../../Up/ARTICLES/b_C_gjxtz5em.jpg

זה לא שווה את זה

ההגעה למסקנה שעסקה מסוימת שקורית בחייכם לא שווה את זה, ולא שווה את ההקרבה שלכם ואת הביטול שלכם - באה אחרי תהליך אמיץ שבו הסכמתם להסתכל באומץ רב לתוכם ולמציאות חייכם ולהסכים לראות דברים שהייתם שמחים שלא לראות. 
 
אז ראשית שאפו! 
 
מבטיחה שגם אם כרגע זה קשה - תוך זמן לא רב זה יכול להרגיש אחרת לגמרי. 
 
כשאדם בוחר בעצמו על פני מציאות חייו הנוכחית (שנוצרה שלא בהתאם לעצמו), הוא מרגיש תחילה את הקושי והאובדן לא קל של המציאות אותה הכיר ושל כל הנלווה אליה. 
 
אך בשלב הבא, מתחיל לזכות בעצמו ובכל איכויות עצמו - ביטחון עצמי, ערך עצמי, נוכחות עצמית, יציבות מתוך העצמי ועוד - שמתחילים ליצור תחושה אחרת בו ואז בחייו. 
 
לשלב זה, של "זה לא שווה את זה" יש כמה שלבים - מהזמן שבו האדם מבין שהעסקה באמת לא שווה את זה, עד לשלב היישום (שלעיתים קורה ולעיתים לא, תלוי במצבו האישי של האדם). 
 
פעמים רבות בין השלבים האלו יש שלב שבו האדם משחיר את המציאות או משחיר את האדם שלא מאפשר לו לחיות באופן חופשי את עצמו במציאות חייו (ממליצה לכם לקרוא את המאמר - השחרת המציאות).
 
ומה קורה בין שלב ההבנה לשלב היישום? 
 
מיליון מחשבות. מחשבות על מה יהיה אם אבחר לשנות, מה יהיה איתי, מה יהיה עם החיים שלי, מה יקרה לי, מה יקרה לסביבה שלי ועוד - ואנו נמשכים בדיוק למחשבות האלה, של הפחד. 
 
ראשית, אני ממליצה לאנשים במצב הזה - להתחיל לאזן את החשיבה שלהם בכך שהם יראו מה יקרה אם הם לא ישנו את העסקה שבה הם חיים כעת, זו שהם זיהו שפשוט לא שווה לחיות בה יותר, בין אם מדובר בעבודה, בזוגיות, במקום מגורים, בקניית דבר מה וכו'. 
 
שנית, להיות בתהליך של שינוי המתחיל מרצון פנימי עד להתגשמות במציאות עצמה זה תהליך משמעותי וכזה שיכול לשפר את הביטחון שלך בך ובחיים באופן ניכר. 
 
אנשים רבים מנסים לקבל את תמיכת החברים או המשפחה, תלוי בבחירה, אך מתקשים לסמוך על ההכוונה של אנשים שלא הוכשרו לכך ושזוהי לא המיומנות האמיתית שלהם. 
 
מחברי NYE מוסמכים לראות יחד איתך את הדילמה מזוית שיש סיכוי גבוה שלא ראית עד כה מהזווית בה אתה נמצא, ובנוסף יודעים להפיק מעצמך את מקסימום העוצמה וההשפעה שלך. 
 
בשילוב מנצח זה - הדרכים תתחלנה להתבהר והמעצורים יחלו לרדת. 
 
כשהבהירות עולה תוכל גם לראות את הדברים באופן הרחב יותר וגם תוכל מתוך תחושת ביטחון להשתחרר מהרבה מעצורים שלא איפשרו לך לממש את כל הדרכים שעומדות לרשותך.

כשכל הדרכים פתוחות בפניך - לבחור איך לעשות ומה לעשות - הופך להיות אפשרי מתמיד. 
 
נשמח לעזור לך בדרך מקודשת זו! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_gjxtz5em.jpg

זה לא שווה את זה

ההגעה למסקנה שעסקה מסוימת שקורית בחייכם לא שווה את זה, ולא שווה את ההקרבה שלכם ואת הביטול שלכם - באה אחרי תהליך אמיץ שבו הסכמתם להסתכל באומץ רב לתוכם ולמציאות חייכם ולהסכים לראות דברים שהייתם שמחים שלא לראות. 
 
אז ראשית שאפו! 
 
מבטיחה שגם אם כרגע זה קשה - תוך זמן לא רב זה יכול להרגיש אחרת לגמרי. 
 
כשאדם בוחר בעצמו על פני מציאות חייו הנוכחית (שנוצרה שלא בהתאם לעצמו), הוא מרגיש תחילה את הקושי והאובדן לא קל של המציאות אותה הכיר ושל כל הנלווה אליה. 
 
אך בשלב הבא, מתחיל לזכות בעצמו ובכל איכויות עצמו - ביטחון עצמי, ערך עצמי, נוכחות עצמית, יציבות מתוך העצמי ועוד - שמתחילים ליצור תחושה אחרת בו ואז בחייו. 
 
לשלב זה, של "זה לא שווה את זה" יש כמה שלבים - מהזמן שבו האדם מבין שהעסקה באמת לא שווה את זה, עד לשלב היישום (שלעיתים קורה ולעיתים לא, תלוי במצבו האישי של האדם). 
 
פעמים רבות בין השלבים האלו יש שלב שבו האדם משחיר את המציאות או משחיר את האדם שלא מאפשר לו לחיות באופן חופשי את עצמו במציאות חייו (ממליצה לכם לקרוא את המאמר - השחרת המציאות).
 
ומה קורה בין שלב ההבנה לשלב היישום? 
 
מיליון מחשבות. מחשבות על מה יהיה אם אבחר לשנות, מה יהיה איתי, מה יהיה עם החיים שלי, מה יקרה לי, מה יקרה לסביבה שלי ועוד - ואנו נמשכים בדיוק למחשבות האלה, של הפחד. 
 
ראשית, אני ממליצה לאנשים במצב הזה - להתחיל לאזן את החשיבה שלהם בכך שהם יראו מה יקרה אם הם לא ישנו את העסקה שבה הם חיים כעת, זו שהם זיהו שפשוט לא שווה לחיות בה יותר, בין אם מדובר בעבודה, בזוגיות, במקום מגורים, בקניית דבר מה וכו'. 
 
שנית, להיות בתהליך של שינוי המתחיל מרצון פנימי עד להתגשמות במציאות עצמה זה תהליך משמעותי וכזה שיכול לשפר את הביטחון שלך בך ובחיים באופן ניכר. 
 
אנשים רבים מנסים לקבל את תמיכת החברים או המשפחה, תלוי בבחירה, אך מתקשים לסמוך על ההכוונה של אנשים שלא הוכשרו לכך ושזוהי לא המיומנות האמיתית שלהם. 
 
מחברי NYE מוסמכים לראות יחד איתך את הדילמה מזוית שיש סיכוי גבוה שלא ראית עד כה מהזווית בה אתה נמצא, ובנוסף יודעים להפיק מעצמך את מקסימום העוצמה וההשפעה שלך. 
 
בשילוב מנצח זה - הדרכים תתחלנה להתבהר והמעצורים יחלו לרדת. 
 
כשהבהירות עולה תוכל גם לראות את הדברים באופן הרחב יותר וגם תוכל מתוך תחושת ביטחון להשתחרר מהרבה מעצורים שלא איפשרו לך לממש את כל הדרכים שעומדות לרשותך.

כשכל הדרכים פתוחות בפניך - לבחור איך לעשות ומה לעשות - הופך להיות אפשרי מתמיד. 
 
נשמח לעזור לך בדרך מקודשת זו! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת