NYE - החדשנות

NYE הינה שיטה המביאה איתה חדשנות בכל המימדים. 
להלן כמה מהם:

תפיסה חדשנית

NYE היא תפיסה חדשה בעולם האימון והטיפול בו ההכרות של המטפל עם האדם לא מתבססת על 'מי אני כעת',
אלא מצליחה לראות את האדם השלם שמעבר לדמות המוצגת כעת ומבינה שכל שהאדם חווה אינו מעיד דבר על האדם עצמו אלא רק על האופן והמידה בה האדם חי את עצמו. 

 
לדוגמא – דמיינו שהייתם חושבים כי החדר שמעבר לדלת הוא בגודל של מפתח של דלת כי זה מה שאתם מצליחים לראות כעת בעין, נכון שזה היה מצחיק? יתרה מכך – במצב כזה לא הייתם מנסים להכנס לחדר כי לא הייתם חושבים שיש שם חדר. 
 
בדיוק כמו החור של המפתח שקיים בדלת, המעניק לנו הצצה לראות באופן חלקי את המעבר שקיים מבעד לחור המנעול – כך גם כל שחווה האדם מהווה עבורנו, יחד עם הידע לגבי האדם ולגבי מערכות האדם השונות, צוהר אל האדם השלם. 

כשאנו מבינים כי האדם שלם בהרבה מזה שחי כעת, אנו עוזרים לחיות את עצמו באופן הטבעי והשלם שלו ואז הכל מתאזן מעצמו. 


דרך התשאול 
 
טכניקת חיבורי המשפט יחד עם הידע של NYE מצליחות לשפוך אור על כל השאלות שנותרו פתוחות לגבי האדם ועל כל שנוצר בו באופן לא מודע או רצוני ברמה הרגשית, מחשבתית, נפשית, דפוסי משיכה וכו'. 
 

לטפל בהכל דרך המקור האחד
 
שיטת NYE מוכיחה כי כל התחומים בהם עסק עולם הטיפול עד כה באופן ישיר –
הינם תוצר לוואי של מצבו של האדם, הנוצר בהתאם למידת החיבור של שני מרכיבי האדם, הלוא הם 'אני' ו'עצמי', והאופן בו מוגשם והחיבור הזה ומובא לידי ביטוי.

מסיבה זו שיטת NYE חוסכת את העיסוק הישיר בכל רבדי האדם ובכל תחומי חייו של האדם ומביאה לשינוי כולל בכל אחד מאלו דרך העמקת החיבור בין האדם לעצמו ובין האדם לעולמו.

ככל שהאדם חווה את האנרגיה העצמית שלו ברמה גבוהה יותר ומגשים אותה בעולם – כלל מצבו משתנה לטובה. 
 
מהישרדות ל-חיות

כשאנו מבינים את האדם ברמה שלמה יותר אנו מבינים שעד כה מטרת רוב הטיפולים היתה להקל על בני האדם
לחיות את חייהם בצורה קלה יותר.

כיום אנו מבינים שהמטרה האמיתית היא לעזור לאדם לחיות את עצמו בצורה שלמה יותר ואז הכל נוצר בו ובעולמו בצורה המתואמת לו ולא ההפך. בדרך זו האדם לא חי עוד כשורד אלא כחי.

כך המטרה הופכת מהורדת הכאב והסבל ליצירת מצב טבעי שבו אין סבל, אין פער בין מי שאני לבין מי שאני מציג כ'אני', ואז? 
יש הגשמה. 
שתף אותי