../../Up/ARTICLES/b_C_4643cglg.jpg

קורס הכשרת מחברים בשיטת NYE - כל התשובות לכל השאלות!

שיטת NYE פותחה על ידי, לאחר שזכיתי כבר בתחילת דרכי לקליניקה רבת מתחברים אליה הגיעו אנשים רבים מפה לאוזן דרך בני משפחותיהם וחבריהם מכל קצוות הארץ. 
 
מצב זה אפשר לי להכיר בני משפחה רבים ולהרחיב את התהייה שלי לגבי מה באמת יצר את האדם להיות מי ומה שהוא ומה יוצר את כל אשר חש בו ובעולמו, ובעצם, מהו באמת מקור מצבו הכולל?

האם מקור מצבו טמון בעולמו החיצוני? או שמא יש סיבה אחרת?

האם מציאות החיים משפיעה עלינו באופן אובייקטיבי? או באופן סובייקטיבי על פי מצבנו הראשוני? 
 
האם מי שאנחנו כעת נוצר באמת כחלק ממבנה האישיות שלנו או אומץ עם השנים? 
 
האם מצבו הבסיסי של האדם הוא אכן נתון קבוע מראש ובלתי הפיך? ואז כל שנותר הוא להקל על סבלו של האדם? או שכל המי שאנחנו וכל אשר אנו חווים נוצר מגורם חיצוני ולכן הפיך ובר שינוי? 
 
האם יש דרך יעילה ומדויקת לשנות את מצבו השלם של האדם שאז ישתנו גם כל חוויותיו מבלי לעסוק בלתקן, לשנות, להעלים, למחוק את הכל? 
 
רציתי לדעת הכל!

להבין:
 
 • מה יצר את כל שבעולמנו הפנימי?
   
 • מה יוצר את הבחירות שלנו המודעות והלא מודעות?
   
 • מה יוצר את הזיכרונות שלנו המודעים והלא מודעים?
   
 • מה יוצר את המחשבות המודעות שלנו והלא מודעות שלנו? 
   
 • מה גורם לבעיות קשב וריכוז? 
   
 • מה יוצר מחשבות טורדניות ומה ההבדל בין מחשבה רגילה לבין מחשבה מטרידה? 
   
 • מה יוצר את האמונות המודעות והלא מודעות שלנו לגבי עצמנו ולגבי העולם? 
   
 • מה יוצר בנו פחדים?
  ומה הם יכולים לספר לנו עלינו? 
   
 • מהי חרדה ומה באמת יוצר אותה? 
   
 • מהי טראומה?
  ומה יצור באדם אחד טראומה ובאדם אחר לא? 
   
 • מה מקור הפרשנות שלנו כלפי עצמנו?
  מה מקור הפרשנות שלנו כלפי העולם?
  ושל העולם כלפינו? 
   
 • מה משפיע על המיניות שלנו? 
   
 • מה יוצר את דפוסי המשיכה שלנו? 
   
 • מה יוצר את הגישה שלנו לעשייה, לאנשים, לחיים? 
   
 • מה גורם להתמכרויות?
   
 • מה גורם לאובססיות ותלות?
   
 • מהו המקור האמיתי למצבנו הנפשי?
   
 • מהו המקור האמיתי למצבנו הרגשי?
  וממה בכלל נוצרו רגשות? 
   
 • מה יוצר את מצבנו האנרגטי? 
 
בנוסף, רציתי להבין:
 
 • מה יצר את כל מה שבעולמנו החיצוני?
   
 • מה יוצר את מערכות היחסים שלנו להיות כפי שהן? 
   
 • מהו משפיע על רמת ואופן התפקוד שלנו? 
   
 • מה יוצר את רמת ואופן ההתנהגות שלנו? 
   
 • מה יוצר את התגובות שלנו לאנשים ולמצבים?
   
 • מהו יוצר מצבנו החברתי?
   
 • מהו יוצר את מצבנו הזוגי?
   
 • מהי הסיבה לאופן שבו אנו מתפקדים כהורים?
   
ועוד...
 
למזלי ולשמחתי, הגעתי להבנות פורצות דרך ברמה בינלאומית בנוגע לכל אחד מהתחומים הללו! שבבסיסן גילוי הקשר הישיר בין ההגדרה אותה חי האדם בחיי היום יום שלו. 
 
אני והשיטה שלי מצליחים כיום לעשות דבר שהיה נראה אפשרי רק בגדר חלום עד לפני זמן לא רב, וזה - לשנות את מצבו הכולל של האדם, על כל שבעולמו הפנימי ועל כל שבעולמו החיצוני בעת ובעונה אחת, וזאת מבלי לעבוד באופן ישיר על אף אחד מתחומים אלו. 
 
אז איך כן?

דרך חיבור אחד - בין שני מרכיבי האדם, בין האדם לבין עצמו.
 
היכולת לשנות את כל אלו דרך עבודה עם המקור היוצר של כל אלו חוסכת שנים של טיפולים. 
 
שיטת NYE מצליחה לשנות את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם דרך דרך מקור והוא עצמו, במקום לשנות את האדם עצמו דרך שינוי כל אשר בעולמו הפנימי ובעולמו החיצוני - וזוהי חדשה מרעישה לכל המטפלים מתחומי הטיפול השונים באשר הם! 
 
 • אז איך משנים באדם את הכל דרך מקור אחד בלבד? 
   
 • איך ניתן להבין על פי איזו הגדרה עצמית חי האדם ודרכה להבין כל שחווה בו ובחייו? 
   
 • איך ניתן לשנות את כל חווית חייו של האדם בכל מפגש שלנו איתנו  באופן המשמעותי והיעיל  ביותר דרך שיטת NYE? 
   
 • איך לטפל בשיטת החיבור המתקדמת ביותר, המבוססת על הידע המשמעותי ביותר, היוצר תוצאות של וואוו וכך מגיעים כל כך הרבה אנשים מפה לאוזן? 
 
כל זאת והרבה מעבר במסלול הכשרת המחברים של שיטת NYE!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_4643cglg.jpg

קורס הכשרת מחברים בשיטת NYE - כל התשובות לכל השאלות!

שיטת NYE פותחה על ידי, לאחר שזכיתי כבר בתחילת דרכי לקליניקה רבת מתחברים אליה הגיעו אנשים רבים מפה לאוזן דרך בני משפחותיהם וחבריהם מכל קצוות הארץ. 
 
מצב זה אפשר לי להכיר בני משפחה רבים ולהרחיב את התהייה שלי לגבי מה באמת יצר את האדם להיות מי ומה שהוא ומה יוצר את כל אשר חש בו ובעולמו, ובעצם, מהו באמת מקור מצבו הכולל?

האם מקור מצבו טמון בעולמו החיצוני? או שמא יש סיבה אחרת?

האם מציאות החיים משפיעה עלינו באופן אובייקטיבי? או באופן סובייקטיבי על פי מצבנו הראשוני? 
 
האם מי שאנחנו כעת נוצר באמת כחלק ממבנה האישיות שלנו או אומץ עם השנים? 
 
האם מצבו הבסיסי של האדם הוא אכן נתון קבוע מראש ובלתי הפיך? ואז כל שנותר הוא להקל על סבלו של האדם? או שכל המי שאנחנו וכל אשר אנו חווים נוצר מגורם חיצוני ולכן הפיך ובר שינוי? 
 
האם יש דרך יעילה ומדויקת לשנות את מצבו השלם של האדם שאז ישתנו גם כל חוויותיו מבלי לעסוק בלתקן, לשנות, להעלים, למחוק את הכל? 
 
רציתי לדעת הכל!

להבין:
 
 • מה יצר את כל שבעולמנו הפנימי?
   
 • מה יוצר את הבחירות שלנו המודעות והלא מודעות?
   
 • מה יוצר את הזיכרונות שלנו המודעים והלא מודעים?
   
 • מה יוצר את המחשבות המודעות שלנו והלא מודעות שלנו? 
   
 • מה גורם לבעיות קשב וריכוז? 
   
 • מה יוצר מחשבות טורדניות ומה ההבדל בין מחשבה רגילה לבין מחשבה מטרידה? 
   
 • מה יוצר את האמונות המודעות והלא מודעות שלנו לגבי עצמנו ולגבי העולם? 
   
 • מה יוצר בנו פחדים?
  ומה הם יכולים לספר לנו עלינו? 
   
 • מהי חרדה ומה באמת יוצר אותה? 
   
 • מהי טראומה?
  ומה יצור באדם אחד טראומה ובאדם אחר לא? 
   
 • מה מקור הפרשנות שלנו כלפי עצמנו?
  מה מקור הפרשנות שלנו כלפי העולם?
  ושל העולם כלפינו? 
   
 • מה משפיע על המיניות שלנו? 
   
 • מה יוצר את דפוסי המשיכה שלנו? 
   
 • מה יוצר את הגישה שלנו לעשייה, לאנשים, לחיים? 
   
 • מה גורם להתמכרויות?
   
 • מה גורם לאובססיות ותלות?
   
 • מהו המקור האמיתי למצבנו הנפשי?
   
 • מהו המקור האמיתי למצבנו הרגשי?
  וממה בכלל נוצרו רגשות? 
   
 • מה יוצר את מצבנו האנרגטי? 
 
בנוסף, רציתי להבין:
 
 • מה יצר את כל מה שבעולמנו החיצוני?
   
 • מה יוצר את מערכות היחסים שלנו להיות כפי שהן? 
   
 • מהו משפיע על רמת ואופן התפקוד שלנו? 
   
 • מה יוצר את רמת ואופן ההתנהגות שלנו? 
   
 • מה יוצר את התגובות שלנו לאנשים ולמצבים?
   
 • מהו יוצר מצבנו החברתי?
   
 • מהו יוצר את מצבנו הזוגי?
   
 • מהי הסיבה לאופן שבו אנו מתפקדים כהורים?
   
ועוד...
 
למזלי ולשמחתי, הגעתי להבנות פורצות דרך ברמה בינלאומית בנוגע לכל אחד מהתחומים הללו! שבבסיסן גילוי הקשר הישיר בין ההגדרה אותה חי האדם בחיי היום יום שלו. 
 
אני והשיטה שלי מצליחים כיום לעשות דבר שהיה נראה אפשרי רק בגדר חלום עד לפני זמן לא רב, וזה - לשנות את מצבו הכולל של האדם, על כל שבעולמו הפנימי ועל כל שבעולמו החיצוני בעת ובעונה אחת, וזאת מבלי לעבוד באופן ישיר על אף אחד מתחומים אלו. 
 
אז איך כן?

דרך חיבור אחד - בין שני מרכיבי האדם, בין האדם לבין עצמו.
 
היכולת לשנות את כל אלו דרך עבודה עם המקור היוצר של כל אלו חוסכת שנים של טיפולים. 
 
שיטת NYE מצליחה לשנות את כל אשר בעולמו הפנימי והחיצוני של האדם דרך דרך מקור והוא עצמו, במקום לשנות את האדם עצמו דרך שינוי כל אשר בעולמו הפנימי ובעולמו החיצוני - וזוהי חדשה מרעישה לכל המטפלים מתחומי הטיפול השונים באשר הם! 
 
 • אז איך משנים באדם את הכל דרך מקור אחד בלבד? 
   
 • איך ניתן להבין על פי איזו הגדרה עצמית חי האדם ודרכה להבין כל שחווה בו ובחייו? 
   
 • איך ניתן לשנות את כל חווית חייו של האדם בכל מפגש שלנו איתנו  באופן המשמעותי והיעיל  ביותר דרך שיטת NYE? 
   
 • איך לטפל בשיטת החיבור המתקדמת ביותר, המבוססת על הידע המשמעותי ביותר, היוצר תוצאות של וואוו וכך מגיעים כל כך הרבה אנשים מפה לאוזן? 
 
כל זאת והרבה מעבר במסלול הכשרת המחברים של שיטת NYE!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת