../../Up/ARTICLES/b_C_5v5huibk.jpg

צבעי הסוואה

אני שואלת לפעמים בהרצאות: "מה הצבע של הטלפון שלי?"
 
רבים עונים תשובה על פי הכיסוי של הטלפון שלי, מבלי לבקש ממני להוריד את הכיסוי כדי לראות את הטלפון עצמו. כך בדיוק, אבל בדיוק, הורגלנו גם אנחנו לחיות:
 
אנו רגילים שכל אחד חי במסכה זו או אחרת, ומנסה לחיות בהתאם לאותה מסכה או תחפושת המכסה אותו.
 
באיזשהו שלב מרוב שהצלחנו לחיות כל כך טוב את התחפושת - שכחנו שזה לא מי שאנחנו באמת... ושהאנשים שבחיינו לרוב אף הם לא באמת מי שהם! ושבאמת - בכל הדבר הזה - אין ממש אמת!
 
השכחה הזו היא גם הסיבה שלא זכרנו שזו הסיבה שאנו לא מרגישים טוב עם עצמנו כי אנחנו לא באמת עצמנו!
 
איך יכולנו להרגיש טוב עם עצמנו כשבפועל אנו חיים בהסתרה עצמית מתמדת?
 
ברור שכל הזמן יעניין אותנו לדעת מה חושבים עלינו ואיך אנשים רואים אותנו, לא כי יש לנו חוסר ביטחון, אלא בגלל שמשהו בתוכנו תוהה האם הם רואים את התחפושת או שמא אולי הם קולטים באמת אותנו מעבר לדמות אותה אנו מציגים.
 
כעת נבין שכפי שלא ניתן לדעת את הצבע של הטלפון כשהוא עם כיסוי, כך גם לא ניתן לדעת את צבעו של האדם כשהוא עם כיסוי.
 
ככל שאנו מנסים להיות עוד ועוד הגדרות אנו שמים עוד ועוד מסכות וכך לא ממש מצליחים להיות או להראות.
 
כל חיינו אנחנו מתחפשים למה שאנחנו לא, זה הזמן להתפשט למה שאנחנו כן...
 

מחברי NYE ישמחו לעזור לכם בדיוק בזה!
 
תרשו לי להבטיח לכם דבר אחד - שכשתגלו איך זה מרגיש תאמרו: "איפה היית כל החיים שלי? איפה הייתי כל החיים שלי?" כי פתאום תגלו שבתוככם יש את כל מה שאי פעם רציתם להיות! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_5v5huibk.jpg

צבעי הסוואה

אני שואלת לפעמים בהרצאות: "מה הצבע של הטלפון שלי?"
 
רבים עונים תשובה על פי הכיסוי של הטלפון שלי, מבלי לבקש ממני להוריד את הכיסוי כדי לראות את הטלפון עצמו. כך בדיוק, אבל בדיוק, הורגלנו גם אנחנו לחיות:
 
אנו רגילים שכל אחד חי במסכה זו או אחרת, ומנסה לחיות בהתאם לאותה מסכה או תחפושת המכסה אותו.
 
באיזשהו שלב מרוב שהצלחנו לחיות כל כך טוב את התחפושת - שכחנו שזה לא מי שאנחנו באמת... ושהאנשים שבחיינו לרוב אף הם לא באמת מי שהם! ושבאמת - בכל הדבר הזה - אין ממש אמת!
 
השכחה הזו היא גם הסיבה שלא זכרנו שזו הסיבה שאנו לא מרגישים טוב עם עצמנו כי אנחנו לא באמת עצמנו!
 
איך יכולנו להרגיש טוב עם עצמנו כשבפועל אנו חיים בהסתרה עצמית מתמדת?
 
ברור שכל הזמן יעניין אותנו לדעת מה חושבים עלינו ואיך אנשים רואים אותנו, לא כי יש לנו חוסר ביטחון, אלא בגלל שמשהו בתוכנו תוהה האם הם רואים את התחפושת או שמא אולי הם קולטים באמת אותנו מעבר לדמות אותה אנו מציגים.
 
כעת נבין שכפי שלא ניתן לדעת את הצבע של הטלפון כשהוא עם כיסוי, כך גם לא ניתן לדעת את צבעו של האדם כשהוא עם כיסוי.
 
ככל שאנו מנסים להיות עוד ועוד הגדרות אנו שמים עוד ועוד מסכות וכך לא ממש מצליחים להיות או להראות.
 
כל חיינו אנחנו מתחפשים למה שאנחנו לא, זה הזמן להתפשט למה שאנחנו כן...
 

מחברי NYE ישמחו לעזור לכם בדיוק בזה!
 
תרשו לי להבטיח לכם דבר אחד - שכשתגלו איך זה מרגיש תאמרו: "איפה היית כל החיים שלי? איפה הייתי כל החיים שלי?" כי פתאום תגלו שבתוככם יש את כל מה שאי פעם רציתם להיות! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת