../../Up/ARTICLES/b_C_gs65m23w.jpg

המתכון המנצח של NYE

המתכון ל: חיבור אחד = חיים שלמים!
 
מצרכים:

1 תפיסת טיפול חדשנית ומוכחת
 
1 טופס אבחון
 
6 הדמויות של NYE
 
1 הגדרה עצמית
 
כמה שיותר - משפטי חיבור הקסם! 
 
הוראות הכנה:
 
 • פותחים את הראש ומכירים את עצמנו, את העולם ואת כל הקיים דרך הסתכלות חדשה המספקת זווית ראייה שטרם הכרנו עד כה!
                                                                                                                                                                    
 • לאחר שהראש פתוח וגמיש - נשפוך אליו בהדרגה את הידע המתקדם ביותר בעולם הטיפול והאימון עד כה, שיהווה את הבסיס לכל השלבים הבאים של המתכון.       
                                                                                                                                                                                     
 • ממלאים את טופס האבחון יחד עם המתחבר ובעזרת הידע מהשלב הקודם נסנן את ההגדרה העצמית האחת, הלא מודעת אותה חי האדם, אשר יוצרת אותו להיות מי ומה שהוא ויוצרת את כל שחש, חווה וקורה בו ובעולמו.       
                                                                                                                                                                                                                     
 • לוקחים את ההגדרה שאותרה ובוחרים על פיה את דרך החיבור דרכה נחבר את האדם לעצמו. בשלב זה יתחברו מרכיבי האדם - 'אני' ו-'עצמי', ויהפכו למקשה אחת. בשלב זה יתמלא האדם באנרגיית חיים, בעצמו, מה שיוצר תחושת חמימות ורוך פנימי.

  חיבור זה יביא להתרחבות של ביטחון פנימי, מלאות פנימית, תחושת חיות וחיוניות, יצירתיות, אהבה, שמחה, תחושות נעימות, מחשבות חיוביות ומוטיבציה מתגברת.
                                                                                                                                                                                                
 • לאחר התבשלות פנימית ואפייה טובה בה הוא חווה בו עוצמות שלא האמין ש-"זה הוא" וחווה ביטחון עצמי שאין בו תנאי - יוצא האדם מהתבנית בה הוא חי לאורך שנים רבות.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • לאחר היציאה מהתבנית עובר האדם לשלב ההתגלות בו הוא מתגלה לעיני כל - וכך האדם נפתח אל העולם כאדם שלם שבוחר ליצור בהתאם לעצמו - עולם שלם!
   
 • לשלב ההגשמה העצמית ולשלב בו הוא מוצג ומוגש לעיני כל והוא זוכה להתרגשות גדולה ולקולות התפעלות!
   
 • שלב זה ממשיך להתרחב גם הרבה אחרי שהתהליך ביניכם יסתיים... אבל אל דאגה - מהניסיון שלי - רבים מהם מתקשרים בחגים או באירועים מיוחדים ומשתפים עד כמה זה מדהים - לחוות חיים!

  ושנית - הם כבר ישלחו אליכם את בני המשפחה שלהם והחברים שלהם - שתמיד תוכלו להתעדכן ב-מה שלומם.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_gs65m23w.jpg

המתכון המנצח של NYE

המתכון ל: חיבור אחד = חיים שלמים!
 
מצרכים:

1 תפיסת טיפול חדשנית ומוכחת
 
1 טופס אבחון
 
6 הדמויות של NYE
 
1 הגדרה עצמית
 
כמה שיותר - משפטי חיבור הקסם! 
 
הוראות הכנה:
 
 • פותחים את הראש ומכירים את עצמנו, את העולם ואת כל הקיים דרך הסתכלות חדשה המספקת זווית ראייה שטרם הכרנו עד כה!
                                                                                                                                                                    
 • לאחר שהראש פתוח וגמיש - נשפוך אליו בהדרגה את הידע המתקדם ביותר בעולם הטיפול והאימון עד כה, שיהווה את הבסיס לכל השלבים הבאים של המתכון.       
                                                                                                                                                                                     
 • ממלאים את טופס האבחון יחד עם המתחבר ובעזרת הידע מהשלב הקודם נסנן את ההגדרה העצמית האחת, הלא מודעת אותה חי האדם, אשר יוצרת אותו להיות מי ומה שהוא ויוצרת את כל שחש, חווה וקורה בו ובעולמו.       
                                                                                                                                                                                                                     
 • לוקחים את ההגדרה שאותרה ובוחרים על פיה את דרך החיבור דרכה נחבר את האדם לעצמו. בשלב זה יתחברו מרכיבי האדם - 'אני' ו-'עצמי', ויהפכו למקשה אחת. בשלב זה יתמלא האדם באנרגיית חיים, בעצמו, מה שיוצר תחושת חמימות ורוך פנימי.

  חיבור זה יביא להתרחבות של ביטחון פנימי, מלאות פנימית, תחושת חיות וחיוניות, יצירתיות, אהבה, שמחה, תחושות נעימות, מחשבות חיוביות ומוטיבציה מתגברת.
                                                                                                                                                                                                
 • לאחר התבשלות פנימית ואפייה טובה בה הוא חווה בו עוצמות שלא האמין ש-"זה הוא" וחווה ביטחון עצמי שאין בו תנאי - יוצא האדם מהתבנית בה הוא חי לאורך שנים רבות.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • לאחר היציאה מהתבנית עובר האדם לשלב ההתגלות בו הוא מתגלה לעיני כל - וכך האדם נפתח אל העולם כאדם שלם שבוחר ליצור בהתאם לעצמו - עולם שלם!
   
 • לשלב ההגשמה העצמית ולשלב בו הוא מוצג ומוגש לעיני כל והוא זוכה להתרגשות גדולה ולקולות התפעלות!
   
 • שלב זה ממשיך להתרחב גם הרבה אחרי שהתהליך ביניכם יסתיים... אבל אל דאגה - מהניסיון שלי - רבים מהם מתקשרים בחגים או באירועים מיוחדים ומשתפים עד כמה זה מדהים - לחוות חיים!

  ושנית - הם כבר ישלחו אליכם את בני המשפחה שלהם והחברים שלהם - שתמיד תוכלו להתעדכן ב-מה שלומם.


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת