../../Up/ARTICLES/b_C_t6ll5x06.jpg

אין צורך לתקן דבר!

שיטת NYE, שפותחה על ידי נועה יהושע אביוני, מביאה תוצאות נדירות לעולם הטיפול והאימון בזכות ההבנה פורצת הדרך שלה את האדם השלם!
 
בהבנת האדם השלם דרך מרכיביו השלמים - אנו מגלים כי אין צורך "לתקן" את האדם, אלא פשוט להגשים אותו באופן שלם.
 
בדרך זו, אנו מטפלים בכל אשר חווה האדם:
 
  • הן בעולמו הפנימי - במודע, בתת המודע, במחשבות, בזכרונות, בטראומות, בפחדים, בחרדות.
     
  • הן בעולמו החיצוני - מערכות היחסים השונות שלו, מצבו התפקודי, המחשבתי, התעסוקתי, הכלכלי והבריאותי, הזוגי, ההורי ובכלל.

בעת ובעונה אחת!
 
איך?
 
דרך המכנה המשותף האחד של כל אלו- הלוא הוא - האדם!
 
ככל שהאדם חי את עצמו ברמה שלמה יותר - מצבו הופך למיטבי יותר, דבר המשפיע על כל רבדיו, על כל תחומי חייו ועל כל הקשרים בחייו!
 
וכשהוא נפתח?
 
הכל נפתח!

כך מצליחים מחברי NYE לאפשר חווית חיים שלמה טובה יותר בעת ובעונה אחת!
 
שיטת NYE מצליחה לספק פתרונות רחבים לכל אדם בכל התחומים - הרגשי, הנפשי, התודעתי, הבריאותי, התפקודי, הכלכלי, הזוגי, החברתי ובכלל. 

דרך עבודה עם מקור אחד בלבד!
 
מדובר בפריצת דרך אדירה בעולם הטיפול והאימון, ומה שהיה בעבר בגדר חלום הופך כעת להיות המציאות!
 
כשהפתרון המוצע לאדם כיום - הוא שיפור כל החוויה העצמית שלו והחוויה שלו את העולם ומכך נוצרת חווית חיים שלמה וטובה יותר. ואז יותר ויותר אנשים מתחילים לחיות כ"חיים"!
 
מוזמנות ומוזמנים לגלות שיש דבר כזה!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_t6ll5x06.jpg

אין צורך לתקן דבר!

שיטת NYE, שפותחה על ידי נועה יהושע אביוני, מביאה תוצאות נדירות לעולם הטיפול והאימון בזכות ההבנה פורצת הדרך שלה את האדם השלם!
 
בהבנת האדם השלם דרך מרכיביו השלמים - אנו מגלים כי אין צורך "לתקן" את האדם, אלא פשוט להגשים אותו באופן שלם.
 
בדרך זו, אנו מטפלים בכל אשר חווה האדם:
 
  • הן בעולמו הפנימי - במודע, בתת המודע, במחשבות, בזכרונות, בטראומות, בפחדים, בחרדות.
     
  • הן בעולמו החיצוני - מערכות היחסים השונות שלו, מצבו התפקודי, המחשבתי, התעסוקתי, הכלכלי והבריאותי, הזוגי, ההורי ובכלל.

בעת ובעונה אחת!
 
איך?
 
דרך המכנה המשותף האחד של כל אלו- הלוא הוא - האדם!
 
ככל שהאדם חי את עצמו ברמה שלמה יותר - מצבו הופך למיטבי יותר, דבר המשפיע על כל רבדיו, על כל תחומי חייו ועל כל הקשרים בחייו!
 
וכשהוא נפתח?
 
הכל נפתח!

כך מצליחים מחברי NYE לאפשר חווית חיים שלמה טובה יותר בעת ובעונה אחת!
 
שיטת NYE מצליחה לספק פתרונות רחבים לכל אדם בכל התחומים - הרגשי, הנפשי, התודעתי, הבריאותי, התפקודי, הכלכלי, הזוגי, החברתי ובכלל. 

דרך עבודה עם מקור אחד בלבד!
 
מדובר בפריצת דרך אדירה בעולם הטיפול והאימון, ומה שהיה בעבר בגדר חלום הופך כעת להיות המציאות!
 
כשהפתרון המוצע לאדם כיום - הוא שיפור כל החוויה העצמית שלו והחוויה שלו את העולם ומכך נוצרת חווית חיים שלמה וטובה יותר. ואז יותר ויותר אנשים מתחילים לחיות כ"חיים"!
 
מוזמנות ומוזמנים לגלות שיש דבר כזה!


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת