../../Up/ARTICLES/b_C_rodpouou.jpg

מה הקשר בין שיווק לבין מטפלים?

האמת? רוב המטפלים שתשאלו יאמרו לכם שאין קשר!
ולא רק שאין קשר, אלא שזה גם הדבר שהכי קשה להם איתו ושאין להם מושג איך עושים את זה, ומה צריך בכלל לעשות.
 
יש להם את היכולת לעזור, אך אינם יודעים את הדרך בה יפגשו את האנשים להם הם יכולים לעזור! 
 
אנחנו - נעזור לכם בזה כבר במהלך הקורס.

בנוסף, מטפלים רבים מגיעים למקצוע הזה כדי לתת, ומתקשים לקבל, אנו מבינים גם את זה ולכן נשמח לעזור בכך! 
 
אנחנו באקדמיית NYE מעניקים במה באתר האקדמיה למחברים הבכירים שלנו, המחברת ביניהם לבין הפונים לאתר בהתאם לאזור מגוריהם, המבקשים לקבל טיפול באמצעות השיטה המובילה את קדמת הידע והתוצאות בארץ ובעולם! 
 
בנוסף, לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה של מסלול ההכשרה נלמד מאנשי מקצוע החיוניים להקמת עסק עצמאי, איך מקימים עסק ואיך משווקים אותו ואותנו בדרכים המקובלות והיעילות בעידן הנוכחי ואיך לעזור לאנשים לדעת שיש כיום פיתרון אמיתי וכולל לקשיים אותם חווים! 
 
ידע זה, תוך ההשתלבות שלכם באתר האקדמיה, מהווים בסיס חשוב לעסק שלכם! ויחבר בינכם היודעים איך לעזור לבין אנשים המבקשים עזרה. 
 
ככל שנראה עד כמה שיווק היא לא האדרה עצמית אלא הדרך שלנו להגיד לעולם את מה שאנו יודעים ורוצים לעשות לשם הגשמתנו ולשם הגשמת בני האדם שיפנו אלינו, נרגיש עד כמה שיווק היא הדרך שלנו להגיע לעוד ועוד אנשים המבקשים לחיות יותר! 
 
וכך יוכלו חלקי הפאזל - להתחבר!


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_rodpouou.jpg

מה הקשר בין שיווק לבין מטפלים?

האמת? רוב המטפלים שתשאלו יאמרו לכם שאין קשר!
ולא רק שאין קשר, אלא שזה גם הדבר שהכי קשה להם איתו ושאין להם מושג איך עושים את זה, ומה צריך בכלל לעשות.
 
יש להם את היכולת לעזור, אך אינם יודעים את הדרך בה יפגשו את האנשים להם הם יכולים לעזור! 
 
אנחנו - נעזור לכם בזה כבר במהלך הקורס.

בנוסף, מטפלים רבים מגיעים למקצוע הזה כדי לתת, ומתקשים לקבל, אנו מבינים גם את זה ולכן נשמח לעזור בכך! 
 
אנחנו באקדמיית NYE מעניקים במה באתר האקדמיה למחברים הבכירים שלנו, המחברת ביניהם לבין הפונים לאתר בהתאם לאזור מגוריהם, המבקשים לקבל טיפול באמצעות השיטה המובילה את קדמת הידע והתוצאות בארץ ובעולם! 
 
בנוסף, לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה של מסלול ההכשרה נלמד מאנשי מקצוע החיוניים להקמת עסק עצמאי, איך מקימים עסק ואיך משווקים אותו ואותנו בדרכים המקובלות והיעילות בעידן הנוכחי ואיך לעזור לאנשים לדעת שיש כיום פיתרון אמיתי וכולל לקשיים אותם חווים! 
 
ידע זה, תוך ההשתלבות שלכם באתר האקדמיה, מהווים בסיס חשוב לעסק שלכם! ויחבר בינכם היודעים איך לעזור לבין אנשים המבקשים עזרה. 
 
ככל שנראה עד כמה שיווק היא לא האדרה עצמית אלא הדרך שלנו להגיד לעולם את מה שאנו יודעים ורוצים לעשות לשם הגשמתנו ולשם הגשמת בני האדם שיפנו אלינו, נרגיש עד כמה שיווק היא הדרך שלנו להגיע לעוד ועוד אנשים המבקשים לחיות יותר! 
 
וכך יוכלו חלקי הפאזל - להתחבר!


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת