../../Up/ARTICLES/b_C_4okodhjj.jpg

סליחה, מה הדרך לצאת ממצרים?

פעמים רבות אני נשאלת - איך אדם באמת יכול לצאת לחופשי?
 
לחיות כחופשי?

ואם נשאל את השאלה ברוח החג - איך אדם יכול לצאת ממצרים? 
 
לכן אשמח, לכבוד החג, לענות על השאלה דרך סיפור יציאת מצרים.
 
דמיינו לרגע, אלפי שנים אחורה בזמן, שאתם נמנים עם האנשים שהוזמנו לצאת ממצרים, לעזוב את הבית היחיד שהם מכירים ולצאת אל הלא נודע...


איך זה מרגיש?

מפחיד, לא?

ההזמנה לצאת מארץ מצרים היא ההזמנה להישאר ללא בית.
 
ההזמנה היא לצאת ממקום מוכר למקום לא מוכר.
 
הרי מה שמפחיד אותנו בשינוי הוא שגם אם המצב העכשווי הוא ממש לא משהו, כיצד נוכל לאזור אומץ לצאת לתור אחר? פיתרון אחר? בית אחר? חיים אחרים?
 
חיים אחרים בהם אנו לא יודעים איך נרגיש...
 
ההזמנה לצאת ממצרים, משחררת ככל שתהיה, היא הזמנה נפלאה ברעיון, אבל מפחידה ומרתיעה לביצוע.
 
קשה לרבים מאיתנו לעזוב את המוכר ולחיות בגילוי של מה שאנו עדיין לא מכירים.
 
ומה אם ההזמנה הייתה לא רק לצאת ממצרים, אלא גם להיכנס לארץ חדשה, לארץ המובטחת? האם יש כאן סיכוי גדול יותר לתחושת ביטחון ואפילו לתחושת התלהבות?
 
מה הסיבה?

הסיבה היא שכאן אנו לא רק עוזבים את החיים הקודמים כדי לחפש חיים חדשים, אלא אנו בוחרים באפשרות ברורה עבורנו.
 
ברור שלכל אחד מאיתנו יהיה קל יותר לעבור למצב טוב יותר מאשר רק לעבור ממצב פחות טוב למצב לא ידוע... 
 
יותר קל לנו לעבור למצב ידוע, גם אם הוא עדיין לא מוכר. ולמרות זאת, גם כך אולי לא יהיה לנו קל...
 
למה?

כי המצב החדש יהיה מוכר לנו בהיגיון שלנו, אך לא בתחושה שלנו... ועד שלא נדע איך נרגיש במקום החדש,  עדיין נחשוש מהמעבר. 
 
ועכשיו, בואו נשפר עוד יותר את ההצעה, ונכיר בעיני רוחנו ובתחושתנו את הארץ המובטחת מבלי שנצטרך בכלל לצאת ממצרים או לעזוב את הבית הנוכחי.
 
איך נשמעת כעת ההצעה?

איך תרגישו אם בתהליך של שינוי תוכלו לבחור במעבר לארץ החדשה רק אחרי שתכירו אותה ולחוש איך אתם מרגישים בה תוך כדי שאתם עדיין נמצאים בביתנו הנוכחי? 
 
בטוח יותר? הרבה יותר? 
 
מצויין! 
 
ואחרי שתכירו את הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, מלאה בכל הטוב שלעולם יש להציע, האם תרצו להמשיך לחיות בארץ מצרים, ולחיות חיי עבדות?

האם עדיין תרצו להמשיך לחיות חיים שבהתאם למה ש"צריך", למה ש"חייב" ולא בהתאם למי שאנחנו?
 
או שתבחרו לצאת לארץ החדשה שם תחוו ותחיו בחירות? 
 
חשבו כמה קל יותר יהיה עבור כל אחד מאיתנו לבחור את החיים העתידיים שלנו אחרי שנרגיש איך הדבר מרגיש. 
 
אם נוכל להכיר את המצב החדש עוד בטרם עברנו אליו, אז כל הפחדים והקשיים שאנו חווים במצב של שינוי פשוט לא יהיו עוד קיימים...  
 
החירות שלנו מתחילה מאיתנו, לא כשאנו חיים בהתאם למציאות חיינו, לזוגיות שלנו, למשפחה שלנו, לקריירה שלנו, אלא כשאנו חיים בהתאם לעצמנו בכל אלו. כשנחיה בהתאם לעצמנו ונחיה בחופשיות רבה יותר, נגלה מציאות חיים שלמה יותר באופן טבעי.
 
אני מאחלת לכולנו לצאת ממצרים אל עבר הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, ולחיות חיי חירות אמיתיים.
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_4okodhjj.jpg

סליחה, מה הדרך לצאת ממצרים?

פעמים רבות אני נשאלת - איך אדם באמת יכול לצאת לחופשי?
 
לחיות כחופשי?

ואם נשאל את השאלה ברוח החג - איך אדם יכול לצאת ממצרים? 
 
לכן אשמח, לכבוד החג, לענות על השאלה דרך סיפור יציאת מצרים.
 
דמיינו לרגע, אלפי שנים אחורה בזמן, שאתם נמנים עם האנשים שהוזמנו לצאת ממצרים, לעזוב את הבית היחיד שהם מכירים ולצאת אל הלא נודע...


איך זה מרגיש?

מפחיד, לא?

ההזמנה לצאת מארץ מצרים היא ההזמנה להישאר ללא בית.
 
ההזמנה היא לצאת ממקום מוכר למקום לא מוכר.
 
הרי מה שמפחיד אותנו בשינוי הוא שגם אם המצב העכשווי הוא ממש לא משהו, כיצד נוכל לאזור אומץ לצאת לתור אחר? פיתרון אחר? בית אחר? חיים אחרים?
 
חיים אחרים בהם אנו לא יודעים איך נרגיש...
 
ההזמנה לצאת ממצרים, משחררת ככל שתהיה, היא הזמנה נפלאה ברעיון, אבל מפחידה ומרתיעה לביצוע.
 
קשה לרבים מאיתנו לעזוב את המוכר ולחיות בגילוי של מה שאנו עדיין לא מכירים.
 
ומה אם ההזמנה הייתה לא רק לצאת ממצרים, אלא גם להיכנס לארץ חדשה, לארץ המובטחת? האם יש כאן סיכוי גדול יותר לתחושת ביטחון ואפילו לתחושת התלהבות?
 
מה הסיבה?

הסיבה היא שכאן אנו לא רק עוזבים את החיים הקודמים כדי לחפש חיים חדשים, אלא אנו בוחרים באפשרות ברורה עבורנו.
 
ברור שלכל אחד מאיתנו יהיה קל יותר לעבור למצב טוב יותר מאשר רק לעבור ממצב פחות טוב למצב לא ידוע... 
 
יותר קל לנו לעבור למצב ידוע, גם אם הוא עדיין לא מוכר. ולמרות זאת, גם כך אולי לא יהיה לנו קל...
 
למה?

כי המצב החדש יהיה מוכר לנו בהיגיון שלנו, אך לא בתחושה שלנו... ועד שלא נדע איך נרגיש במקום החדש,  עדיין נחשוש מהמעבר. 
 
ועכשיו, בואו נשפר עוד יותר את ההצעה, ונכיר בעיני רוחנו ובתחושתנו את הארץ המובטחת מבלי שנצטרך בכלל לצאת ממצרים או לעזוב את הבית הנוכחי.
 
איך נשמעת כעת ההצעה?

איך תרגישו אם בתהליך של שינוי תוכלו לבחור במעבר לארץ החדשה רק אחרי שתכירו אותה ולחוש איך אתם מרגישים בה תוך כדי שאתם עדיין נמצאים בביתנו הנוכחי? 
 
בטוח יותר? הרבה יותר? 
 
מצויין! 
 
ואחרי שתכירו את הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, מלאה בכל הטוב שלעולם יש להציע, האם תרצו להמשיך לחיות בארץ מצרים, ולחיות חיי עבדות?

האם עדיין תרצו להמשיך לחיות חיים שבהתאם למה ש"צריך", למה ש"חייב" ולא בהתאם למי שאנחנו?
 
או שתבחרו לצאת לארץ החדשה שם תחוו ותחיו בחירות? 
 
חשבו כמה קל יותר יהיה עבור כל אחד מאיתנו לבחור את החיים העתידיים שלנו אחרי שנרגיש איך הדבר מרגיש. 
 
אם נוכל להכיר את המצב החדש עוד בטרם עברנו אליו, אז כל הפחדים והקשיים שאנו חווים במצב של שינוי פשוט לא יהיו עוד קיימים...  
 
החירות שלנו מתחילה מאיתנו, לא כשאנו חיים בהתאם למציאות חיינו, לזוגיות שלנו, למשפחה שלנו, לקריירה שלנו, אלא כשאנו חיים בהתאם לעצמנו בכל אלו. כשנחיה בהתאם לעצמנו ונחיה בחופשיות רבה יותר, נגלה מציאות חיים שלמה יותר באופן טבעי.
 
אני מאחלת לכולנו לצאת ממצרים אל עבר הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, ולחיות חיי חירות אמיתיים.
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת