../../Up/ARTICLES/b_C_kwjysqns.jpg

מודעות עצמית

הורגלנו לחשוב שמודעות עצמית משמעה להיות מודע למי שאני ולמה שאני רוצה ולמה נכון לי ולמה לא נכון לי ולמה נכון להגיד ולמה לא ולהפעיל שיקול דעת.
 
כשלמעשה?
 
ההפך הוא הנכון.
 
למה?
 
כי כשאנו מודעים לכל אלו אנו לא מודעים למי שאנחנו, אלא למי שאנחנו מנסים להיות!
 
ובכך אנו לא באמת עצמנו!
 
מסתבר שהפחד המשותף לרוב בני האדם הוא - להיות רק הם עצמם, כי אז אולי הם לא יהיו מספיק, ולכן הם רוצים להיות יותר!
 
איך הם מנסים להיות יותר? דרך יותר ויותר הגדרות עצמיות שהם שמים על עצמם וכל מיני תגי שם ומחיר!
 
שאז - ההגדרה שלהם אולי גדלה, אך הם לא באמת עצמם!
 
כעת תבואו ותאמרו - "טוב, מה את רוצה שנעשה? נחיה כבינוניים? כלא מספיק? כלא מספיק טובים? כלא מספיק שווים? כפגומים? כלא שלמים?"
 
ותשובתי אליכם חברות וחברים היא - בדיוק ההפך!
 
אני ממש רוצה שתחיו כהכי הכי, כשלמים, כשווים, כבעלי ערך, כהכל!
 
איך?
 
דרך עצמכם!
 
מסתבר שעד כה חשבנו שאנחנו באמיתי שלנו, מבלי תוספות של הגדרות אלו ואחרות זה "לא מספיק".
 
כשבעצם מסתבר שאף פעם לא חיינו מספיק את עצמנו במידה שלמה כדי לדעת מי אנחנו בדגם השלם שלנו!

מסתבר שיש רק דרך אחת להיות מודעים לעצמנו והיא - לחיות את עצמנו באופן שלם, ואז הדמות שלנו תגלם את עצמנו וכך נוכל לדעת מי אנחנו!
 
מסתבר שכל עוד לא חיינו את עצמנו אלא את מי שניסינו להיות - לא יכולנו להיות מודעים לעצמנו!
 
אז מה עושים?
 
אם אתם באמת רוצים להיות מודעים למי אתם בדגם השלם שלכם - NYE עושה בדיוק את זה!
 
נשמח להכיר לך את עצמך - תתכונן להתאהב! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_kwjysqns.jpg

מודעות עצמית

הורגלנו לחשוב שמודעות עצמית משמעה להיות מודע למי שאני ולמה שאני רוצה ולמה נכון לי ולמה לא נכון לי ולמה נכון להגיד ולמה לא ולהפעיל שיקול דעת.
 
כשלמעשה?
 
ההפך הוא הנכון.
 
למה?
 
כי כשאנו מודעים לכל אלו אנו לא מודעים למי שאנחנו, אלא למי שאנחנו מנסים להיות!
 
ובכך אנו לא באמת עצמנו!
 
מסתבר שהפחד המשותף לרוב בני האדם הוא - להיות רק הם עצמם, כי אז אולי הם לא יהיו מספיק, ולכן הם רוצים להיות יותר!
 
איך הם מנסים להיות יותר? דרך יותר ויותר הגדרות עצמיות שהם שמים על עצמם וכל מיני תגי שם ומחיר!
 
שאז - ההגדרה שלהם אולי גדלה, אך הם לא באמת עצמם!
 
כעת תבואו ותאמרו - "טוב, מה את רוצה שנעשה? נחיה כבינוניים? כלא מספיק? כלא מספיק טובים? כלא מספיק שווים? כפגומים? כלא שלמים?"
 
ותשובתי אליכם חברות וחברים היא - בדיוק ההפך!
 
אני ממש רוצה שתחיו כהכי הכי, כשלמים, כשווים, כבעלי ערך, כהכל!
 
איך?
 
דרך עצמכם!
 
מסתבר שעד כה חשבנו שאנחנו באמיתי שלנו, מבלי תוספות של הגדרות אלו ואחרות זה "לא מספיק".
 
כשבעצם מסתבר שאף פעם לא חיינו מספיק את עצמנו במידה שלמה כדי לדעת מי אנחנו בדגם השלם שלנו!

מסתבר שיש רק דרך אחת להיות מודעים לעצמנו והיא - לחיות את עצמנו באופן שלם, ואז הדמות שלנו תגלם את עצמנו וכך נוכל לדעת מי אנחנו!
 
מסתבר שכל עוד לא חיינו את עצמנו אלא את מי שניסינו להיות - לא יכולנו להיות מודעים לעצמנו!
 
אז מה עושים?
 
אם אתם באמת רוצים להיות מודעים למי אתם בדגם השלם שלכם - NYE עושה בדיוק את זה!
 
נשמח להכיר לך את עצמך - תתכונן להתאהב! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת