../../Up/ARTICLES/b_C_2hc7nq9q.png

סיפור מקרה - זוגיות

הגיעו אלי זוג:
 
 • הוא חי באופן כזה שמאוד חשוב לו להצליח ולהשיג מטרות כדי להרגיש שהוא שווה!
   
 • היא חיה באופן כזה שחשוב לה מאוד להיות בחיבור עם העולם, ולכן מאוד מכילה את העולם כמעט ללא תנאי.
 
זוג כזה לדוגמא - יתקשה להשאר ביחד. למה?
 
כי הוא לא יצליח להתאהב בה!
 
כשאדם חי את חייו מתוך התמקדות בהגשמת המטרות שלו הוא לרוב חי בשליטה עצמית גבוהה.
 
במצב זה האדם חי מאוד את המודעות שלו ופחות את עצמו מה שיוצר מצב שהאדם פחות מצליח להרגיש הרגשות ויותר חי את מה שהוא יודע.
 
אדם כזה לא חש אהבה אבל יודע שהוא אוהב אותה כי היא באמת טובה אליו ומספקת לו את כל מה שאין בו.
 
מצד שני - היא קלה לו, הוא לא צריך להשיג שום דבר, כל דבר שהוא רוצה היא אומרת "אמן".
 
היא, מצידה, עושה הכל כדי שישאר איתה. כי החיבור שלו עם העולם החיצוני הוא בסיס הבסיסים שלה, מבלי להבין כלל שדווקא העובדה שהיא לא חיה את עצמה ואת מה שחשוב לה - רק גורם לה לאבד אותו ורק גורם לו לאבד בה עניין.
 
אז מה אני מציעה?
 

תחיו יותר את עצמכם גם עם האנשים שמאוד חשוב לכם שישארו שלכם!
 
נכון, אני יודעת שאתם חוששים שאם תהיו אתם אז לא תצליחו להחזיק את הקשר אם אהוב/ת לבכם!
 
אבל המציאות שלכם מוכיחה שבכל פעם שחייתם את בן/בת זוגכם או את הזוגיות- רק איבדתם אתכם ואותה.
 
הנוסחא היא כזו:
 
 • אני + אני = אנחנו.

  אם אין אני - אין אנחנו.

   


אם תסתכלו סביבכם תראו שרק כשאנשים התחילו באמת להיות יותר בביטוי עצמי אמיתי במערכת זוגית פתאום התחילו להעריך אותם באמת, ולא רק את מה שהם עושים!
 
אני יודעת שזה מפחיד - אבל זה הדבר היחיד שיצליח לחבר אתכם לעצמכם ולעולמכם!
 
אם תרצו, אנו מחברי NYE, יותר מנוכל לעזור לכם בזה ולהרוויח גם את עצמכם וגם את אהוב/ת ליבכם! 


 

שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_2hc7nq9q.png

סיפור מקרה - זוגיות

הגיעו אלי זוג:
 
 • הוא חי באופן כזה שמאוד חשוב לו להצליח ולהשיג מטרות כדי להרגיש שהוא שווה!
   
 • היא חיה באופן כזה שחשוב לה מאוד להיות בחיבור עם העולם, ולכן מאוד מכילה את העולם כמעט ללא תנאי.
 
זוג כזה לדוגמא - יתקשה להשאר ביחד. למה?
 
כי הוא לא יצליח להתאהב בה!
 
כשאדם חי את חייו מתוך התמקדות בהגשמת המטרות שלו הוא לרוב חי בשליטה עצמית גבוהה.
 
במצב זה האדם חי מאוד את המודעות שלו ופחות את עצמו מה שיוצר מצב שהאדם פחות מצליח להרגיש הרגשות ויותר חי את מה שהוא יודע.
 
אדם כזה לא חש אהבה אבל יודע שהוא אוהב אותה כי היא באמת טובה אליו ומספקת לו את כל מה שאין בו.
 
מצד שני - היא קלה לו, הוא לא צריך להשיג שום דבר, כל דבר שהוא רוצה היא אומרת "אמן".
 
היא, מצידה, עושה הכל כדי שישאר איתה. כי החיבור שלו עם העולם החיצוני הוא בסיס הבסיסים שלה, מבלי להבין כלל שדווקא העובדה שהיא לא חיה את עצמה ואת מה שחשוב לה - רק גורם לה לאבד אותו ורק גורם לו לאבד בה עניין.
 
אז מה אני מציעה?
 

תחיו יותר את עצמכם גם עם האנשים שמאוד חשוב לכם שישארו שלכם!
 
נכון, אני יודעת שאתם חוששים שאם תהיו אתם אז לא תצליחו להחזיק את הקשר אם אהוב/ת לבכם!
 
אבל המציאות שלכם מוכיחה שבכל פעם שחייתם את בן/בת זוגכם או את הזוגיות- רק איבדתם אתכם ואותה.
 
הנוסחא היא כזו:
 
 • אני + אני = אנחנו.

  אם אין אני - אין אנחנו.

   


אם תסתכלו סביבכם תראו שרק כשאנשים התחילו באמת להיות יותר בביטוי עצמי אמיתי במערכת זוגית פתאום התחילו להעריך אותם באמת, ולא רק את מה שהם עושים!
 
אני יודעת שזה מפחיד - אבל זה הדבר היחיד שיצליח לחבר אתכם לעצמכם ולעולמכם!
 
אם תרצו, אנו מחברי NYE, יותר מנוכל לעזור לכם בזה ולהרוויח גם את עצמכם וגם את אהוב/ת ליבכם! 


 

שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת