.png

יום הולדתי ה-40 (נכתב בערב ה-23.1.2017)

אז יום ההולדת הרשמית עברה, למרות שהתאריך העברי עוד לפני.

זה היה יום גדוש באהבה מכל עבר!

גדוש באהבה של אנשים שיותר חווים אותם את עצמם ומרגישים חיים, אנשים שגילו איך זה מרגיש לחיות כחיים ולא רק את החיים וזה מה שהיה כל כך מרגש!

אנשים התקשרו לברך אותי ולהוקיר אותי, אבל לשמחתי לא רק בגלל מי שאני, אלא בגלל מי שהם. זה הרגיש לי כמו חלום שהתגשם!

קיבלתי לאורך כ-14 שעות מכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה זמנים ותקופות חיים!

הרגשתי כמו רופא שכל האנשים שהוא היה שותף לחזרה שלהם לחיים באים אליו וחוגגים יחד איתו את החיים!  

האנשים האלה של ברכו אותי והודו לי על עצמם!

זה פשוט מופלא בעיני!

אני מרגישה שיש לי זכות אדירה!

שניחנתי בזכות אדירה לאפשר את כל זה!  

אני מאחלת לי עוד הרבה שנים שבהם אני אהנה מהזכות הכי גדולה בעייני בעולם הזה - לאפשר חיים! לי ולאחרים! לחיות לא כבעלים של החיים שלנו, אלא ככאלה הזוכים לחיים וזה הדבר המשמעותי!

כפי שאמרתי לשלומי, בעלי, אני בכל יום מרגישה קצת יום הולדת - כי אנשים מברכים אותי בדרכים השונים כמעט בכל יום ויום בחיי בשנים האחרונות. אבל לקבל את זה במינון שקיבלתי - מרגישה מלאה ומחוזקת לכל השנה שתבוא!

אז תודה רבה לכולם על הפתיחות וההתפתחות שחווינו יחד השנה,
תודה שהייתם ועודכם בחיי, כל אחד במידה אחרת, בכמות אחרת!
תודה שבזכותם אני מגלה אותי!
תודה שבזכותכם אני מגלה אתכם!
תודה על האמונה שלכם בי ובכם!
תודה על שאתם מפקידים בחיי את הדבר החשוב ביותר שיש לכם - וזה את המפתח חיים שלכם!

אני מאחלת לעצמי לחיות בגילוי עצמי ועולמי אינסופי, שנמשיך לזכות בלהדהד את עצמנו ואת החיים בקרב עוד ועוד בני האדם ברחבי הארץ והעולם!

אני מאחלת לעצמי לזכות לעיניים שימשיכו להבריק, ולראות עוד ועוד עיניים בורקות סביבי!

תודה רבה מעומק הלב לכולם! שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_46fjwh6f.png

יום הולדתי ה-40 (נכתב בערב ה-23.1.2017)

אז יום ההולדת הרשמית עברה, למרות שהתאריך העברי עוד לפני.

זה היה יום גדוש באהבה מכל עבר!

גדוש באהבה של אנשים שיותר חווים אותם את עצמם ומרגישים חיים, אנשים שגילו איך זה מרגיש לחיות כחיים ולא רק את החיים וזה מה שהיה כל כך מרגש!

אנשים התקשרו לברך אותי ולהוקיר אותי, אבל לשמחתי לא רק בגלל מי שאני, אלא בגלל מי שהם. זה הרגיש לי כמו חלום שהתגשם!

קיבלתי לאורך כ-14 שעות מכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה זמנים ותקופות חיים!

הרגשתי כמו רופא שכל האנשים שהוא היה שותף לחזרה שלהם לחיים באים אליו וחוגגים יחד איתו את החיים!  

האנשים האלה של ברכו אותי והודו לי על עצמם!

זה פשוט מופלא בעיני!

אני מרגישה שיש לי זכות אדירה!

שניחנתי בזכות אדירה לאפשר את כל זה!  

אני מאחלת לי עוד הרבה שנים שבהם אני אהנה מהזכות הכי גדולה בעייני בעולם הזה - לאפשר חיים! לי ולאחרים! לחיות לא כבעלים של החיים שלנו, אלא ככאלה הזוכים לחיים וזה הדבר המשמעותי!

כפי שאמרתי לשלומי, בעלי, אני בכל יום מרגישה קצת יום הולדת - כי אנשים מברכים אותי בדרכים השונים כמעט בכל יום ויום בחיי בשנים האחרונות. אבל לקבל את זה במינון שקיבלתי - מרגישה מלאה ומחוזקת לכל השנה שתבוא!

אז תודה רבה לכולם על הפתיחות וההתפתחות שחווינו יחד השנה,
תודה שהייתם ועודכם בחיי, כל אחד במידה אחרת, בכמות אחרת!
תודה שבזכותם אני מגלה אותי!
תודה שבזכותכם אני מגלה אתכם!
תודה על האמונה שלכם בי ובכם!
תודה על שאתם מפקידים בחיי את הדבר החשוב ביותר שיש לכם - וזה את המפתח חיים שלכם!

אני מאחלת לעצמי לחיות בגילוי עצמי ועולמי אינסופי, שנמשיך לזכות בלהדהד את עצמנו ואת החיים בקרב עוד ועוד בני האדם ברחבי הארץ והעולם!

אני מאחלת לעצמי לזכות לעיניים שימשיכו להבריק, ולראות עוד ועוד עיניים בורקות סביבי!

תודה רבה מעומק הלב לכולם! שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת