../../Up/ARTICLES/b_C_d9x69xby.png

הייחודיות היחידה של האדם!

שאלה לי אליך,
 
מהו הדבר היחיד שרק אתה, מכל מיליארדי האנשים בעולם, יכול לעשות? 
 
מצליח למצוא תשובה?
 
אין תשובה?
 
התשובה היא - לחיות את עצמך! 
 
רק אתה, מכל מיליארדי אנשים ברחבי העולם, יכול לחיות את עצמך! 
 
זה הדבר היחיד שרק אתה יכול לעשות! 
 
לכן - אם אתה רוצה להיות ייחודי - אל תנסה להיות שונה, יש מלא אנשים שהם שונים מכולם, גם אל תנסה להיות יותר - יש מלא אנשים שמנסים להיות יותר מכולם, פשוט תהיה אתה - זו הייחודיות האמיתית היחידה! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_d9x69xby.png

הייחודיות היחידה של האדם!

שאלה לי אליך,
 
מהו הדבר היחיד שרק אתה, מכל מיליארדי האנשים בעולם, יכול לעשות? 
 
מצליח למצוא תשובה?
 
אין תשובה?
 
התשובה היא - לחיות את עצמך! 
 
רק אתה, מכל מיליארדי אנשים ברחבי העולם, יכול לחיות את עצמך! 
 
זה הדבר היחיד שרק אתה יכול לעשות! 
 
לכן - אם אתה רוצה להיות ייחודי - אל תנסה להיות שונה, יש מלא אנשים שהם שונים מכולם, גם אל תנסה להיות יותר - יש מלא אנשים שמנסים להיות יותר מכולם, פשוט תהיה אתה - זו הייחודיות האמיתית היחידה! 

 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת