../../Up/ARTICLES/b_C_jnrgbcc2.jpg

המקצוע המשמעותי ביותר

למחברי NYE המקצוע המשמעותי ביותר!  
 
בנימה אישית, 
 
בעבר חשבתי שלרופאים יש את המקצוע המדהים ביותר. 

לימים הבנתי שלנו, מחברי NYE, יש מקצוע מדהים אף יותר... 
 
למה?
 
כי בזכות הידע שלנו המאפשר לנו לחבר את האדם למקור החיות שלו - אנו לא מסתפקים בלהקל על סבלו או בלשמור אותו בחיים, אלא יודעים איך לגרום לו לחיות באמת!

באמת לחיות!

לחיות כאדם חי ומוגשם באופן טבעי ואמיתי ומזרימה שמתחילה בפנים ויוצאת החוצה אל העולם! מבלי לרדוף אחרי משהו, מבלי לנסות להיות... פשוט יותר להיות, וכשהוא חי את עצמו - נדלקת בו השמש והכל מסביבו מתחיל לפרוח!  

היכולת להעניק לאדם חיים היא הזכות הגדולה ביותר ממנה נהנים מחברי NYE. 
 
אני מרגישה בעלת זכות אדירה להיות התלמידה הראשונה של הידע הזה ולהיות זו שמלמדת עוד ועוד אנשים שרוצים לעשות כמוני - להעניק להם ולאנשים נוספים - חיים מלאי חיים!
 
אני מוקירת תודה על כך שאלפי אנשים בחרו בי ללוות ולהוביל את דרכם לעצמם ולחיים! 
 
ולראות רבים מהם עוברים ממצב קמל לצמיחה, חיוניות, אנרגטיות וחיות שיצרה התחדשות בכל מי שהם. 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_jnrgbcc2.jpg

המקצוע המשמעותי ביותר

למחברי NYE המקצוע המשמעותי ביותר!  
 
בנימה אישית, 
 
בעבר חשבתי שלרופאים יש את המקצוע המדהים ביותר. 

לימים הבנתי שלנו, מחברי NYE, יש מקצוע מדהים אף יותר... 
 
למה?
 
כי בזכות הידע שלנו המאפשר לנו לחבר את האדם למקור החיות שלו - אנו לא מסתפקים בלהקל על סבלו או בלשמור אותו בחיים, אלא יודעים איך לגרום לו לחיות באמת!

באמת לחיות!

לחיות כאדם חי ומוגשם באופן טבעי ואמיתי ומזרימה שמתחילה בפנים ויוצאת החוצה אל העולם! מבלי לרדוף אחרי משהו, מבלי לנסות להיות... פשוט יותר להיות, וכשהוא חי את עצמו - נדלקת בו השמש והכל מסביבו מתחיל לפרוח!  

היכולת להעניק לאדם חיים היא הזכות הגדולה ביותר ממנה נהנים מחברי NYE. 
 
אני מרגישה בעלת זכות אדירה להיות התלמידה הראשונה של הידע הזה ולהיות זו שמלמדת עוד ועוד אנשים שרוצים לעשות כמוני - להעניק להם ולאנשים נוספים - חיים מלאי חיים!
 
אני מוקירת תודה על כך שאלפי אנשים בחרו בי ללוות ולהוביל את דרכם לעצמם ולחיים! 
 
ולראות רבים מהם עוברים ממצב קמל לצמיחה, חיוניות, אנרגטיות וחיות שיצרה התחדשות בכל מי שהם. 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת