מאמרים בנושא מחשבות טורדניות

"מחשבות טורדניות נוצרות כשמישהו בתוכנו כמו דופק בדלת כדי להזכיר לנו – שמשהו בנו עדיין מחכה לחיות ולהתגשם".

נועה יהושע אביוני

"הדרך הטובה ביותר להשתיק מחשבה טורדנית היא דרך כך שהיא לא תיווצר מראש. הדרך הטובה ביותר שהיא לא תיווצר מראש היא לפתוח את החוצץ שקיים בינך לבין עצמך".

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות את עצמך בחיים... ולא את החיים עצמם".

נועה יהושע אביוני

"המחשבה לא באה להטריד אותך אלא להזכיר לך שנבראת לחיות אותך... ולא את חייך".

נועה יהושע אביוני

"מחשבה טורדנית זהה לילד בקניון שמושך לאמא במכנס ואומר: אמא, אמא, אמא – הדרך היחידה להשתיקו הוא להקשיב ולהבין מה הוא רוצה להגיד, כך גם המחשבה הטורדנית".

נועה יהושע אביוני