../../Up/ARTICLES/b_C_wp1c68qj.JPG

מה מטרתו של מטפל אמיתי?

האם כמטפלים:

אנו אמורים לעצב את דמותו של האדם?

או

לחלץ את האדם מהדמות אותה חי כעת? 
 
אנו, האנשים שבחרו בטיפול ובעזרה לאנשים כמקצוע - עשינו זאת כולנו כדי לעזור לאדם במקסימום כדי לחיות טוב יותר! 
 
כדי לא לכאוב, כדי לא לסבול, ואם אפשר אז גם לחיות.
 
אנו, אנשי עולם הטיפול האלטרנטיבי למדנו לעשות המון עבור האדם המטופל על ידנו:
 
 • לעצב מחדש את המחשבות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הרגשות של שלו.
   
 • לעצב מחדש את ההתנהגות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הגישה שלו.
   
 • לעצב מחדש את המודעות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הגישה שלו.
   
 • לעצב מחדש את הביטוי שלו.
   
 • לעצב מחדש את אופיו.
   
 • לעצב את מי הוא במערכות היחסים בחייו.
   
ומה לא...
הכל כדי שיהיה לו יותר קל...

בעיצוב הזה - לא שמנו לב שכל הזמן פיסלנו את דמותו, כדי שתהיה דמות נכונה יותר, נורמלית יותר, תקנית יותר, נכונה יותר.
 
ומה היה קורה - אם לא היינו מפסלים את האדם מחדש? אלא פשוט מחלצים את האדם ממי שהוא כעת? 
 
ממש מחלצים את דמותו האמיתית מתוך הדמות אותה חי בפועל כעת? ואז לא היינו צריכים לשנות שום דבר בדמות החיצונית, אלא פשוט לאפשר את הדמות האמיתית?
 
מצליחים להבין את גודל ההבדל?

כל עוד האדם היה כלוא בדמות אותה הוא חי בפועל שלא נוצרה ממנו, אלא רק כיסתה אותו, כמו שיש כבד - גם אם היינו מפסלים דמות שיהיה לו קל יותר איתה - זו עדיין לא דמותו...
 
אנו, המחברים בשיטת NYE, יודעים איך לחלץ את האדם השלם מהדמות אותה חי האדם כעת - ואז הכל הופך להיות טבעי יותר, ושלם יותר, נוכח יותר ובטוח הרבה יותר!
 
התמונה היא הפנים בפסל דוד - יצירתו של מיכאלאנג'לו שטען שהוא לא פיסל את דוד, אלא חילץ את דוד מאבן השיש בה היה... 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_wp1c68qj.JPG

מה מטרתו של מטפל אמיתי?

האם כמטפלים:

אנו אמורים לעצב את דמותו של האדם?

או

לחלץ את האדם מהדמות אותה חי כעת? 
 
אנו, האנשים שבחרו בטיפול ובעזרה לאנשים כמקצוע - עשינו זאת כולנו כדי לעזור לאדם במקסימום כדי לחיות טוב יותר! 
 
כדי לא לכאוב, כדי לא לסבול, ואם אפשר אז גם לחיות.
 
אנו, אנשי עולם הטיפול האלטרנטיבי למדנו לעשות המון עבור האדם המטופל על ידנו:
 
 • לעצב מחדש את המחשבות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הרגשות של שלו.
   
 • לעצב מחדש את ההתנהגות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הגישה שלו.
   
 • לעצב מחדש את המודעות שלו.
   
 • לעצב מחדש את הגישה שלו.
   
 • לעצב מחדש את הביטוי שלו.
   
 • לעצב מחדש את אופיו.
   
 • לעצב את מי הוא במערכות היחסים בחייו.
   
ומה לא...
הכל כדי שיהיה לו יותר קל...

בעיצוב הזה - לא שמנו לב שכל הזמן פיסלנו את דמותו, כדי שתהיה דמות נכונה יותר, נורמלית יותר, תקנית יותר, נכונה יותר.
 
ומה היה קורה - אם לא היינו מפסלים את האדם מחדש? אלא פשוט מחלצים את האדם ממי שהוא כעת? 
 
ממש מחלצים את דמותו האמיתית מתוך הדמות אותה חי בפועל כעת? ואז לא היינו צריכים לשנות שום דבר בדמות החיצונית, אלא פשוט לאפשר את הדמות האמיתית?
 
מצליחים להבין את גודל ההבדל?

כל עוד האדם היה כלוא בדמות אותה הוא חי בפועל שלא נוצרה ממנו, אלא רק כיסתה אותו, כמו שיש כבד - גם אם היינו מפסלים דמות שיהיה לו קל יותר איתה - זו עדיין לא דמותו...
 
אנו, המחברים בשיטת NYE, יודעים איך לחלץ את האדם השלם מהדמות אותה חי האדם כעת - ואז הכל הופך להיות טבעי יותר, ושלם יותר, נוכח יותר ובטוח הרבה יותר!
 
התמונה היא הפנים בפסל דוד - יצירתו של מיכאלאנג'לו שטען שהוא לא פיסל את דוד, אלא חילץ את דוד מאבן השיש בה היה... 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת