../../Up/ARTICLES/b_C_44qwynj6.jpg

למה אני מרגיש חסר?

אנחנו, בני האדם, כמו כל דבר בעולם, וכמו האטום, מורכבים בבסיסנו ממרכיב פיזי וממרכיב אנרגטי, להם ניתן לקרוא אני (הפיזי) ועצמי (האנרגיה).
 
מצבנו הטבעי והשלם שלנו מתאפשר כשאנו חיים כפי שנבראנו לחיות, וזה - את עצמנו.
 
אז איפה מתחילה הבעיה? 
 
בשל היותנו בעלי תודעה, אנו, עם או מבלי לשים לב, יכולים לבחור אם ובאיזו מידה אנו חיים את עצמנו ולהחליט עד כמה לחיות בהתאם או בהתנגדות לחברה בה אנו חיים.
 
לעולם הצומח לעומת זאת אין תודעה ולכן חי באופן שלם את עצמו. 100% טבעי. עץ תפוזים לא יכול להגיד - היום אני אהיה עץ רימונים כי זה נראה לי מגניב יותר ויפה יותר. האדם לעומת זאת - יכול.
 
ופה בדיוק טמון שורש כל הבעיות שלנו! 
 
הנוסחה היא פשוטה - ככל שאנו חיים את עצמנו באופן חופשי וטבעי אנו מלאים יותר בעצמנו ובכל התחושות המתאפשרות דרך עצמנו - נוכחות עצמית, ביטחון עצמי, ערך עצמי, ביטוי עצמי, הגשמה עצמית וכל מה שמחובר אל העצמי.
 
לעומת זאת, כשאנו לא חיים בהתאם לעצמנו אלא לעולמנו החיצוני - אנו לא מצליחים להנות מתחושות אלו ומתחושת מלאות.
 
במצב זה, כשאנו חיים בהתאם למשהו או מישהו חיצוני ולא בהתאם לעצמנו - אנו מרגישים תחושת חסר.

במי?

בעצמנו.
 
כמה חסר? על פי המידה בה אנו חיים בהתאם לעולמנו החיצוני ובהתאם למה שאנו קבענו לעצמנו להיות, וכך, מבלי לשים לב, הפסקנו לחיות מצב טבעי והתחלנו לחיות בהתאם להגדרה חיצונית והפכנו לדמות ריקה בעצמה.
 
כמובן שאנו מנסים ללא הרף לתקן מצב זה ומנסים לעשות הכל כדי להשלים את החסר.
 
איך? דרך העשייה שלנו, דרך תפאורת החיים שלנו, דרך החברה בה אנו נמצאים ודרך התמלאות בעולמנו החיצוני בדרכים השונות.
 
וכאן ממשיכה הבעיה! 
 
כל עוד הסיבה לחוסר אותו חווינו דרך התחושות והרגשות שלנו הוא חוסר בחיות עצמנו - שום מציאות חיצונית ואף אדם אחר, אהוב ככל שיהיה, לא באמת יצליח למלא את החלל האינסופי הזה.
 
לא משנה כמה שנים ננסה להשלים את כל החוסרים אותם אנו חווים בתוכנו ובחיינו - אנחנו לא ממש נצליח. וגם אם הצלחנו להתמלא בעולמנו החיצוני - ומתמלאים ומתמלאים - אנו מרגישים מוצפים!
 
בניסיון לחזור להיות שלמים אנו מנסים להשלים את חוסר תחושת השלם בתמונת ותפאורת חיים מושלמת, שלא באמת מצליחות בנו תחושת מלאות וחיים... אנו מנסים לחזק את השליטה שלנו בחיים אך בכך אנו לא באמת מצליחים לחזק את תחושת הביטחון שלנו בעצמנו... אנו מנסים לחזק את תחושת השווי שלנו דרך נכסים וססטוס, שלא באמת מצליח להעלות את תחושת הערך העצמי שלנו ואת תחושת הדימוי העצמי שלנו.  
 
למה?
 
כי כשמקור החסר אותו אנו חווים הוא חסר ב-עצמי, שנוצר מכך שאנו חיים לא מספיק את עצמנו אלא יותר בהתאם למה שהוגדרנו להיות או התנגדנו להיות ובכך לא באמת מצליחים לגמרי להיות - שום עולם חיצוני, מושלם ככל שיהיה, לא יוכל להצליח להשלים את החוסר שלנו בעצמי האינסופי!
 
אז מה עושים?
 
כאן השיטה הייחודית של NYE נכנסת לתמונה.
 
אנו, המחברים בשיטת NYE, לא עוסקים בנסיונות להשלים את האדם החסר בעצמו, אלא חושפים בפניו את הדרך לחיות באופן שלם יותר את עצמו השלם.
 
ככל שהאדם מלא בעצמו חי את עצמו בעולם - מציאות חייו הופכת להיות מלאה בו! וכשהאדם חי את עצמו השלם לא חסר בו דבר!
 
ככל שהאדם מתמלא בעצמו ומתחיל לחיות את עצמו - הוא חוזר להיות שלם כפי שנברא לחיות.
 
אז מה הצעד הבא? 
 
בואו לקבל את עצמכם בחזרה וכך גם את חייכם השלמים שיוכלו להבנות כעת על בסיס יציב ושלם!

כך תוכלו לחיות בהתאם לעצמכם בעולם. כך תוכלו לחיות שלא מתוך נעלמות או התנגדות אלא מתוך הגשמה וחיות.
 
NYE יודעת לפתור את המצב השלם שלך דרך מקור אחד - והוא עצמך!
 
זה הבדל של חיים!
 
נשמח לעזור לכם להגיע לעצמכם ולחיים החדשים שלכם!
  
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_44qwynj6.jpg

למה אני מרגיש חסר?

אנחנו, בני האדם, כמו כל דבר בעולם, וכמו האטום, מורכבים בבסיסנו ממרכיב פיזי וממרכיב אנרגטי, להם ניתן לקרוא אני (הפיזי) ועצמי (האנרגיה).
 
מצבנו הטבעי והשלם שלנו מתאפשר כשאנו חיים כפי שנבראנו לחיות, וזה - את עצמנו.
 
אז איפה מתחילה הבעיה? 
 
בשל היותנו בעלי תודעה, אנו, עם או מבלי לשים לב, יכולים לבחור אם ובאיזו מידה אנו חיים את עצמנו ולהחליט עד כמה לחיות בהתאם או בהתנגדות לחברה בה אנו חיים.
 
לעולם הצומח לעומת זאת אין תודעה ולכן חי באופן שלם את עצמו. 100% טבעי. עץ תפוזים לא יכול להגיד - היום אני אהיה עץ רימונים כי זה נראה לי מגניב יותר ויפה יותר. האדם לעומת זאת - יכול.
 
ופה בדיוק טמון שורש כל הבעיות שלנו! 
 
הנוסחה היא פשוטה - ככל שאנו חיים את עצמנו באופן חופשי וטבעי אנו מלאים יותר בעצמנו ובכל התחושות המתאפשרות דרך עצמנו - נוכחות עצמית, ביטחון עצמי, ערך עצמי, ביטוי עצמי, הגשמה עצמית וכל מה שמחובר אל העצמי.
 
לעומת זאת, כשאנו לא חיים בהתאם לעצמנו אלא לעולמנו החיצוני - אנו לא מצליחים להנות מתחושות אלו ומתחושת מלאות.
 
במצב זה, כשאנו חיים בהתאם למשהו או מישהו חיצוני ולא בהתאם לעצמנו - אנו מרגישים תחושת חסר.

במי?

בעצמנו.
 
כמה חסר? על פי המידה בה אנו חיים בהתאם לעולמנו החיצוני ובהתאם למה שאנו קבענו לעצמנו להיות, וכך, מבלי לשים לב, הפסקנו לחיות מצב טבעי והתחלנו לחיות בהתאם להגדרה חיצונית והפכנו לדמות ריקה בעצמה.
 
כמובן שאנו מנסים ללא הרף לתקן מצב זה ומנסים לעשות הכל כדי להשלים את החסר.
 
איך? דרך העשייה שלנו, דרך תפאורת החיים שלנו, דרך החברה בה אנו נמצאים ודרך התמלאות בעולמנו החיצוני בדרכים השונות.
 
וכאן ממשיכה הבעיה! 
 
כל עוד הסיבה לחוסר אותו חווינו דרך התחושות והרגשות שלנו הוא חוסר בחיות עצמנו - שום מציאות חיצונית ואף אדם אחר, אהוב ככל שיהיה, לא באמת יצליח למלא את החלל האינסופי הזה.
 
לא משנה כמה שנים ננסה להשלים את כל החוסרים אותם אנו חווים בתוכנו ובחיינו - אנחנו לא ממש נצליח. וגם אם הצלחנו להתמלא בעולמנו החיצוני - ומתמלאים ומתמלאים - אנו מרגישים מוצפים!
 
בניסיון לחזור להיות שלמים אנו מנסים להשלים את חוסר תחושת השלם בתמונת ותפאורת חיים מושלמת, שלא באמת מצליחות בנו תחושת מלאות וחיים... אנו מנסים לחזק את השליטה שלנו בחיים אך בכך אנו לא באמת מצליחים לחזק את תחושת הביטחון שלנו בעצמנו... אנו מנסים לחזק את תחושת השווי שלנו דרך נכסים וססטוס, שלא באמת מצליח להעלות את תחושת הערך העצמי שלנו ואת תחושת הדימוי העצמי שלנו.  
 
למה?
 
כי כשמקור החסר אותו אנו חווים הוא חסר ב-עצמי, שנוצר מכך שאנו חיים לא מספיק את עצמנו אלא יותר בהתאם למה שהוגדרנו להיות או התנגדנו להיות ובכך לא באמת מצליחים לגמרי להיות - שום עולם חיצוני, מושלם ככל שיהיה, לא יוכל להצליח להשלים את החוסר שלנו בעצמי האינסופי!
 
אז מה עושים?
 
כאן השיטה הייחודית של NYE נכנסת לתמונה.
 
אנו, המחברים בשיטת NYE, לא עוסקים בנסיונות להשלים את האדם החסר בעצמו, אלא חושפים בפניו את הדרך לחיות באופן שלם יותר את עצמו השלם.
 
ככל שהאדם מלא בעצמו חי את עצמו בעולם - מציאות חייו הופכת להיות מלאה בו! וכשהאדם חי את עצמו השלם לא חסר בו דבר!
 
ככל שהאדם מתמלא בעצמו ומתחיל לחיות את עצמו - הוא חוזר להיות שלם כפי שנברא לחיות.
 
אז מה הצעד הבא? 
 
בואו לקבל את עצמכם בחזרה וכך גם את חייכם השלמים שיוכלו להבנות כעת על בסיס יציב ושלם!

כך תוכלו לחיות בהתאם לעצמכם בעולם. כך תוכלו לחיות שלא מתוך נעלמות או התנגדות אלא מתוך הגשמה וחיות.
 
NYE יודעת לפתור את המצב השלם שלך דרך מקור אחד - והוא עצמך!
 
זה הבדל של חיים!
 
נשמח לעזור לכם להגיע לעצמכם ולחיים החדשים שלכם!
  
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת