../../Up/ARTICLES/b_C_m86ktier.jpg

כלום לא שווה!

"המציאות לא שווה, והאנשים שמסביבי לא באמת כאלה מדהימים, ואין תכלית במערכת היחסים הזו, אף אחד לא באמת מבין אותי, אף אחד לא באמת יכול להבין מה עובר עלי". 
 
לא, לא מדובר באיבוד פרופורציות, גם לא מדובר בדיכאון קליני, גם לא מדובר במחשבות טורדניות אלא מדובר בראייה צלולה, בה האדם רואה ומבין שהחיות והצבעוניות שבחייו לא קיימת במציאות חייו, אלא אמורה לנבוע מתוכו. ואם הוא לא חי בהגשמה עצמית בעולם אלא חי בהתאם לעולם אז לשום דבר אין באמת צבע. 
 
 • אז מה צריך לעשות?
   
 • את מה לשנות?
   
 • את התפיסה שלו?
   
 • את המחשבות שלו?
   
 • את החוויה שלו?
   
 • את האמונות שלו?
   
 • את המצב הנפשי שלו?
   
 • את המצב הרגשי שלו?
   
 • את המצב החברתי שלו?
   
 • את המצב הכלכלי שלו? 
   
לא ולא ולא ולא ולא ולא. 
 
כל שיש לשנות זה דבר אחד בלבד - והוא - את האופן בו האדם חי;
 
כל עוד האדם ניסה להתאים את עצמו למציאות חייו ולחברה שבה חי בחייו - הוא חי כמותאם ולא כעצמו. ככל שהוא חי בהתאמה לעולם הוא חווה נעלמות עצמית ולכן לא חווה את החיות ואת הצבעוניות מתוך עצמו.
 
מסיבה זו הוא מתחיל לזהות פתאום שהערך לא נמצא באמת בדברים הפיזיים, וכך גם הצבעוניות והחיות - כל עוד הוא לא מקרין את אורו עליהם! 
 
לכן במצב זה שיטת NYE עושה דבר אחד בלבד, פותחת את האדם לחיות ולהקרין את עצמו אל העולם ובעולם. ככל שזה קורה פתאום כל התחושה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו וחייו משתנה - ואז אין צורך לשנות עוד דבר. 
 
ככל שהאדם נפתח לחיות כפי שהוא נברא לחיות - את עצמו, הכל משתנה, מעצמו. 
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_m86ktier.jpg

כלום לא שווה!

"המציאות לא שווה, והאנשים שמסביבי לא באמת כאלה מדהימים, ואין תכלית במערכת היחסים הזו, אף אחד לא באמת מבין אותי, אף אחד לא באמת יכול להבין מה עובר עלי". 
 
לא, לא מדובר באיבוד פרופורציות, גם לא מדובר בדיכאון קליני, גם לא מדובר במחשבות טורדניות אלא מדובר בראייה צלולה, בה האדם רואה ומבין שהחיות והצבעוניות שבחייו לא קיימת במציאות חייו, אלא אמורה לנבוע מתוכו. ואם הוא לא חי בהגשמה עצמית בעולם אלא חי בהתאם לעולם אז לשום דבר אין באמת צבע. 
 
 • אז מה צריך לעשות?
   
 • את מה לשנות?
   
 • את התפיסה שלו?
   
 • את המחשבות שלו?
   
 • את החוויה שלו?
   
 • את האמונות שלו?
   
 • את המצב הנפשי שלו?
   
 • את המצב הרגשי שלו?
   
 • את המצב החברתי שלו?
   
 • את המצב הכלכלי שלו? 
   
לא ולא ולא ולא ולא ולא. 
 
כל שיש לשנות זה דבר אחד בלבד - והוא - את האופן בו האדם חי;
 
כל עוד האדם ניסה להתאים את עצמו למציאות חייו ולחברה שבה חי בחייו - הוא חי כמותאם ולא כעצמו. ככל שהוא חי בהתאמה לעולם הוא חווה נעלמות עצמית ולכן לא חווה את החיות ואת הצבעוניות מתוך עצמו.
 
מסיבה זו הוא מתחיל לזהות פתאום שהערך לא נמצא באמת בדברים הפיזיים, וכך גם הצבעוניות והחיות - כל עוד הוא לא מקרין את אורו עליהם! 
 
לכן במצב זה שיטת NYE עושה דבר אחד בלבד, פותחת את האדם לחיות ולהקרין את עצמו אל העולם ובעולם. ככל שזה קורה פתאום כל התחושה של האדם לגבי עצמו ולגבי עולמו וחייו משתנה - ואז אין צורך לשנות עוד דבר. 
 
ככל שהאדם נפתח לחיות כפי שהוא נברא לחיות - את עצמו, הכל משתנה, מעצמו. 
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת