../../Up/ARTICLES/b_C_3nd38bur.png

סיפור מקרה - רק ניסיתי להגן על עצמי

באה אלי מישהי ששיתפה שהיא הרגישה שכל מיני אנשים במהלך החיים שלה גרמו לה להרגיש שהיא לא מספיק טובה ולא מספיק שווה. 
 
עוד סיפרה שבאיזשהו שלב בחיים נמאס לה מאנשים והחליטה להתרחק ולהתבודד כדי לא להרגיש את תחושות לא נעימות אלו. הרגישה שלא יכולה לסמוך על אף אחד ושעדיף שהיא תבחר למי להתחבר, כמה ומתי. 
 
לימים הבינה שהיא יכולה לסמוך "רק על עצמה".
 
כשהיא סיפרה לי את זה כל כך נזכרתי בזמנים שחייתי מתוך שמירה והגנה עצמית, כך לפחות חשבתי, שבהם חייתי על המשמר כדי שאף אחד לא יפגע בי, כדי שאף אחד לא יגרום לי להרגיש קטנה, להרגיש לא מספיק טובה, להרגיש פחותת ערך ומה לא! 
 
הפכתי להיות ממש עורכת הדין שלי! זו ששומרת על זכויותי! ששומרת על כך שיעשה עמי צדק! עשיתי הכל כדי שיחשבו שאני חזקה! שאני לא צריכה אף אחד! ולא תלויה באף אחד!

כשבעצם - לימים הבנתי ששנים חייתי כמפוחדת, כסגורה ומסוגרת! 
 
כן, לכולם נראיתי הכי פתוחה, אבל בעצם - תמיד חייתי בתוך החומות ששמתי מסביבי! 
 
התבוננתי באותה אישה שהגיעה אלי, חבוטה מהעולם, וכל כך הבנתי אותה, ושמחתי שיש לי את היכולת לפקוח את עיניה להבנה שמעולם לא נחשפה אליה בעבר וכעת תאיר את עיניה לגבי עצמה ולגבי עולמה!
 
ביקשתי ראשית לעשות עליה הדגמה קטנה. היא הסכימה. 
 
שאלתי אותה: "אם אלחץ חזק על רגליך- יכאב לך?". 
 
היא ענתה לי: "אם תלחצי חזק אז כן".
 
לחצתי חזק חזק ושאלתי: "כואב?", היא ענתה לי: "האמת שלא, אני מרגישה שאת לוחצת אבל זה לא כואב".
 
"אני לוחצת חזק שאלתי (והיד שלי ממש רעדה מהעוצמה שלחצתי)", היא אמרה לי: "כן", "ולא כואב לך שאלתי?", היא אמרה לי – לא. 
 
"כלומר עוצמת הכאב שאת חווה היא לא בהתאם לעוצמה שבה אני לוחצת?" שאלתי.

"מסתבר שלא" ענתה (עם חיוך מובך). 
 
"ואם אלחץ לך כעת על השכם?" (בעודי עושה את זה), "כן" אמרה, "זה כואב".

"איפה לחצתי חזק יותר?" שאלתי, "כאן" אמרה והצביעה על רגלה, "ואיפה כאב לך יותר?" שאלתי, "כאן" והצביעה על שכמה. 
 
"כעת אציג בפניך שאלה" 
 
"האם אני יצרתי בך את הכאב שהרגשת? או עוררתי כאב במקום שהוא מכווץ מראש?" שאלתי. 
 
"כן, אני מבינה שלא את יצרת את הכאב, אלא הוא כאב קודם, וכשלחצת על המקום זה כאב ופה לא (כמצביעה על רגלה)".
 
"ולמה כאן לא כאב?" שאלתי, "כי כאן (בהצבעה על רגלה) לא כואב לי. 
 
"בדיוק כך" אמרתי.
 
ומה זה בא לספר לנו?
 
שהעולם לא יכל ליצור בנו כאב אלא רק לעורר כאב קיים, הוא לא יכל ליצור בנו הרגשה אלא רק לעורר הרגשה קיימת. 
 
לכן , שיטת NYE עוסקת באיתור המקור האחד של מה שיצר את ההרגשות בנו מראש ואז כל ההרגשות שמתעוררות דרך עולמנו החיצוני - משתנות כאחת! 
 
ואז:
 • פתאום הוא מרגיש שהוא משוחרר יותר, בטוח יותר!
   
 • פתאום אין לו צורך להגן על עצמו אלא מבטא את עצמו!
   
 • פתאום הוא לא מבין למה הוא הרגיש את מה שהוא הרגיש ולמה הוא פירש ותרגם את הסיטואציות של חייו ואת האנשים שבחייו כפי שעשה בעבר. 

בשיטת NYE אנו מצליחים לטפל דרך המקור האחד שבאדם - את כל אשר חווה האדם בו ובחייו - כאחד! 
 
ואין שחרור וכיף גדול מזה! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_3nd38bur.png

סיפור מקרה - רק ניסיתי להגן על עצמי

באה אלי מישהי ששיתפה שהיא הרגישה שכל מיני אנשים במהלך החיים שלה גרמו לה להרגיש שהיא לא מספיק טובה ולא מספיק שווה. 
 
עוד סיפרה שבאיזשהו שלב בחיים נמאס לה מאנשים והחליטה להתרחק ולהתבודד כדי לא להרגיש את תחושות לא נעימות אלו. הרגישה שלא יכולה לסמוך על אף אחד ושעדיף שהיא תבחר למי להתחבר, כמה ומתי. 
 
לימים הבינה שהיא יכולה לסמוך "רק על עצמה".
 
כשהיא סיפרה לי את זה כל כך נזכרתי בזמנים שחייתי מתוך שמירה והגנה עצמית, כך לפחות חשבתי, שבהם חייתי על המשמר כדי שאף אחד לא יפגע בי, כדי שאף אחד לא יגרום לי להרגיש קטנה, להרגיש לא מספיק טובה, להרגיש פחותת ערך ומה לא! 
 
הפכתי להיות ממש עורכת הדין שלי! זו ששומרת על זכויותי! ששומרת על כך שיעשה עמי צדק! עשיתי הכל כדי שיחשבו שאני חזקה! שאני לא צריכה אף אחד! ולא תלויה באף אחד!

כשבעצם - לימים הבנתי ששנים חייתי כמפוחדת, כסגורה ומסוגרת! 
 
כן, לכולם נראיתי הכי פתוחה, אבל בעצם - תמיד חייתי בתוך החומות ששמתי מסביבי! 
 
התבוננתי באותה אישה שהגיעה אלי, חבוטה מהעולם, וכל כך הבנתי אותה, ושמחתי שיש לי את היכולת לפקוח את עיניה להבנה שמעולם לא נחשפה אליה בעבר וכעת תאיר את עיניה לגבי עצמה ולגבי עולמה!
 
ביקשתי ראשית לעשות עליה הדגמה קטנה. היא הסכימה. 
 
שאלתי אותה: "אם אלחץ חזק על רגליך- יכאב לך?". 
 
היא ענתה לי: "אם תלחצי חזק אז כן".
 
לחצתי חזק חזק ושאלתי: "כואב?", היא ענתה לי: "האמת שלא, אני מרגישה שאת לוחצת אבל זה לא כואב".
 
"אני לוחצת חזק שאלתי (והיד שלי ממש רעדה מהעוצמה שלחצתי)", היא אמרה לי: "כן", "ולא כואב לך שאלתי?", היא אמרה לי – לא. 
 
"כלומר עוצמת הכאב שאת חווה היא לא בהתאם לעוצמה שבה אני לוחצת?" שאלתי.

"מסתבר שלא" ענתה (עם חיוך מובך). 
 
"ואם אלחץ לך כעת על השכם?" (בעודי עושה את זה), "כן" אמרה, "זה כואב".

"איפה לחצתי חזק יותר?" שאלתי, "כאן" אמרה והצביעה על רגלה, "ואיפה כאב לך יותר?" שאלתי, "כאן" והצביעה על שכמה. 
 
"כעת אציג בפניך שאלה" 
 
"האם אני יצרתי בך את הכאב שהרגשת? או עוררתי כאב במקום שהוא מכווץ מראש?" שאלתי. 
 
"כן, אני מבינה שלא את יצרת את הכאב, אלא הוא כאב קודם, וכשלחצת על המקום זה כאב ופה לא (כמצביעה על רגלה)".
 
"ולמה כאן לא כאב?" שאלתי, "כי כאן (בהצבעה על רגלה) לא כואב לי. 
 
"בדיוק כך" אמרתי.
 
ומה זה בא לספר לנו?
 
שהעולם לא יכל ליצור בנו כאב אלא רק לעורר כאב קיים, הוא לא יכל ליצור בנו הרגשה אלא רק לעורר הרגשה קיימת. 
 
לכן , שיטת NYE עוסקת באיתור המקור האחד של מה שיצר את ההרגשות בנו מראש ואז כל ההרגשות שמתעוררות דרך עולמנו החיצוני - משתנות כאחת! 
 
ואז:
 • פתאום הוא מרגיש שהוא משוחרר יותר, בטוח יותר!
   
 • פתאום אין לו צורך להגן על עצמו אלא מבטא את עצמו!
   
 • פתאום הוא לא מבין למה הוא הרגיש את מה שהוא הרגיש ולמה הוא פירש ותרגם את הסיטואציות של חייו ואת האנשים שבחייו כפי שעשה בעבר. 

בשיטת NYE אנו מצליחים לטפל דרך המקור האחד שבאדם - את כל אשר חווה האדם בו ובחייו - כאחד! 
 
ואין שחרור וכיף גדול מזה! 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת