../../Up/ARTICLES/b_C_4wqok98q.jpg

למה אנשים אוהבים לעסוק בשיטת NYE

למה אנשים אוהבים לעסוק בשיטת NYE?
 
אז שאלנו אותם, להלן כמה מהתשובות שקיבלנו! 
 
 • "כי מגיעים לתובנות משנות חיים מהמפגש הראשון, הן כמטופל והן כמטפל." 
  יוסי זומר
   
 • "כי אני רואה תוצאות!" 
  מירב הדס
   
 • "כי זה ממש מאפשר חיים, חיות שחשים מבפנים החוצה."
  ענת קיסל
   
 • "כי כיף לראות תוצאות משנות חיים לטווח ארוך." 
  נטע שיין
   
 • "כי יש חווית חיים של זרימה, מרחבים פתוחים של שפע ואהבה מבפנים ומבחוץ." 
  סיגל יצחק
   
 • "כי זו שליחות לאפשר לכל אדם להכיר ולגלות את עצמו ואת כל היש שיש בו." 
  עמית חן
   
 • "כי מבינים שיש מקור אחד לכל כך הרבה בעיות וחיבור אחד מטפל בכולם." 
  אלינור לוי
   
 • "כי זאת הדרך הכי מהירה ויעילה שאני מכיר למקור השלם, ודרכו להפתח באופן בהיר ומדויק למי שאנחנו." 
  מיקי ריב
   
 • "כי זוהי ה-שיטה הפרקטית היחידה המחברת לאנרגיית החיים והחיות שבתוכנו." 
  שמואלה אדרי
   
 • "כי זו דרך מדוייקת להסיר מהעיניים את הערפל של החיים." 
  טלי צ'פלסקי
 
ואני עונה: "כי להחזיר לאדם את עצמו זה הדבר הכי מרגש שיש!"
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_4wqok98q.jpg

למה אנשים אוהבים לעסוק בשיטת NYE

למה אנשים אוהבים לעסוק בשיטת NYE?
 
אז שאלנו אותם, להלן כמה מהתשובות שקיבלנו! 
 
 • "כי מגיעים לתובנות משנות חיים מהמפגש הראשון, הן כמטופל והן כמטפל." 
  יוסי זומר
   
 • "כי אני רואה תוצאות!" 
  מירב הדס
   
 • "כי זה ממש מאפשר חיים, חיות שחשים מבפנים החוצה."
  ענת קיסל
   
 • "כי כיף לראות תוצאות משנות חיים לטווח ארוך." 
  נטע שיין
   
 • "כי יש חווית חיים של זרימה, מרחבים פתוחים של שפע ואהבה מבפנים ומבחוץ." 
  סיגל יצחק
   
 • "כי זו שליחות לאפשר לכל אדם להכיר ולגלות את עצמו ואת כל היש שיש בו." 
  עמית חן
   
 • "כי מבינים שיש מקור אחד לכל כך הרבה בעיות וחיבור אחד מטפל בכולם." 
  אלינור לוי
   
 • "כי זאת הדרך הכי מהירה ויעילה שאני מכיר למקור השלם, ודרכו להפתח באופן בהיר ומדויק למי שאנחנו." 
  מיקי ריב
   
 • "כי זוהי ה-שיטה הפרקטית היחידה המחברת לאנרגיית החיים והחיות שבתוכנו." 
  שמואלה אדרי
   
 • "כי זו דרך מדוייקת להסיר מהעיניים את הערפל של החיים." 
  טלי צ'פלסקי
 
ואני עונה: "כי להחזיר לאדם את עצמו זה הדבר הכי מרגש שיש!"
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת