../../Up/ARTICLES/b_C_s59jkpms.jpg

סוד האדם השלם

לאורך שנות עבודתי עם מאות אנשים בקליניקה, ביקשתי להבין מהו מקור החסר אותם חווים אנשים רבים!

התקשתי להאמין כי האדם הוא אכן קורבן של עולמו!

התקשתי להאמין כי אנו חיים במצב בלתי הפיך שניתן רק לראות איך להקל על המצב מבלי באמת יכולת לשנות המצב.

התקשתי להאמין שכדי לטפל באדם שלם צריך לחזור לאירועי חיים שלמים.... ולמערכות היחסים שחווה לאורך חייו...

התקשתי להאמין שכדי לטפל באדם אחד צריך לטפל בכל כך הרבה דברים!

ויותר מכל- התקשתי להאמין שהאדם שהוא פלא בריאה בפני עצמו! צריך להיות מתוקן ומושלם בדרך כל כך מסורבלת! 

הרגשתי שזה לא יכול להיות... הרגשתי שזה לא נכון!

הרגשתי שיש משהו מעבר שטרם פיצחנו, ושהעובדה שאין בידינו הפיתרון לא אומר שאין תשובה שלמה שתסביר את האדם ואת כל אשר הוא חווה בצורה ברורה והגיונית!

לימים, לשמחתי, גיליתי שתחושותיי צדקו!

פתאום הצלחתי לראות איך מרוב כל כך הרבה דברים שחווה האדם- אמונות, מחשבות, זכרונות, פחדים, חרדות, טראומות, אובססיות, מערכות יחסים, עבר, הווה, עתיד- שכחנו שהמכנה המשותף של כל אלה הוא האדם עצמו, ולכן ברור שכשניסינו לטפל בכל אלה ישירות ולא באדם- לא הצלחנו לפתור את הבעיה לאורך זמן אלא רק את הביטוי של הבעיה באופן זמני!  

הבנתי- הפיתרון נמצא באדם!

מרכיביו של האדם- הפיזי והאנרגטי- לא ניזוקו לאורך השנים, אלא רק נוצרה דמות בהכרתו של האדם, אותה הגדיר כ"אני עצמי" כשלמעשה- כאן התחיל כל הבלאגן.

האדם לא הכיר את עצמו באופן אובייקטיבי, אלא הכיר אותו על פי התגובה שלו אל עולמו, ועל פי המידה בה חי את עצמו בעולמו!

במצב זה ככל שאדם חי דמות אותה הגדיר כ"אני" לא יכל לחיות את מצבו הטבעי, כי חי הגדרה!

במצב זה הבנתי שכדי לשנות את מצבו השלם של האדם בכללותו, עלי לעשות דבר אחד בלבד, והוא- לגלות לאדם מי הוא בדמותו הטבעית.

 כשגיליתי את הדרך הייחודית והנדירה והטבעית לעשות את זה בדיוק – וראיתי עוד אדם ועוד אדם ועוד עשרות ועוד מאות אנשים שהתחילו לחיות חיים שלמים- דרך חיבור אחד בלבד- והוא חיבור בין מרכיביהם השלמים- גיליתי את סוד האדם השלם! 


להגיגים בנושא לחצו כאן
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_s59jkpms.jpg

סוד האדם השלם

לאורך שנות עבודתי עם מאות אנשים בקליניקה, ביקשתי להבין מהו מקור החסר אותם חווים אנשים רבים!

התקשתי להאמין כי האדם הוא אכן קורבן של עולמו!

התקשתי להאמין כי אנו חיים במצב בלתי הפיך שניתן רק לראות איך להקל על המצב מבלי באמת יכולת לשנות המצב.

התקשתי להאמין שכדי לטפל באדם שלם צריך לחזור לאירועי חיים שלמים.... ולמערכות היחסים שחווה לאורך חייו...

התקשתי להאמין שכדי לטפל באדם אחד צריך לטפל בכל כך הרבה דברים!

ויותר מכל- התקשתי להאמין שהאדם שהוא פלא בריאה בפני עצמו! צריך להיות מתוקן ומושלם בדרך כל כך מסורבלת! 

הרגשתי שזה לא יכול להיות... הרגשתי שזה לא נכון!

הרגשתי שיש משהו מעבר שטרם פיצחנו, ושהעובדה שאין בידינו הפיתרון לא אומר שאין תשובה שלמה שתסביר את האדם ואת כל אשר הוא חווה בצורה ברורה והגיונית!

לימים, לשמחתי, גיליתי שתחושותיי צדקו!

פתאום הצלחתי לראות איך מרוב כל כך הרבה דברים שחווה האדם- אמונות, מחשבות, זכרונות, פחדים, חרדות, טראומות, אובססיות, מערכות יחסים, עבר, הווה, עתיד- שכחנו שהמכנה המשותף של כל אלה הוא האדם עצמו, ולכן ברור שכשניסינו לטפל בכל אלה ישירות ולא באדם- לא הצלחנו לפתור את הבעיה לאורך זמן אלא רק את הביטוי של הבעיה באופן זמני!  

הבנתי- הפיתרון נמצא באדם!

מרכיביו של האדם- הפיזי והאנרגטי- לא ניזוקו לאורך השנים, אלא רק נוצרה דמות בהכרתו של האדם, אותה הגדיר כ"אני עצמי" כשלמעשה- כאן התחיל כל הבלאגן.

האדם לא הכיר את עצמו באופן אובייקטיבי, אלא הכיר אותו על פי התגובה שלו אל עולמו, ועל פי המידה בה חי את עצמו בעולמו!

במצב זה ככל שאדם חי דמות אותה הגדיר כ"אני" לא יכל לחיות את מצבו הטבעי, כי חי הגדרה!

במצב זה הבנתי שכדי לשנות את מצבו השלם של האדם בכללותו, עלי לעשות דבר אחד בלבד, והוא- לגלות לאדם מי הוא בדמותו הטבעית.

 כשגיליתי את הדרך הייחודית והנדירה והטבעית לעשות את זה בדיוק – וראיתי עוד אדם ועוד אדם ועוד עשרות ועוד מאות אנשים שהתחילו לחיות חיים שלמים- דרך חיבור אחד בלבד- והוא חיבור בין מרכיביהם השלמים- גיליתי את סוד האדם השלם! 


להגיגים בנושא לחצו כאן
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת