מאמרים בנושא מחלות נפש

"אין אדם בעל מצב נפשי ירוד, יש אדם שחי לא בהתאם לעצמו ומבין שזה לא הוא, אך לא יודע מי הוא כן..."

נועה יהושע אביוני

"מצבו הנפשי של האדם לא נוצר מתוך מי שהוא אלא מתוך כך שהוא חי לא את מי שהוא..."

נועה יהושע אביוני

"כשאני חי כמכוסה – אני חי תחת סיפור כיסוי... ומרגיש רחוק מעצמי ומהבית. כשאני מזהה שאני האמיתי אינו הכיסוי אלא המכוסה – לחיות את עצמי הופך להיות סיפור פשוט הרבה יותר..."

נועה יהושע אביוני

"מצבו הנפשי של האדם נוצר בהתאם לדמות המכסה על מי שהוא".

נועה יהושע אביוני