../../Up/ARTICLES/b_C_htzz8lab.jpg

חמשת השערים לעצמי!

הרבה אנשים אומרים לי - איך אני נפתח לעצמי?
 
זו השאלה הגדולה! 
 
ולפני שאענה על זה - בואו נבין למה בכלל אנחנו רוצים להפתח לעצמנו ועל מה זה ישפיע. 
 
כולנו מרגישים בזמן זה או אחר שכפי שאנחנו עכשיו אנחנו לא לגמרי משוחררים להיות עצמנו. לכן אנו מכירים את ה"דגם" הפחות משוחרר והפחות שלם שלנו, ועדיין קוראים לו "אני".
 
לאורך המחקר שעשיתי ולאורך אלפי הסשנים שעשיתי גיליתי שהפרט ה"שולי" הזה של עד כמה אני חי את עצמי - הוא התשובה לכל מה שחיפשנו עד היום עבורנו, בני האדם. 
 
גיליתי שהעובדה שרובנו לא באמת חיים את עצמנו, אלא בהתאם או בהתנגדות לעולמנו החיצוני ולנורמות החברתיות ברמות שונות גורמת לכך שבין אם אנחנו חיים בהתאם לעולמנו החיצוני ובין אם אנחנו חיים בהתעלות מעולמנו החיצוני ובין אם אנחנו נחיה בהתנגדות זו או אחרת לעולמנו החיצוני - אנחנו לא באמת חיים בפועל את עצמנו. 
 
ואז מה קורה? 
 
אז, בהתאם לרמת ההתאמה או ההתנגדות בה אנו חיים - נוצרת ההגדרה העצמית שלנו. ההגדרה שמגדירה מי אנחנו.
 
ואז, מבלי לשים לב - אנו לא חיים באופן חופשי את עצמנו אלא באופן חלקי עד אפסי. וכך דמותנו לא מלאה בעצמנו אלא נוצרת בהתאם לדמות אותה אנו מנסים להיות (אני רוצה להיות יותר מכולם), או דמות שנוצרת בהתאם למי שאנחנו לא רוצים להיות (אני לא כמו כולם).  
 
מה ההגדרה העצמית יוצרת? 
 
אחת מפריצות הדרך המשמעותיות שהבאתי לעולם הטיפול- היא ההוכחה שכל אשר בעולמנו הפנימי וכל אשר בעולמנו החיצוני נוצר בהתאם לדמותנו, שנוצרת בהתאם למידה ולאופן בו אנו חיים אותנו. ההבנה שכל הקשיים שחווינו ברמה הנפשית, הרגשית, המחשבתית ובכלל בכל תחומי חייו - לא יצרו את מצבנו אלא נוצרו בהתאם למצבנו שנוצר בהתאם למידה בה אנו חיים את עצמנו, מאפשרת לנו כיום מה שהיה בעבר רק בגדר חלום והוא - היכולת לשנות את מצבנו באופן שלם דרך דבר אחד בלבד, והוא - שינוי המידה שבה אנו חיים את עצמנו!
 
אז מה הפיתרון?
 
הרחבת המידה בה אנו חיים את עצמנו! מסתבר שהדבר ה"שולי" הזה של עד כמה אני ואתם חיים את עצמנו - עושה את כל ההבדל! 
 
ככל שאנו חיים את עצמנו באופן שלם יותר כל החוויה העצמית שלנו וכל החוויה שלנו את העולם החיצוני שלנו וכל חווית המוטיבציה וההגשמה העצמית - עולה! 
 
איך עושים את זה?
 
דרך הידע ודרך החיבור הייחודית ל-NYE, אנו מאבחנים את ההגדרה העצמית המסויימת אשר בהתאם אליה אנו חיים, דרכה נכיר את השער שלנו לעצמנו. כשאנו מוצאים את מה שיוצר אותנו להיות מי שאנחנו כעת - אנו מוצאים את השער לכל מי שאנחנו עצמנו באמת! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_htzz8lab.jpg

חמשת השערים לעצמי!

הרבה אנשים אומרים לי - איך אני נפתח לעצמי?
 
זו השאלה הגדולה! 
 
ולפני שאענה על זה - בואו נבין למה בכלל אנחנו רוצים להפתח לעצמנו ועל מה זה ישפיע. 
 
כולנו מרגישים בזמן זה או אחר שכפי שאנחנו עכשיו אנחנו לא לגמרי משוחררים להיות עצמנו. לכן אנו מכירים את ה"דגם" הפחות משוחרר והפחות שלם שלנו, ועדיין קוראים לו "אני".
 
לאורך המחקר שעשיתי ולאורך אלפי הסשנים שעשיתי גיליתי שהפרט ה"שולי" הזה של עד כמה אני חי את עצמי - הוא התשובה לכל מה שחיפשנו עד היום עבורנו, בני האדם. 
 
גיליתי שהעובדה שרובנו לא באמת חיים את עצמנו, אלא בהתאם או בהתנגדות לעולמנו החיצוני ולנורמות החברתיות ברמות שונות גורמת לכך שבין אם אנחנו חיים בהתאם לעולמנו החיצוני ובין אם אנחנו חיים בהתעלות מעולמנו החיצוני ובין אם אנחנו נחיה בהתנגדות זו או אחרת לעולמנו החיצוני - אנחנו לא באמת חיים בפועל את עצמנו. 
 
ואז מה קורה? 
 
אז, בהתאם לרמת ההתאמה או ההתנגדות בה אנו חיים - נוצרת ההגדרה העצמית שלנו. ההגדרה שמגדירה מי אנחנו.
 
ואז, מבלי לשים לב - אנו לא חיים באופן חופשי את עצמנו אלא באופן חלקי עד אפסי. וכך דמותנו לא מלאה בעצמנו אלא נוצרת בהתאם לדמות אותה אנו מנסים להיות (אני רוצה להיות יותר מכולם), או דמות שנוצרת בהתאם למי שאנחנו לא רוצים להיות (אני לא כמו כולם).  
 
מה ההגדרה העצמית יוצרת? 
 
אחת מפריצות הדרך המשמעותיות שהבאתי לעולם הטיפול- היא ההוכחה שכל אשר בעולמנו הפנימי וכל אשר בעולמנו החיצוני נוצר בהתאם לדמותנו, שנוצרת בהתאם למידה ולאופן בו אנו חיים אותנו. ההבנה שכל הקשיים שחווינו ברמה הנפשית, הרגשית, המחשבתית ובכלל בכל תחומי חייו - לא יצרו את מצבנו אלא נוצרו בהתאם למצבנו שנוצר בהתאם למידה בה אנו חיים את עצמנו, מאפשרת לנו כיום מה שהיה בעבר רק בגדר חלום והוא - היכולת לשנות את מצבנו באופן שלם דרך דבר אחד בלבד, והוא - שינוי המידה שבה אנו חיים את עצמנו!
 
אז מה הפיתרון?
 
הרחבת המידה בה אנו חיים את עצמנו! מסתבר שהדבר ה"שולי" הזה של עד כמה אני ואתם חיים את עצמנו - עושה את כל ההבדל! 
 
ככל שאנו חיים את עצמנו באופן שלם יותר כל החוויה העצמית שלנו וכל החוויה שלנו את העולם החיצוני שלנו וכל חווית המוטיבציה וההגשמה העצמית - עולה! 
 
איך עושים את זה?
 
דרך הידע ודרך החיבור הייחודית ל-NYE, אנו מאבחנים את ההגדרה העצמית המסויימת אשר בהתאם אליה אנו חיים, דרכה נכיר את השער שלנו לעצמנו. כשאנו מוצאים את מה שיוצר אותנו להיות מי שאנחנו כעת - אנו מוצאים את השער לכל מי שאנחנו עצמנו באמת! 
 שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת