../../Up/ARTICLES/b_C_ikvy0dor.jpg

לשחרר? לשחרר?

רובנו הורגלנו לחשוב שלהיות אדם משוחרר זה להגיד את כל מה שאנו מרגישים... זה להוציא קיטור ולשחרר את כל מה שיש לנו על הלב ובבטן. 
 
האומנם? 
 
כידוע, אני מאמינה בידע אמיתי ויעיל, אז בואו נבין את הדברים מהשורש. 
 
ממה נוצר קיטור? 
 
קיטור נוצר ממצב של רתיחה ולחץ.
 
איפה אנחנו יכולים לראות את זה בצורה ברורה? בסיר לחץ. 
 
והשאלה שלי אליכם היא כזו - האם כשהשתחרר הקיטור והשתחררו אדי המים נפסקה גם הרתיחה? 
 
כמובן שלא!
 
למה?
 
כי שחרור הקיטור ישחרר רק את הלחץ של אדי המים שנוצרו מתוך הרתיחה ולא ישנה את הרתיחה עצמה!
 
ומה אנו מבינים מזה?
 
שלחיות במצב של רתיחה ואז לשחרר ולשחרר לא באמת ישחרר אותנו או את הרתיחה, אלא ישחרר רק את מה שאנחנו מרגישים כשאנו נמצאים במצב של רתיחה. 
 
אנשים רבים אומרים לי - "את לא מכירה אותי, אני בנאדם עצבני זה באופי/בגנים שלי", כשבעצם אין אדם שהוא עצבני או רותח במהותו, אלא רק כשהוא לא חי בהתאם למהותו. 
בואו נבין, 
 
ממה נוצר מצב הרתיחה באדם?
 
מצב רתיחה באדם, מצב של עצבים רופפים, או כל דרך אחרת שתקראו לזה, נוצר ממצב אחד והוא - כשאדם חי בפועל בפער גדול מאוד בין מי שהוא בתוכו (חופשי, יצירתי וכו') לבין האופן והמידה שהוא חי ומביא את עצמו בפועל (ממוקד, מחושב, בשליטה וכו').
 
ואז, ככל שמי שאני בפועל חי, מבלי לשים לב, באופן עצור את עצמי ולא מבטא את מי שאני באמת - אני מרגיש שאני כל הזמן מושתק וכל הזמן נעלם, ושהעולם מוחץ אותי ודורך עלי, ואז כל משהו הכי קטן בעולם יעורר את הרגשת הקטנות, הנעלמות, המושתקות וכו'. 
 
מכך נבין את הסיבה לכך שלא משנה עד כמה שחררנו אל העולם את מה שאנו מרגישים - לא הצלחנו באמת להרגיש את תחושת השחרור לה ציפינו כל כך! 
 
כעת נבין שכדי שלא תהיה רתיחה לשחרר באמצעות שחרור הקיטור - נרצה לחיות באופן מבטא יותר וחי יותר את עצמנו בחיי היום יום שלנו וכך לא נרגיש מרוסנים, מסורסים, נעלמים וכך לא תיווצר רתיחה שתיצור את הקיטור שתיצור את שחרור הקיטור שתיצור את שחרור הזעם. 
 
ב-NYE, במקום לשחרר את מה שאנחנו מרגישים, את הרגשות שנוצרו ממצב שבו אנו לא מספיק חיים את עצמנו או ב-חירות עצמית, נשתחרר מלנסות להיות מי שאנו מנסים להיות ופשוט נתחיל להיות!
 
ככל שנחיה את מי שאנחנו, את היצירתי/ת, את הסקרן/נית, את הקצב שלנו, את הנביעה שלנו וכו' - לא יהיו רגשות לא נעימים לשחרר! 
 
איך עושים את זה? 
 
אני ומחברי שיטת NYE - מומחים בכך ויותר מנשמח לעזור לכם בזה! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_ikvy0dor.jpg

לשחרר? לשחרר?

רובנו הורגלנו לחשוב שלהיות אדם משוחרר זה להגיד את כל מה שאנו מרגישים... זה להוציא קיטור ולשחרר את כל מה שיש לנו על הלב ובבטן. 
 
האומנם? 
 
כידוע, אני מאמינה בידע אמיתי ויעיל, אז בואו נבין את הדברים מהשורש. 
 
ממה נוצר קיטור? 
 
קיטור נוצר ממצב של רתיחה ולחץ.
 
איפה אנחנו יכולים לראות את זה בצורה ברורה? בסיר לחץ. 
 
והשאלה שלי אליכם היא כזו - האם כשהשתחרר הקיטור והשתחררו אדי המים נפסקה גם הרתיחה? 
 
כמובן שלא!
 
למה?
 
כי שחרור הקיטור ישחרר רק את הלחץ של אדי המים שנוצרו מתוך הרתיחה ולא ישנה את הרתיחה עצמה!
 
ומה אנו מבינים מזה?
 
שלחיות במצב של רתיחה ואז לשחרר ולשחרר לא באמת ישחרר אותנו או את הרתיחה, אלא ישחרר רק את מה שאנחנו מרגישים כשאנו נמצאים במצב של רתיחה. 
 
אנשים רבים אומרים לי - "את לא מכירה אותי, אני בנאדם עצבני זה באופי/בגנים שלי", כשבעצם אין אדם שהוא עצבני או רותח במהותו, אלא רק כשהוא לא חי בהתאם למהותו. 
בואו נבין, 
 
ממה נוצר מצב הרתיחה באדם?
 
מצב רתיחה באדם, מצב של עצבים רופפים, או כל דרך אחרת שתקראו לזה, נוצר ממצב אחד והוא - כשאדם חי בפועל בפער גדול מאוד בין מי שהוא בתוכו (חופשי, יצירתי וכו') לבין האופן והמידה שהוא חי ומביא את עצמו בפועל (ממוקד, מחושב, בשליטה וכו').
 
ואז, ככל שמי שאני בפועל חי, מבלי לשים לב, באופן עצור את עצמי ולא מבטא את מי שאני באמת - אני מרגיש שאני כל הזמן מושתק וכל הזמן נעלם, ושהעולם מוחץ אותי ודורך עלי, ואז כל משהו הכי קטן בעולם יעורר את הרגשת הקטנות, הנעלמות, המושתקות וכו'. 
 
מכך נבין את הסיבה לכך שלא משנה עד כמה שחררנו אל העולם את מה שאנו מרגישים - לא הצלחנו באמת להרגיש את תחושת השחרור לה ציפינו כל כך! 
 
כעת נבין שכדי שלא תהיה רתיחה לשחרר באמצעות שחרור הקיטור - נרצה לחיות באופן מבטא יותר וחי יותר את עצמנו בחיי היום יום שלנו וכך לא נרגיש מרוסנים, מסורסים, נעלמים וכך לא תיווצר רתיחה שתיצור את הקיטור שתיצור את שחרור הקיטור שתיצור את שחרור הזעם. 
 
ב-NYE, במקום לשחרר את מה שאנחנו מרגישים, את הרגשות שנוצרו ממצב שבו אנו לא מספיק חיים את עצמנו או ב-חירות עצמית, נשתחרר מלנסות להיות מי שאנו מנסים להיות ופשוט נתחיל להיות!
 
ככל שנחיה את מי שאנחנו, את היצירתי/ת, את הסקרן/נית, את הקצב שלנו, את הנביעה שלנו וכו' - לא יהיו רגשות לא נעימים לשחרר! 
 
איך עושים את זה? 
 
אני ומחברי שיטת NYE - מומחים בכך ויותר מנשמח לעזור לכם בזה! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת