../../Up/ARTICLES/b_C_denmypq7.png

שיטת האבחון של NYE

חשיבות האבחון המדוייק בכל שיטת טיפול הינה אדירה וקריטית להצלחת הטיפול ולטיב התוצאות המדויקות אותן נצליח לספק למתחבר. 
 
האבחון המדויק בשיטת NYE המתבטא באמצעות טכניקה ייחודית ומבוססת על הידע החדש שהתגלה, המאפשר את הבנת האדם השלם, יסלול בפנינו את הדרך המדויקת לחיבור מדויק בין האדם לבין עצמו, שיצור באדם ובחייו חיות שלמה ומציאות חיים שלמה! 
 
למה הדבר דומה?

לאיתור מקום הימצאו של אדם שהלך לאיבוד במדבר:
 
במקום לשלוח אנשים רבים שיחפשו אותו בכל עבר ולא ידעו איזה ציוד חילוץ לקחת איתם ויחפשו שעות על גבי שעות על גבי שעות, מבלי לדעת אם הם בכלל בכיוון הנכון - נרצה לשלוח ראשית מסוק שיאתר את המיקום המדויק בו נמצא האדם ואז, ורק אז, כשנדע איפה הוא נמצא באמת ומה מצבו, נדע איך לחלצו משם ולהחזיר אותו לדרכו! 
 
כך ההגעה תהיה מדויקת וישירה אל האדם! 

כך נצליח לחסוך שעות ארוכות של חיפושים! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_denmypq7.png

שיטת האבחון של NYE

חשיבות האבחון המדוייק בכל שיטת טיפול הינה אדירה וקריטית להצלחת הטיפול ולטיב התוצאות המדויקות אותן נצליח לספק למתחבר. 
 
האבחון המדויק בשיטת NYE המתבטא באמצעות טכניקה ייחודית ומבוססת על הידע החדש שהתגלה, המאפשר את הבנת האדם השלם, יסלול בפנינו את הדרך המדויקת לחיבור מדויק בין האדם לבין עצמו, שיצור באדם ובחייו חיות שלמה ומציאות חיים שלמה! 
 
למה הדבר דומה?

לאיתור מקום הימצאו של אדם שהלך לאיבוד במדבר:
 
במקום לשלוח אנשים רבים שיחפשו אותו בכל עבר ולא ידעו איזה ציוד חילוץ לקחת איתם ויחפשו שעות על גבי שעות על גבי שעות, מבלי לדעת אם הם בכלל בכיוון הנכון - נרצה לשלוח ראשית מסוק שיאתר את המיקום המדויק בו נמצא האדם ואז, ורק אז, כשנדע איפה הוא נמצא באמת ומה מצבו, נדע איך לחלצו משם ולהחזיר אותו לדרכו! 
 
כך ההגעה תהיה מדויקת וישירה אל האדם! 

כך נצליח לחסוך שעות ארוכות של חיפושים! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת