../../Up/ARTICLES/b_C_2pty6jk0.jpg

יש דברים שאין להם תחליף!

מסתבר שכל בני האדם זהים במרכיבים המרכיבים אותם - לשניהם שני מרכיבים - פיזי ואנרגיה. 
 
אז מה בכל זאת יוצר את השוני בין בני האדם מלבד סידור המולקולות שלהם? 
 
המידה שבה הם חיים וחווים את האנרגיה שלהם. 
 
בואו נבין. 
 
מסתבר שאנשים שונים חיים באופן ובמידה שונה את עצמם. יש אנשים שחיים ממש בהתאם לעולמם החיצוני, וממש רצים את החיים כדי להגשים איזושהי מציאות חיים מרשימה וישנם אנשים שחיים את עצמם בחופשיות ומכך נוצר כל השפע בחייהם, יש אנשים שרוצים להיות כמו כולם ויש אנשים שהכי חשוב להם שלא להיות כמו כולם! 
 
מסתבר שככל שהאדם חי את עצמו באופן חופשי כך הוא נהנה מכל האנרגיה שלו ומכל האיכויות הנוצרות דרך האנרגיה שלו, וככל שחי בהתאם להגדרה שהוא הגדיר לעצמו - הוא חי הגדרה ולא מהות ומכאן גם לא שפע אמיתי.
 
על פי המידה בה האדם חי את ההגדרות שלו את עצמו ואת השליטה שלו את עצמו כך הוא מרגיש חסר בעצמו. 
 
ככל שהאדם מרגיש חסר בעצמו הוא מנסה להשלים את עצמו דרך עולמו החיצוני בדרכים השונות (כשבעצם שכח שמקור החסר הוא בכלל העצמי, ושום עולם חיצוני לא יוכל להצליח לכפר על זה...). 
 
זה בדיוק כמו אם היה לילד שלנו כלב שחלילה היה הולך לעולמו. שום בובה לא היתה מהווה תחליף לכלב הזה. גם לא כלב חדש. הכלב החדש ימלא את החלל הריק בחייו ובליבו, אבל לעולם לא יהווה תחליף מלא לזה שהיה. 
 
בדיוק כמו שאם יהיה לנו ילד, וחלילה היה קורה לו משהו, שום ילד חדש לא יהיה תחליף של הילד הקודם שלנו. כן, הוא יהיה אהוב, כן נשמח על בואו, אך לילד שאיננו אין תחליף. 
 
כך גם לגבי העצמי. 
 
אין תחליף לעצמנו. 
 
מלא חברים לא יצליחו לגרום לנו באמת לא לחוש לבד... אלף הצלחות אדירות לא באמת יגרמו לנו תחושת הגשמה אמיתית... כמויות של אוכל לא יגרמו לנו תחושה אמיתית של רגע ושל שובע. 
 
למה?
 
אין איש מלבדנו שיוכל לעשות זאת חוץ מעצמנו.
 
כל דבר אחר - רק ירגיש תחליף לא מספיק ראוי. 
 
אז הגיע הזמן לחיות כפי שנבראנו לחיות ולחיות את עצמנו באמת! 
 
נשמח לעזור לכם לעשות זאת בדרכים השונות שמציעה האקדמיה - במפגשים אחד על אחד, קורסים וסדנאות. 
 
ואם עולה לכם תירוץ של למה לא עכשיו - שאלו את עצמכם אם יש לכם תחליף ואיך תרגישו בעוד כמה שנים אם תמשיכו להשתמש בתחליפים. 
 
הזמן - הוא עכשיו! 
 
כי חיבור אחד - מאפשר חיים שלמים...
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
../../Up/ARTICLES/b_C_2pty6jk0.jpg

יש דברים שאין להם תחליף!

מסתבר שכל בני האדם זהים במרכיבים המרכיבים אותם - לשניהם שני מרכיבים - פיזי ואנרגיה. 
 
אז מה בכל זאת יוצר את השוני בין בני האדם מלבד סידור המולקולות שלהם? 
 
המידה שבה הם חיים וחווים את האנרגיה שלהם. 
 
בואו נבין. 
 
מסתבר שאנשים שונים חיים באופן ובמידה שונה את עצמם. יש אנשים שחיים ממש בהתאם לעולמם החיצוני, וממש רצים את החיים כדי להגשים איזושהי מציאות חיים מרשימה וישנם אנשים שחיים את עצמם בחופשיות ומכך נוצר כל השפע בחייהם, יש אנשים שרוצים להיות כמו כולם ויש אנשים שהכי חשוב להם שלא להיות כמו כולם! 
 
מסתבר שככל שהאדם חי את עצמו באופן חופשי כך הוא נהנה מכל האנרגיה שלו ומכל האיכויות הנוצרות דרך האנרגיה שלו, וככל שחי בהתאם להגדרה שהוא הגדיר לעצמו - הוא חי הגדרה ולא מהות ומכאן גם לא שפע אמיתי.
 
על פי המידה בה האדם חי את ההגדרות שלו את עצמו ואת השליטה שלו את עצמו כך הוא מרגיש חסר בעצמו. 
 
ככל שהאדם מרגיש חסר בעצמו הוא מנסה להשלים את עצמו דרך עולמו החיצוני בדרכים השונות (כשבעצם שכח שמקור החסר הוא בכלל העצמי, ושום עולם חיצוני לא יוכל להצליח לכפר על זה...). 
 
זה בדיוק כמו אם היה לילד שלנו כלב שחלילה היה הולך לעולמו. שום בובה לא היתה מהווה תחליף לכלב הזה. גם לא כלב חדש. הכלב החדש ימלא את החלל הריק בחייו ובליבו, אבל לעולם לא יהווה תחליף מלא לזה שהיה. 
 
בדיוק כמו שאם יהיה לנו ילד, וחלילה היה קורה לו משהו, שום ילד חדש לא יהיה תחליף של הילד הקודם שלנו. כן, הוא יהיה אהוב, כן נשמח על בואו, אך לילד שאיננו אין תחליף. 
 
כך גם לגבי העצמי. 
 
אין תחליף לעצמנו. 
 
מלא חברים לא יצליחו לגרום לנו באמת לא לחוש לבד... אלף הצלחות אדירות לא באמת יגרמו לנו תחושת הגשמה אמיתית... כמויות של אוכל לא יגרמו לנו תחושה אמיתית של רגע ושל שובע. 
 
למה?
 
אין איש מלבדנו שיוכל לעשות זאת חוץ מעצמנו.
 
כל דבר אחר - רק ירגיש תחליף לא מספיק ראוי. 
 
אז הגיע הזמן לחיות כפי שנבראנו לחיות ולחיות את עצמנו באמת! 
 
נשמח לעזור לכם לעשות זאת בדרכים השונות שמציעה האקדמיה - במפגשים אחד על אחד, קורסים וסדנאות. 
 
ואם עולה לכם תירוץ של למה לא עכשיו - שאלו את עצמכם אם יש לכם תחליף ואיך תרגישו בעוד כמה שנים אם תמשיכו להשתמש בתחליפים. 
 
הזמן - הוא עכשיו! 
 
כי חיבור אחד - מאפשר חיים שלמים...
 


 
שתף אותי 
    

הגב על המאמר

 
 
תודה,
תגובתך למאמר התקבלה במערכת