../../Up/ARTICLES/b_C_kfqiscoo.png

שלושת המשפטים הקבועים שלי

יש שלושה משפטים קבועים שאני אומרת לכל אדם המגיע אלי לקליניקה:
 
הראשון - "אני צמחונית כבר למעלה מעשרים שנה, אני לא עושה ניסויים על בעלי חיים, בטח לא על בני אדם, את / אתה לא ניסוי עבורי, החיים שלך הם לא ניסוי עבורי!"
 
השני - "אני לא אנסה לעזור לך, אלא אני יודעת איך לעזור לך! יש לי ידע שעוזר לי להבין את מקור הבעיות שלך ברמה שטרם חווית! כל עוד את בפתיחות לשינוי - השינוי וההתחדשות תקרה נקודה."
 
השלישי - אחד הדברים שיקרו לך תוך כדי התהליך זה שיתחילו לקרות דברים שתמיד רצית שיקרו ותמיד רצית להרגיש ואז תגיד לי "פתאום אה...", "פתאום הרגשתי אה...", "פתאום הצלחתי אה..." וכו'. אשמח אם תתייחס לדברים הללו. כל אלו יהווה עדות לכך שכשאתה קורה/כשאת קורית - הכל קורה!"
 
כשידע ורצון נפגשים - חיים שלמים נפתחים! 
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_kfqiscoo.png

שלושת המשפטים הקבועים שלי

יש שלושה משפטים קבועים שאני אומרת לכל אדם המגיע אלי לקליניקה:
 
הראשון - "אני צמחונית כבר למעלה מעשרים שנה, אני לא עושה ניסויים על בעלי חיים, בטח לא על בני אדם, את / אתה לא ניסוי עבורי, החיים שלך הם לא ניסוי עבורי!"
 
השני - "אני לא אנסה לעזור לך, אלא אני יודעת איך לעזור לך! יש לי ידע שעוזר לי להבין את מקור הבעיות שלך ברמה שטרם חווית! כל עוד את בפתיחות לשינוי - השינוי וההתחדשות תקרה נקודה."
 
השלישי - אחד הדברים שיקרו לך תוך כדי התהליך זה שיתחילו לקרות דברים שתמיד רצית שיקרו ותמיד רצית להרגיש ואז תגיד לי "פתאום אה...", "פתאום הרגשתי אה...", "פתאום הצלחתי אה..." וכו'. אשמח אם תתייחס לדברים הללו. כל אלו יהווה עדות לכך שכשאתה קורה/כשאת קורית - הכל קורה!"
 
כשידע ורצון נפגשים - חיים שלמים נפתחים! 
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת