../../Up/ARTICLES/b_C_up77rmsg.jpg

מה סוד הקסם של שיטת NYE?

כשאנו מצליחים, בטכניקה ייחודית להחזיר לאדם את עצמו, הוא חווה מלאות עצמית, נוכחות עצמית, ביטחון עצמי, חיות, חיוניות, שמחה והגשמה - שאין בה תנאי. 
 
במצב זה - מצבו הכולל, על כלל רבדיו הבא לידי ביטוי בכלל תחומי חייו - משתנה כאחד. 
 
במצב זה - אנו מצליחים לשפר את מצבו הכולל מבלי לעסוק בשום רובד או תחום חיים באופן ישיר - אלא רק ביצירת מצב בו האדם חי את עצמו ברמה שלמה יותר. 
 
כך - הוא חי את מצבו הטבעי וכל ההתנהלות שלו - הופכת להיות טבעית. 
 
ב-NYE האדם נפתח לחוש תחושות מדהימות מעבר לכל מה שחש בעבר!
 
וכשהוא חש את זה - הוא מתחיל לחיות הרבה יותר! 
 
בדרך זו הוא מתחיל לחיות את העולם כמקום מקבל וכבמה להגשמה עצמית!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_up77rmsg.jpg

מה סוד הקסם של שיטת NYE?

כשאנו מצליחים, בטכניקה ייחודית להחזיר לאדם את עצמו, הוא חווה מלאות עצמית, נוכחות עצמית, ביטחון עצמי, חיות, חיוניות, שמחה והגשמה - שאין בה תנאי. 
 
במצב זה - מצבו הכולל, על כלל רבדיו הבא לידי ביטוי בכלל תחומי חייו - משתנה כאחד. 
 
במצב זה - אנו מצליחים לשפר את מצבו הכולל מבלי לעסוק בשום רובד או תחום חיים באופן ישיר - אלא רק ביצירת מצב בו האדם חי את עצמו ברמה שלמה יותר. 
 
כך - הוא חי את מצבו הטבעי וכל ההתנהלות שלו - הופכת להיות טבעית. 
 
ב-NYE האדם נפתח לחוש תחושות מדהימות מעבר לכל מה שחש בעבר!
 
וכשהוא חש את זה - הוא מתחיל לחיות הרבה יותר! 
 
בדרך זו הוא מתחיל לחיות את העולם כמקום מקבל וכבמה להגשמה עצמית!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת