../../Up/ARTICLES/b_C_8y47lgq3.png

אדם עם מסכה

בחלק מההרצאות שלי אני שואלת את השאלה הבאה - "אנו נחשבים לשחקנים במשחק חברתי המשחקים לצד שחקנים נוספים. את מי נרצה להכיר קודם? אותנו? את המשחק? את שאר השחקנים?"
 
 • אשמח שתשאלו את עצמכם את השאלה ותענו את תשובתכם לפני שתמשיכו לענות.
   
 • לאחר שעניתם את תשובתכם - חשבו מה הסיבה שבחרתם דווקא בבחירה זו.
   
 • אם יש לכם תשובה והסבר - המשיכו לקרוא את המשך המאמר.  
 
ובכן, בהרצאות שלי רוב האנשים מוותרים על להכיר את השחקנים ונחלקים לשתי קבוצות עיקריות - כאלה המבקשים להכיר ראשית אותם וכאלה המבקשים להכיר ראשית את המשחק ואת חוקיו.
 
כשאני שואלת את שתי הקבוצות: "מה הסיבה לבחירתכם?" תמיד התשובות מאוד דומות:
 
 • הקבוצה שעונה: "הייתי רוצה להכיר קודם את עצמי" עונים - כדי שאדע מה אני יכול להביא למשחק.
   
 • והקבוצה שעונה: "הייתי רוצה להכיר את המשחק ואת חוקי המשחק החברתי" אומרת שהיא היתה רוצה לדעת מה היא אמורה להיות במשחק ואיך להתנהג במשחק.

  כלומר, אנשי הקבוצה השנייה מראש אומרים - הייתי רוצה להכיר את משחק החיים ואת חוקיו כדי להתאים את עצמי אליו.
 
כל עוד אדם חי בהתאמת עצמו אל המשחק החברתי - האם הוא חי את עצמו במשחק או את המשחק עצמו?

ואם הוא חי את המשחק - האם לשם כך נבראנו הנה?
 
האם יכול להיות שמיליארדים של אנשים הגיעו הנה כדי להיות לא עצמם במשחק?
 
האם אנו יכולים לראות כעת בדמיוננו אנשים רבים הולכים עם מסכה כדי שלא יראו את פניהם? כדי שלא יגלו מי הם? כדי שלא יראו את הייחודיות שלהם?
 
כשאדם לא חי כמי שהוא באמת במהות זה כמו אדם שחי עם מסכה שמטשטשת את פניו וכך גם עושים שאר השחקנים כדי להידמות זה לזה... כך עושה אדם לפנימיות שלו כשהוא לא מבטא את עצמו אלא חי בהתאם לחברה - הוא ממסך את מי שהוא ויוצר תדמית שונה ממי שהוא. 
 
אם הירח היה בוחר להיות שמש כי הוא שמע שתופסים ממנה וחושבים שהיא מדהימה - זה היה מפר את כל האיזון. הכי טוב שהירח יהיה ירח, וכל אחד והייחודיות שלו.
 
אם הירח יצטרך לעשות את העבודה של השמש הוא יתאמץ מאוד, כי זה לא הטבע שלו. אם בכלל יצליח...
 
מה הוא הדבר שרק אנחנו יכולים לחיות בעולם הזה ובלעדינו הוא לא יכול להתבטא? עצמנו...
 
משחק החיים הוא במה להגשמה עצמית אוטנטית של כל אחד ואחת מאיתנו!

כל אחד נועד לחיות את עצמו מתוך גילוי עצמי.

אם המהות של כל בני האדם היא אנרגטית ומכך אינסופית, אזי אם נחיה את המהות שלנו באופן שלם נחיה בצורה אינסופית ומתרחבת בהתמדה. במצב זה לא נחיה בהגדרות שמגדירות אותנו ויוצרות הגבלה של: "אני כזה וכזה" ו-"אני לא כזה וכזה".
 
כשאדם חי בגילוי עצמי אז הביטחון שלו נובע מתוך הנוכחות העצמית המתגברת אותה הוא חי ואז הוא לא נאחז בביטחון מוגבל דרך הגדרה. במצב בו אדם חי את עצמו הוא לא בטוח דרך ההגדרה שנוצרה, אלא חווה ביטחון עצמי מכך שהוא חי את עצמו!
 
אדם שלא חי את עצמו, לא יכול לחוות ביטחון עצמי שלם!
 
כל אחד נברא הנה על מנת לחיות את עצמו מתוך גילוי עצמי אינסופי, ובכך יוכל לתרום למשחק באמצעות מי שהוא באופן אינסופי.
 
ואת זה בדיוק אנחנו עושים ב-NYE!
 
בקורסי NYE נלמד ונגלה איך נוכל לחיות את עצמנו בצורה אוטנטית ורחבה מזו שהכרנו אי פעם!
 
לא דרך התאמה לעולם וגם לא דרך התנגדות לעולם, אלא דרך חיבור עצמי אוטנטי!
 
ונוכל לחיות מתוך החופש לחיות את השלם!
 
אין מתנת חיים גדולה מזו!
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_8y47lgq3.png

אדם עם מסכה

בחלק מההרצאות שלי אני שואלת את השאלה הבאה - "אנו נחשבים לשחקנים במשחק חברתי המשחקים לצד שחקנים נוספים. את מי נרצה להכיר קודם? אותנו? את המשחק? את שאר השחקנים?"
 
 • אשמח שתשאלו את עצמכם את השאלה ותענו את תשובתכם לפני שתמשיכו לענות.
   
 • לאחר שעניתם את תשובתכם - חשבו מה הסיבה שבחרתם דווקא בבחירה זו.
   
 • אם יש לכם תשובה והסבר - המשיכו לקרוא את המשך המאמר.  
 
ובכן, בהרצאות שלי רוב האנשים מוותרים על להכיר את השחקנים ונחלקים לשתי קבוצות עיקריות - כאלה המבקשים להכיר ראשית אותם וכאלה המבקשים להכיר ראשית את המשחק ואת חוקיו.
 
כשאני שואלת את שתי הקבוצות: "מה הסיבה לבחירתכם?" תמיד התשובות מאוד דומות:
 
 • הקבוצה שעונה: "הייתי רוצה להכיר קודם את עצמי" עונים - כדי שאדע מה אני יכול להביא למשחק.
   
 • והקבוצה שעונה: "הייתי רוצה להכיר את המשחק ואת חוקי המשחק החברתי" אומרת שהיא היתה רוצה לדעת מה היא אמורה להיות במשחק ואיך להתנהג במשחק.

  כלומר, אנשי הקבוצה השנייה מראש אומרים - הייתי רוצה להכיר את משחק החיים ואת חוקיו כדי להתאים את עצמי אליו.
 
כל עוד אדם חי בהתאמת עצמו אל המשחק החברתי - האם הוא חי את עצמו במשחק או את המשחק עצמו?

ואם הוא חי את המשחק - האם לשם כך נבראנו הנה?
 
האם יכול להיות שמיליארדים של אנשים הגיעו הנה כדי להיות לא עצמם במשחק?
 
האם אנו יכולים לראות כעת בדמיוננו אנשים רבים הולכים עם מסכה כדי שלא יראו את פניהם? כדי שלא יגלו מי הם? כדי שלא יראו את הייחודיות שלהם?
 
כשאדם לא חי כמי שהוא באמת במהות זה כמו אדם שחי עם מסכה שמטשטשת את פניו וכך גם עושים שאר השחקנים כדי להידמות זה לזה... כך עושה אדם לפנימיות שלו כשהוא לא מבטא את עצמו אלא חי בהתאם לחברה - הוא ממסך את מי שהוא ויוצר תדמית שונה ממי שהוא. 
 
אם הירח היה בוחר להיות שמש כי הוא שמע שתופסים ממנה וחושבים שהיא מדהימה - זה היה מפר את כל האיזון. הכי טוב שהירח יהיה ירח, וכל אחד והייחודיות שלו.
 
אם הירח יצטרך לעשות את העבודה של השמש הוא יתאמץ מאוד, כי זה לא הטבע שלו. אם בכלל יצליח...
 
מה הוא הדבר שרק אנחנו יכולים לחיות בעולם הזה ובלעדינו הוא לא יכול להתבטא? עצמנו...
 
משחק החיים הוא במה להגשמה עצמית אוטנטית של כל אחד ואחת מאיתנו!

כל אחד נועד לחיות את עצמו מתוך גילוי עצמי.

אם המהות של כל בני האדם היא אנרגטית ומכך אינסופית, אזי אם נחיה את המהות שלנו באופן שלם נחיה בצורה אינסופית ומתרחבת בהתמדה. במצב זה לא נחיה בהגדרות שמגדירות אותנו ויוצרות הגבלה של: "אני כזה וכזה" ו-"אני לא כזה וכזה".
 
כשאדם חי בגילוי עצמי אז הביטחון שלו נובע מתוך הנוכחות העצמית המתגברת אותה הוא חי ואז הוא לא נאחז בביטחון מוגבל דרך הגדרה. במצב בו אדם חי את עצמו הוא לא בטוח דרך ההגדרה שנוצרה, אלא חווה ביטחון עצמי מכך שהוא חי את עצמו!
 
אדם שלא חי את עצמו, לא יכול לחוות ביטחון עצמי שלם!
 
כל אחד נברא הנה על מנת לחיות את עצמו מתוך גילוי עצמי אינסופי, ובכך יוכל לתרום למשחק באמצעות מי שהוא באופן אינסופי.
 
ואת זה בדיוק אנחנו עושים ב-NYE!
 
בקורסי NYE נלמד ונגלה איך נוכל לחיות את עצמנו בצורה אוטנטית ורחבה מזו שהכרנו אי פעם!
 
לא דרך התאמה לעולם וגם לא דרך התנגדות לעולם, אלא דרך חיבור עצמי אוטנטי!
 
ונוכל לחיות מתוך החופש לחיות את השלם!
 
אין מתנת חיים גדולה מזו!
 


שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת