../../Up/ARTICLES/b_C_si2f5zvb.jpg

חיבור, זה כל הסיפור...

סיבת הסיבות לכך ששיטת NYE ידועה ביעילותה באמצעות תהליך קצר יותר, ויעיל יותר והוא:

ה-חיבור!

עוד ועוד מתחברים של השיטה בארץ ובעולם מדווחים על חווית wow עוצמתית ושינוי מפתיע שקורה בחייהם בלי שהם יודעים להסביר במילים את התהליך שמתחולל בהם ובחייהם!

רבים מהם מספרים שכל תחומי חייהם השתנו בצורה מופלאה והם חדלו לחוות חוסר, אלא הם חווים את עצמם בעוצמה ובצורה שלא הכירו מעולם.

כל זאת קורה בזכות העובדה ש-NYE מצליחה לאתר את המכנה המשותף המחבר בין כל קשייו של האדם הבאים לידי ביטוי ברבדיו השונים ובתחומי חייו השונים, ואף פותר את כולם דרך אותו מכנה משותף, דרך המקור הפנימי האחד דרכו נוצר באדם ובחייו - הכל!

חיבור.

כי אין צורך להסתפק בפחות!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_si2f5zvb.jpg

חיבור, זה כל הסיפור...

סיבת הסיבות לכך ששיטת NYE ידועה ביעילותה באמצעות תהליך קצר יותר, ויעיל יותר והוא:

ה-חיבור!

עוד ועוד מתחברים של השיטה בארץ ובעולם מדווחים על חווית wow עוצמתית ושינוי מפתיע שקורה בחייהם בלי שהם יודעים להסביר במילים את התהליך שמתחולל בהם ובחייהם!

רבים מהם מספרים שכל תחומי חייהם השתנו בצורה מופלאה והם חדלו לחוות חוסר, אלא הם חווים את עצמם בעוצמה ובצורה שלא הכירו מעולם.

כל זאת קורה בזכות העובדה ש-NYE מצליחה לאתר את המכנה המשותף המחבר בין כל קשייו של האדם הבאים לידי ביטוי ברבדיו השונים ובתחומי חייו השונים, ואף פותר את כולם דרך אותו מכנה משותף, דרך המקור הפנימי האחד דרכו נוצר באדם ובחייו - הכל!

חיבור.

כי אין צורך להסתפק בפחות!

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת