../../Up/ARTICLES/b_C_wp2c9gsw.jpg

שלב ההתפכחות

רבים מאיתנו חיים בהתאם למציאות החיים, בהתאם לאנשים שסביבנו, בהתאם למטרות שהצבנו לעצמנו ועוד. 
 
ככל שאנו חיים כך - אנו מרגישים שאנו במצב טוב, שאנו מצליחים במשימות חיינו ושאפשר לישון בשקט. 
 
לעומת זאת, קיימת אוכלוסייה שמספרה הולך וגדל שמתחיל להתעורר, להתפכח ואומרת - זה נפלא שהצלחנו לחיות את חיינו יפה יפה, אך זאת לא המטרה! אנו אמורים לחיות את עצמנו בחיים ולא את החיים עצמם! 
 
אנו לא אמורים להיות בהתאם לשום דבר אחר, אלא בהתאם לעצמנו. אנו לא אמורים להיות הכי טובים בעולם אלא הכי עצמנו בעולם!

אנו לא אמורים להשתעבד למירוץ הזה שנקרא החיים אלא להגשים את עצמנו בחיים! לא רק את המטרות שלנו שהפכו להיות המטרה ואנחנו הפכנו להיות האמצעי! 
 
ככל שהם חווים את ההתפכחות הזו - הם לא רוצים לשתף פעולה עם מציאות חיים שלא באמת איפשרה את הגשמתם, אלא אפשרה הגשמה! 
 
הם כבר לא רוצים לקיים מציאות חיים שבה הם לא באמת מרגישים שהם עצמם קיימים! 
 
הבעיה היא שבשל היות האדם מוגבל למה שהוא מכיר - או שהוא משתף פעולה עם מה שהוא מכיר או שלא, או שהוא ממשיך לחיות כפי שחי עד עתה או שלא, אך הוא לא יוצר עסקה חדשה שבה הוא חי את עצמו במציאות חייו ויוצר אותה בהתאם אליו. 
 
במצב זה הוא מוריד הילוך, לא שם את הרגל על הגז, ואולי אפילו שם את הרגל על הברקס, אך עדיין לא מתחבר לעצמו ולמסלול חייו אלא תקוע מחוץ למסלול חיים שהוא מבין שהוא לא באמת שלו. 
 
שלב זה הוא שלב שיכול להתקיים לאורך חודש והוא יכול להתקיים לאורך חיים שלמים.

מחברי NYE שמבינים על בוריו את מקור מצב זה ואת הרצון שלכם לחיות את עצמכם בעולם ולא את העולם עצמו יעזרו לכם לחיות בבחירה אמיתית ושלמה. וכך לא תגשימו רק את הבחירה להתרחק או להתנתק ואת הבחירה של כמה לשים ברקס - אלא:

יעזרו לכם להתחבר לדרך חייכם כך שתוכלו לחיות את עצמכם בהם!
 
בדרך זו תוכלו לחסוך שנים של תקיעות קשה שבה אתם מרגישים שאתם בצד החיים ולא בתוך החיים עצמם. 

בדרך זו תוכלו לחיות בתור מרכז החיים של החיים שלכם- וכשמציאות חייכם תיווצר מתוככם- הצורך בברקס יעלם. 
 
אני מבטיחה לכם שתגלו שסוף סוף אתם פוגשים מטפלים שלא מנסים "ליישר" אתכם אלא לראות איך הכל יכול להתחיל להתיישר בהתאם אליכם. 
 
אני ואתם יודעים עד כמה - ההבדל הוא אדיר! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_wp2c9gsw.jpg

שלב ההתפכחות

רבים מאיתנו חיים בהתאם למציאות החיים, בהתאם לאנשים שסביבנו, בהתאם למטרות שהצבנו לעצמנו ועוד. 
 
ככל שאנו חיים כך - אנו מרגישים שאנו במצב טוב, שאנו מצליחים במשימות חיינו ושאפשר לישון בשקט. 
 
לעומת זאת, קיימת אוכלוסייה שמספרה הולך וגדל שמתחיל להתעורר, להתפכח ואומרת - זה נפלא שהצלחנו לחיות את חיינו יפה יפה, אך זאת לא המטרה! אנו אמורים לחיות את עצמנו בחיים ולא את החיים עצמם! 
 
אנו לא אמורים להיות בהתאם לשום דבר אחר, אלא בהתאם לעצמנו. אנו לא אמורים להיות הכי טובים בעולם אלא הכי עצמנו בעולם!

אנו לא אמורים להשתעבד למירוץ הזה שנקרא החיים אלא להגשים את עצמנו בחיים! לא רק את המטרות שלנו שהפכו להיות המטרה ואנחנו הפכנו להיות האמצעי! 
 
ככל שהם חווים את ההתפכחות הזו - הם לא רוצים לשתף פעולה עם מציאות חיים שלא באמת איפשרה את הגשמתם, אלא אפשרה הגשמה! 
 
הם כבר לא רוצים לקיים מציאות חיים שבה הם לא באמת מרגישים שהם עצמם קיימים! 
 
הבעיה היא שבשל היות האדם מוגבל למה שהוא מכיר - או שהוא משתף פעולה עם מה שהוא מכיר או שלא, או שהוא ממשיך לחיות כפי שחי עד עתה או שלא, אך הוא לא יוצר עסקה חדשה שבה הוא חי את עצמו במציאות חייו ויוצר אותה בהתאם אליו. 
 
במצב זה הוא מוריד הילוך, לא שם את הרגל על הגז, ואולי אפילו שם את הרגל על הברקס, אך עדיין לא מתחבר לעצמו ולמסלול חייו אלא תקוע מחוץ למסלול חיים שהוא מבין שהוא לא באמת שלו. 
 
שלב זה הוא שלב שיכול להתקיים לאורך חודש והוא יכול להתקיים לאורך חיים שלמים.

מחברי NYE שמבינים על בוריו את מקור מצב זה ואת הרצון שלכם לחיות את עצמכם בעולם ולא את העולם עצמו יעזרו לכם לחיות בבחירה אמיתית ושלמה. וכך לא תגשימו רק את הבחירה להתרחק או להתנתק ואת הבחירה של כמה לשים ברקס - אלא:

יעזרו לכם להתחבר לדרך חייכם כך שתוכלו לחיות את עצמכם בהם!
 
בדרך זו תוכלו לחסוך שנים של תקיעות קשה שבה אתם מרגישים שאתם בצד החיים ולא בתוך החיים עצמם. 

בדרך זו תוכלו לחיות בתור מרכז החיים של החיים שלכם- וכשמציאות חייכם תיווצר מתוככם- הצורך בברקס יעלם. 
 
אני מבטיחה לכם שתגלו שסוף סוף אתם פוגשים מטפלים שלא מנסים "ליישר" אתכם אלא לראות איך הכל יכול להתחיל להתיישר בהתאם אליכם. 
 
אני ואתם יודעים עד כמה - ההבדל הוא אדיר! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת