../../Up/ARTICLES/b_C_ubbnwtpn.jpg

איך לוודא שהקושי נעלם ולא יחזור?

כולנו מכירים את הגישה שהדרך לעזור לאדם היא במיגור כאביו הרגשיים, הנפשיים, המחשבתיים, התפקודיים, החברתיים ועוד. 
 
איך?

ככל שנטפל בקושי - כך לא יהיה קושי. 
 
למה הדבר דומה?

ל-יבול יבש.
 
אם כעת יצמח יבול יבש - לא נרצה שזה מה שיהיה בשטח שלנו, ואז נשלוף אותו מהשורש ונזרע מחדש. 
 
אממה, כל עוד האדמה יבשה - היבול החדש שיצמח בה יהיה אף הוא יבש. 
 
למה? כי מצב האדמה, המשפיעה באופן ישיר על מצב היבול - לא השתנה
 
וכל עוד מצב האדמה לא ישתנה - מצב היבולים שנוצרים ממנה ונוצרים בהתאם אליה ובהתאם למצבה - ימשיכו ויהיו כפי שהיו!
 
כך גם לגבי האדם. 
 
אנו רגילים לשיטות טיפול שעוסקות בטיפול נקודתי של מה שמפריע לנו - פחד, אמונה, הרגשה, מערכת יחסים, חרדה, מחשבה טורדנית, אובססיה ועוד. 
 
במצב זה אנו משנים נקודתית את הדבר שהפריע לנו ונגיד מטפלים בו ממש מהשורש. 
 
אממה, כל עוד האדם חי באותה הגדרה עצמית, ובאותה מידה את עצמו - מה שנבע ממנו בעבר ימשיך להיווצר גם היום.
למה? כי מצב האדם לא השתנה. 
 
כל עוד המצב האנרגטי של האדם לא משתנה - כל מה שנוצר ממנו ובהתאם אליו, קרי כל שחווה בעולמו הפנימי וכל שקורה בעולמו החיצוני - יחזור להיווצר כפי שהיה. 
 
למה?

כי כדי שהתוצרים יהיו שונים זה לא מספיק למחוק אותם - אלא ליצור בסיס חדש ואיתן וממנו יצמח יבול אחר לגמרי! 
 
זו הסיבה שכשאנו מרחיבים את הבסיס של האדם, שגדל ככל שהאדם חי את עצמו, אנו מצליחים לשנות את כל שנוצר באדם ובחייו - דרך מקור אחד בלבד - והוא האדם עצמו! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_ubbnwtpn.jpg

איך לוודא שהקושי נעלם ולא יחזור?

כולנו מכירים את הגישה שהדרך לעזור לאדם היא במיגור כאביו הרגשיים, הנפשיים, המחשבתיים, התפקודיים, החברתיים ועוד. 
 
איך?

ככל שנטפל בקושי - כך לא יהיה קושי. 
 
למה הדבר דומה?

ל-יבול יבש.
 
אם כעת יצמח יבול יבש - לא נרצה שזה מה שיהיה בשטח שלנו, ואז נשלוף אותו מהשורש ונזרע מחדש. 
 
אממה, כל עוד האדמה יבשה - היבול החדש שיצמח בה יהיה אף הוא יבש. 
 
למה? כי מצב האדמה, המשפיעה באופן ישיר על מצב היבול - לא השתנה
 
וכל עוד מצב האדמה לא ישתנה - מצב היבולים שנוצרים ממנה ונוצרים בהתאם אליה ובהתאם למצבה - ימשיכו ויהיו כפי שהיו!
 
כך גם לגבי האדם. 
 
אנו רגילים לשיטות טיפול שעוסקות בטיפול נקודתי של מה שמפריע לנו - פחד, אמונה, הרגשה, מערכת יחסים, חרדה, מחשבה טורדנית, אובססיה ועוד. 
 
במצב זה אנו משנים נקודתית את הדבר שהפריע לנו ונגיד מטפלים בו ממש מהשורש. 
 
אממה, כל עוד האדם חי באותה הגדרה עצמית, ובאותה מידה את עצמו - מה שנבע ממנו בעבר ימשיך להיווצר גם היום.
למה? כי מצב האדם לא השתנה. 
 
כל עוד המצב האנרגטי של האדם לא משתנה - כל מה שנוצר ממנו ובהתאם אליו, קרי כל שחווה בעולמו הפנימי וכל שקורה בעולמו החיצוני - יחזור להיווצר כפי שהיה. 
 
למה?

כי כדי שהתוצרים יהיו שונים זה לא מספיק למחוק אותם - אלא ליצור בסיס חדש ואיתן וממנו יצמח יבול אחר לגמרי! 
 
זו הסיבה שכשאנו מרחיבים את הבסיס של האדם, שגדל ככל שהאדם חי את עצמו, אנו מצליחים לשנות את כל שנוצר באדם ובחייו - דרך מקור אחד בלבד - והוא האדם עצמו! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת